Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Godziny nadliczbowe w systemie 12/24

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2007-03-29

Proszę o informację czy w systemie 12/24, godziny pracy w niedziele liczy się jako nadgodziny? Czy są liczone jako 50 czy 100? Czy w takim systemie pracy obowiązuje jakaś norma tygodniowa godzin pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Godziny nadliczbowe w systemie 12/24

Praca w niedzielę zgodnie z harmonogramem

W każdym systemie czasu pracy z wyjątkiem ruchu ciągłego (art. 138 K.p.) obowiązuje pracownika taki sam wymiar czasu pracy w skali okresu rozliczeniowego obliczany zasadniczo od normy ogólnej średniotygodniowej wynoszącej 40 godzin.

W przypadku pracy w systemie 12/24, rozkład czasu pracy pracownika w skali okresu rozliczeniowego także nie może przekraczać normatywnego czasu pracy przewidzianego do przepracowania w tym okresie.

W sytuacji, gdy pracownik pracuje zgodnie z harmonogramem czasu pracy w niedzielę, to w zamian ma mieć zaplanowany inny dzień wolny od pracy w okresie nie przekraczającym 6 dni kalendarzowych po przepracowanej niedzieli (art. 15111 K.p.).

W takim przypadku za pracę w niedzielę pracownik otrzymuje normalne wynagrodzenie a dzień wolny od pracy jest bezpłatny. Praca w niedzielę ma więc charakter planowanej zmiany rozkładu czasu pracy. Oznacza to, że pracownik pracuje w niedzielę a w zamian np. ma wolny poniedziałek.

Zlecenie pracy w niedzielę w sposób niezaplanowany

Inaczej rzecz wygląda w razie zlecenia pracy w niedzielę w sposób niezaplanowany. Przypomnieć warto, że taka sytuacja jest dopuszczalna tylko w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony zdrowia lub życia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii (art. 15110 pkt. 1 K.p.).

Pozostałe przypadki dopuszczalności pracy w niedzielę określone w art. 15110 pkt 2 do 10 K.p. są dopuszczalne wyłącznie w sposób zaplanowany w rozkładzie czasu pracy ustalonym na okres rozliczeniowy czasu pracy.

Jeśli praca ujęta jest w niedzielę w rozkładzie czasu pracy (harmonogramie) za pracę w niedzielę pracownik otrzymuje normalne wynagrodzenie, natomiast dzień wolny otrzymany w zamian musi być dniem płatnym, na podstawie art. 81 K.p.

Wynika to stąd, że w podanym wyżej przykładzie pracownik zgodnie z harmonogramem miał pracować w poniedziałek, ale pracodawca zwolnił go z obowiązku wykonywania pracy, udzielając dnia wolnego w zamian za przepracowaną niedzielę.

W konsekwencji, wobec gotowości pracownika do pracy w poniedziałek i zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca musi za poniedziałek zapłacić wynagrodzenie na podstawie art. 81 K.p.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »