Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje za odejście z pracy nie zwracając uwagi na okres wypowiedzenia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-03-01

Od 2012 roku jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. W sumie pracuję już ponad 8 lat u tego pracodawcy. Jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje? Nie ukrywam, że chciałabym zrezygnować z tej pracy jak najszybciej. Czy pracodawca może mi wydłużyć okres wypowiedzenia? Nie mamy pracownika biurowego i jeżeli odejdę, to personel i pacjenci zostaną bez nadzoru i opieki. Jakie konsekwencje mnie czekają, gdybym odeszła wcześniej, nie zwracając uwagi na okres wypowiedzenia, który mnie obowiązuje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks pracy „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Tak więc Pani jest związana trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Pracodawca nie może go wydłużyć, nawet argumentując to tym, że nie będzie miał Pani kto zastąpić na stanowisku. Jednakże musze podkreślić, ze 3-miesięczny okres wypowiedzenia może się w niektórych wypadkach wydłużyć – zależy od momentu złożenia wypowiedzenia.

Oczywiście może Pani zaproponować pracodawcy porozumienie stron i odejść – za jego zgodą – w określonym i ustalonym wspólnie terminie.

Jeśli nie zastosuje Pani określonego w przepisach okresu wypowiedzenia, pracodawca uzna, że porzuciła Pani pracę i wystawi Pani świadectwo pracy z wpisem o zwolnieniu dyscyplinarnym.

Zgodnie z art. 114 Kodeksu pracy pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Na podstawie tego przepisu pracodawca może domagać się odszkodowania od pracownika, w wysokości równej rzeczywistej stracie poniesionej przez pracodawcę.

W tym wypadku kwota, której może dochodzić pracodawca, nie została wskazana wprost przez Kodeks pracy. Tak więc jeśli pracodawca wykaże, że na skutek porzucenia przez Panią pracy poniósł szkodę – będzie miał prawo domagać się odszkodowania w wysokości poniesionych przez niego strat.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2005 r. (sygn. akt III PK 2/05, M.P.Pr. 2005/6/142) dochodzenie przez pracodawcę odszkodowania od pracownika jest możliwe. Sąd Najwyższy uznał, że pracownik, który niezgodnie z prawem rozstaje się z pracodawcą, musi liczyć się z zapłatą odszkodowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prawo do dodatku dla odchodzącego na emeryturę

Pracownik odchodzący na emeryturę wnosił do pracodawcy o przyznanie mu dodatku w określonej wysokości i za określony okres szczegółowo to uzasadniając....

 

Nieprzyjęcie przez szefa wypowiedzenia o umowy pracę

Nieprzyjęcie przez szefa wypowiedzenia o umowy pracę

Dwa dni temu złożyłem swojemu pracodawcy wypowiedzenie umowy pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia i jednocześnie dałem mu L4 na czas...

Wypłata zaległych diet dla kierowcy

Pracuję na pełen etat jako kierowca. Chcę zmienić pracę. Przez okres zatrudnienia (6 lat) pracodawca nie wypłacał mi żadnych diet, dodatków ani nadgodzin....

 

Ogłoszenie upadłości firmy a rozwiązanie umowy o pracę

Tydzień temu sąd ogłosił upadłość firmy, w której pracuję już od ponad 10 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony. W związku...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »