Poronienie na skutek stresu w pracy - czy mogę starać się o odszkodowanie?

• Autor: Dorota Kriger

Pracodawca zwolnił mnie z pracy, po tym jak poinformowałam go o ciąży. Oddałam sprawę do sądu pracy i zostałam przywrócona do pracy. W czasie jak toczyła się sprawa przywrócenia mnie do pracy, niestety poroniłam. Przeżywałam ogromny stres, gdyż pracodawca szantażował mnie, poniżał. Czy mogę starać się o odszkodowanie? Odebrałam wyniki: płód był zdrowy, ja również. Lekarz widział, w jakim stanie byłam, gdy zostałam zwolniona, i stwierdził, że do poronienia mogło dojść przez stres.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zachowanie pracodawcy wskazuje na to, że dopuścił się on mobbingu wobec Pani, wskutek czego doszło do rozstroju Pani zdrowia. Zgodnie z art. 943 § 1 K.p. pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi, a w tym przypadku nie tylko nie przeciwdziałał, ale przede wszystkim sam stosował działania, które miały na celu m.in. poniżenie Pani.

W Pani przypadku zastosowanie będzie miał art. 943 § 3 K.p. Przepis ten stanowi, że pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

W tym celu należy założyć sprawę w sądzie pracy. Podczas tej sprawy niezbędne będzie przedłożenie opinii lekarza, który ocenił rozstrój zdrowia, gdyż warunkiem przyznania pracownikowi zadośćuczynienia jest m.in. rozstrój zdrowia potwierdzony przez lekarza (wyrok SN z 07.05.2009 r., sygn. akt: III PK 2/09).

W trakcie sprawy to pracownik będzie musiał wykazać nie tylko powstanie rozstroju zdrowia, ale także stosowanie mobbingu przez pracodawcę, oraz związek między stosowaniem mobbingu a powstaniem rozstroju zdrowia.

Pomimo konieczności wskazania, jakie są Pani roszczenia, o ostatecznej wysokości zadośćuczynienia zadecyduje sąd, uwzględniając całość doznanych krzywd.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »