Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie umowy przed rozpoczęciem pracy

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2022-03-04 • Aktualizacja: 2022-08-16

Pod koniec zeszłego miesiąca podpisałem umowę o pracę z pewną firmą, w której data rozpoczęcie pracy przypada na dzień 1 lipca. Teraz otrzymałem inną ofertę pracy na lepszych warunkach. Czy mogę bezproblemowo rozwiązać podpisaną umowę za wypowiedzeniem (tak by okres wypowiedzenia skończył się przed rozpoczęciem pracy)? Jeśli tak, to czy w tej sytuacji firma wystawi mi świadectwo pracy, które będę musiał pokazywać w przyszłości? Kolejną kwestią jest, w jakiej formie powinienem takowe wypowiedzenie złożyć (jeśli jest to możliwe)? Umowę podpisałem za pośrednictwem internetowej platformy do podpisywania umów, a kontaktowałem się do tej pory wyłącznie z działem HR.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wypowiedzenie umowy przed rozpoczęciem pracy

Wypowiedzenie umowy przed rozpoczęciem pracy

Odpowiadając na Pana pytania, wyjaśniam, że może Pan umowę wypowiedzieć. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt II PK 56/07, możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależniona od nawiązania się między stronami stosunku pracy (rozpoczęcia się okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy.

W uzasadnieniu podkreślono, że przed okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 (ponieważ nie ma okresu zatrudnienia, do którego można by wliczyć ewentualny okres zatrudnienia, o którym stanowi art. 36 § 11), chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy.

Zobacz też: Wypowiedzenie umowy B2B

Okres wypowiedzenia

Tym samym okres wypowiedzenia umowy w Pana przypadku wynosi 2 tygodnie. Zdąży Pan wypowiedzieć zatem umowę przed dniem określonym jako dzień świadczenia pracy.

Brak świadectwa pracy

Z treści wyżej powołanego wyroku sądu wynika, że dzień nawiązania stosunku pracy to dzień, w którym rozpoczyna się okres zatrudnienia. Jeżeli zatem wypowie Pan umowę przed dniem 1 lipca, uważam, że pracodawca nie ma obowiązku wystawienia Panu świadectwa pracy.

 
Art. 30 § 3 Kodeksu pracy stanowi, że oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, dlatego też powinien Pan co do zasady złożyć wypowiedzenie na piśmie i przesłać je na adres siedziby firmy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »