Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poronienie na skutek stresu w pracy - czy mogę starać się o odszkodowanie?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-02-04

Pracodawca zwolnił mnie z pracy, po tym jak poinformowałam go o ciąży. Oddałam sprawę do sądu pracy i zostałam przywrócona do pracy. W czasie jak toczyła się sprawa przywrócenia mnie do pracy, niestety poroniłam. Przeżywałam ogromny stres, gdyż pracodawca szantażował mnie, poniżał. Czy mogę starać się o odszkodowanie? Odebrałam wyniki: płód był zdrowy, ja również. Lekarz widział, w jakim stanie byłam, gdy zostałam zwolniona, i stwierdził, że do poronienia mogło dojść przez stres.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zachowanie pracodawcy wskazuje na to, że dopuścił się on mobbingu wobec Pani, wskutek czego doszło do rozstroju Pani zdrowia. Zgodnie z art. 943 § 1 K.p. pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi, a w tym przypadku nie tylko nie przeciwdziałał, ale przede wszystkim sam stosował działania, które miały na celu m.in. poniżenie Pani.

W Pani przypadku zastosowanie będzie miał art. 943 § 3 K.p. Przepis ten stanowi, że pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

W tym celu należy założyć sprawę w sądzie pracy. Podczas tej sprawy niezbędne będzie przedłożenie opinii lekarza, który ocenił rozstrój zdrowia, gdyż warunkiem przyznania pracownikowi zadośćuczynienia jest m.in. rozstrój zdrowia potwierdzony przez lekarza (wyrok SN z 07.05.2009 r., sygn. akt: III PK 2/09).

W trakcie sprawy to pracownik będzie musiał wykazać nie tylko powstanie rozstroju zdrowia, ale także stosowanie mobbingu przez pracodawcę, oraz związek między stosowaniem mobbingu a powstaniem rozstroju zdrowia.

Pomimo konieczności wskazania, jakie są Pani roszczenia, o ostatecznej wysokości zadośćuczynienia zadecyduje sąd, uwzględniając całość doznanych krzywd.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki