Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę zapłacić za braki stwierdzone po inwentaryzacji?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-10-25 • Aktualizacja: 2021-03-20

Zostałam zwolniona przez pracodawcę 1 czerwca i skierowana na urlop (podczas tego 2-tygodniowego wypowiedzenia). W mojej umowie o pracę zawarty był punkt o odpowiedzialności zbiorowej dotyczącej mienia firmy. Po moim odejściu nie została przeprowadzona inwentaryzacja od razu, lecz dopiero 15 lipca. Czy muszę zapłacić za braki stwierdzone po inwentaryzacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Czy muszę zapłacić za braki stwierdzone po inwentaryzacji?

Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z § 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663) w razie wypowiedzenia przez jedną ze stron umowy o pracę z pracownikiem ponoszącym wspólną odpowiedzialność materialną zakończenie inwentaryzacji powinno nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Nieuczestniczenie pracownika przy inwentaryzacji a odpowiedzialność za braki stwierdzone po rozwiązaniu umowy o pracę

Przypadki, w których pracownik nie może uczestniczyć w inwentaryzacji zostały uregulowane w § 22 i § 23 rozporządzenia. Zgodnie z § 22 rozporządzenia w razie niemożności wzięcia udziału w inwentaryzacji z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny, pracownik ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną może wskazać na piśmie inną osobę, która za zgodą pracodawcy weźmie za niego udział w przeprowadzeniu inwentaryzacji.

Jeżeli pracownik nie bierze udziału w przeprowadzaniu inwentaryzacji ani też nie wskaże innej osoby, pracodawca przeprowadzi inwentaryzację przez komisję złożoną co najmniej z 3 osób.

Podsumowując – skoro to pracodawca wypowiedział Pani umowę o pracę zobowiązany był dokonać inwentaryzacji w ostatnim dniu trwania umowy o pracę. Skoro tego nie zrobił – naruszył przepisy i może Pani uwolnić się od odpowiedzialności właśnie poprzez wskazanie, że inwentaryzacja nie została przeprowadzona zgodnie z przepisami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »