Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagana z datą wsteczną

Marek Gola • Opublikowane: 2020-03-16

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Dowiedziałam się, że pracodawca w styczniu zamierza mi wręczyć oświadczenie o ukaraniu karą porządkową nagany z datą 22 grudnia ubiegłego roku. Rzekome przewinienie, za które mam być ukarana, miało miejsce 10 grudnia. Pracodawca o tym przewinieniu dowiedział się tego samego dnia. Nawet przeprowadził ze mną rozmowę na temat okoliczności zdarzenia i tego też dnia poinformował telefonicznie o wszystkim zarząd. Dzień po tym incydencie sporządziłam notatkę, w której zajęłam swoje stanowisko w tej sprawie. W dniach od 18 grudnia do 5 stycznia przebywałam na urlopie, ale cały ten czas byłam dla szefa dostępna na telefon i odbierałam służbową pocztę mailową. Czy w związku z tym, że zostałam wysłuchana 10 grudnia, termin wręczenia mi nagany nie powinien upłynąć 24 grudnia. Nagana, którą mi teraz przedstawił do podpisu, jest opatrzona datą 12 grudnia. Czy pracodawca może wręczyć mi naganę z datą wsteczną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nagana z datą wsteczną

Terminy na nałożenie kary - nagany za naruszenie obowiązku pracowniczego

Jak wynika z przepisów prawa, istotne w sprawie jest, czy doszło do Pani wysłuchania i kiedy to wysłuchanie miało miejsce.

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego powyżej nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

Wysłuchanie pracownika i złożenie wyjaśnień przed nałożeniem nagany

W tym miejscu wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sygn. akt I PKN 114/99, zgodnie z którym: „Szef musi umożliwić podwładnemu ustne wypowiedzenie się. Nie może ograniczać tego uprawnienia, nakazując pracownikowi złożenie wyjaśnień na piśmie”. O ile zatem pracownik jest gotów złożyć ustne wyjaśnienia, pracodawca nie może ograniczyć jego uprawnień i żądać jedynie pisemnych wyjaśnień. W Pani interesie jest, by pracodawca uznał Pani pisemne wyjaśnienia za wyjaśnienia, albowiem to powoduje, że nie będzie możliwe wręczenie Pani nagany z uwagi na uchybienie terminowi do jej wręczenia.

Wniesienie sprzeciwu do nagany

Oczywiście pracodawca może chcieć wręczyć Pani oświadczenie o zastosowaniu kary nagany, ale wtedy powinna Pani wskazać w jego treści, kiedy się z nim zapoznała. Wówczas, jako że zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Dodam, że o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

Zatem pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

Oświadczenie pracodawcy o nałożeniu kary porządkowej musi zawierać wskazanie, kiedy kara została nałożona, z jakiego powodu oraz czy nastąpiło to po Pani wysłuchaniu. O ile nie ma w oświadczeniu pracodawcy żadnej daty, nie podpisałbym takiego pisma, względnie napisałbym na nim, kiedy zostało mi ono wręczone.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmiana miejsca wykonywania pracy

Moja umowa przewiduje zatrudnienie mnie w szpitalu na posadzie "sprzątająca", na czas określony. Czy pracodawca ma prawo zwolnienia mnie bądź innych pracownic...

 

Odpowiedzialność za przeterminowany towar

Pracowałem do niedawna przez półtora roku w hurtowni, w której ponosiłem i do tej pory ponoszę odpowiedzialność materialną. Mój problem polega głównie na...

 

Odpowiedzialność pracownika za samochód służbowy

W pracy używam samochodu służbowego. Z pracodawcą uzgodniłem, że mogę używać go również do celów prywatnych (pokrywam koszty paliwa za przejazdy...

 

Rozwiązanie umowy a zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Odbyłam 2-letni staż pracy w aptece. Mam w umowie taki zapis: „Jeżeli pracownik po ukończeniu stażu w terminie 3 lat rozwiąże stosunek...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »