Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie nauczyciela w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego i walka o przywrócenie do pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2022-05-23 • Aktualizacja: 2022-08-25

Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, mój staż pracy wynosi 38 lat. Mam 59 lat. Do 31.08.2021 r. pełniłam funkcję dyrektora szkoły i byłam zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 01.09.2021 r. jako nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. na 12/18 godzin. Z dniem 01.04.2022 r. zostałam zwolniona z pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, w trakcie przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym (najpierw przebywałam na zwolnieniu chorobowym, a od potem przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym). Wcześniej praktycznie nie chorowałam. Moja nieobecność nie dezorganizuje pracy w szkole, ponieważ nauczyciele są zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, a moje godziny realizują w zastępstwie. Czuję się pokrzywdzona i zamierzam dociekać swoich praw w sądzie, składając pozew o przywrócenie do pracy. Czy mam szanse na wygraną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zwolnienie nauczyciela w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego i walka o przywrócenie do pracy

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2019 r., poz. 2215) stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży -– 270 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia.

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania następuje z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy.

Zobacz też: Czy nauczyciel z chorobą zawodową może pracować

Zwolnienie podczas świadczenia rehabilitacyjnego

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 28.06.2016 r. (sygn. akt I PK 182/15) komentowany przepis ogranicza „szczególne wypadki” przedłużenia usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia lub uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego. Warunkiem przedłużenia okresu usprawiedliwionej nieobecności ponad 182 dni i kontynuowania zatrudnienia jest zatem udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub alternatywnie przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Te dwie sytuacje należy traktować jako „szczególnie uzasadnione wypadki”. Nie chodzi zatem o jakąś szczególną, nadzwyczajną przyczynę udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (przyznanie mu świadczenia rehabilitacyjnego). Samo udzielenie takiego urlopu (przyznanie świadczenia) jest „szczególnie uzasadnionym wypadkiem” przedłużenia okresu ochronnego (usprawiedliwionej nieobecności w pracy) o kolejne 12 miesięcy. Chodzi o umożliwienie nauczycielowi mianowanemu odzyskania pełnej zdolności do wykonywania obowiązków nauczyciela w razie przedłużającej się choroby. Jest to jeden z elementów wzmocnienia stabilności zatrudnienia na podstawie mianowania.

Słowem – Pani zwolnienie w okresie przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym naruszało przepisy, więc zdecydowanie powinna się Pani odwołać do sądu, bowiem – w mojej ocenie – wygra Pani.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »