Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległy urlop po urlopie rodzicielskim dla nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-12-24

Jestem nauczycielką. Obecnie do 15 listopada tego roku przebywam na urlopie rodzicielskim. Czy bezpośrednio po tym urlopie mogę wykorzystać dwa dni urlopu za 2015 r. tytułem opieki nad dzieckiem, a następnie zaległy urlop wypoczynkowy? W roku 2014 wykorzystałam 14 dni urlopu w czasie ferii. Natomiast w okresie wakacji od 4 lipca do 26 sierpnia byłam na zwolnieniu lekarskim, a przez pozostałe dni wakacyjne pracowałam w komisji rekrutacyjnej i przy egzaminach poprawkowych. Czy pracodawca ma prawo policzyć te dni jako wykorzystany urlop? Czyli ile dni urlopu zostało za 2014 r.? Czy dni świąteczne mogą być policzone jako urlop?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nauczyciel, o którym mowa wyżej, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

  1. przeprowadzania egzaminów;
  2. prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
  3. opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli zależy od miejsca zatrudnienia. Nauczyciele szkół, w których organizacji przewidziano ferie szkolne, mają prawo do urlopu w wymiarze równym okresowi ferii zimowych oraz letnich i w czasie ich trwania. Urlop wypoczynkowy tych nauczycieli trwa zatem przez okres 2 tygodni w czasie ferii zimowych oraz od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (druga połowa czerwca) do dnia zakończenia roku szkolnego (dnia 31 sierpnia). W trakcie urlopu, nie dłużej jednak niż przez 7 dni, nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora szkoły do przeprowadzania egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego, a także do opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym. Wobec powyższego dyrektor słusznie uznaje owe 7 dni za urlop, zgodnie z przepisami.

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

Wymiar przysługującego nauczycielowi urlopu uzupełniającego oblicza się – po ustaleniu czy nauczyciel nie skorzystał z 8 tygodni urlopu – jako różnicę pomiędzy 8 tygodniami (56 dni) a okresem wykorzystanego urlopu. Jeżeli nauczyciel chorował w trakcie trwania ferii zimowych oraz w czerwcu i lipcu, będzie miał prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 25 dni kalendarzowych (56 dni minus 31 dni urlopu wykorzystanego w sierpniu). Karta Nauczyciela nie przesądza o tym, czy urlop uzupełniający powinien być udzielony w jednej czy kilku częściach. Ustalenie jego terminu powinno nastąpić z uwzględnieniem zasady wyrażonej w art. 64 KN, stanowiącej o prawie nauczyciela do nieprzerwanego 4-tygodniowego urlopu wypoczynkowego. Udzielanie urlopu uzupełniającego w częściach nie może doprowadzić do obejścia przepisu stanowiącego, iż maksymalny wymiar urlopu uzupełniającego wynosi 8 tygodni, wliczając w to dni wolne od pracy, niedziele i święta.

Podsumowując, za 2014 r. ma Pani prawo do 32 dni urlopu wypoczynkowego (wykorzystane 14 dni w czasie ferii zimowych, 5 dni od dnia zakończenia roku szkolnego do zwolnienia lekarskiego i ostatnie 5 dni po zwolnieniu lekarskim).

Do urlopu nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej, a taką jest szkoła, wliczane są wszystkie dni kalendarzowe w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, a więc dni robocze, soboty, niedziele i święta w tym czasie przypadające. Wobec tego dyrektor dobrze liczy dni Pani urlopu i przewiduje Pani powrót do pracy.

W każdym roku pracownik powinien w pracy złożyć oświadczenie, że będzie korzystać z uprawnień wynikających z art. 188 K.p., czyli z dwóch dni urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym. W związku z tym powinna Pani złożyć teraz takowe oświadczenie w szkole, a następnie w odpowiednim czasie złożyć wniosek o udzielenie tego urlopu w konkretnym terminie (2 dni następujących po urlopie rodzicielskim). Kolejny wniosek – o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego za 2014 r. i 2015 r. może Pani złożyć równocześnie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Obliczanie wymiaru urlopu

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu od 1 lutego 2004 na 1/2 etatu (pierwsza praca)? Jeżeli założymy, że 11/12 wymiaru przysługującego po...

Urlop w okresie wypowiedzenia

Rozwiązano ze mną umowę o pracę z powodu likwidacji zakładu pracy. Należy mi się miesięczne wypowiedzenie, nie wykorzystałem urlopu wypoczynkowego. Pracodawca...

Wykorzystanie zaległego urlopu

Mam kilka dni urlopu zaległego za ubiegły rok i chciałbym go wykorzystać w miesiącach maj-czerwiec ale mój pracodawca stwierdził że muszę wykorzystać ten...

Jak załatwić zasiłek wychowawczy?

Skończył mi się urlop macierzyński, teraz jestem na urlopie wypoczynkowym. Po urlopie wypoczynkowym idę na urlop wychowawczy. Jakie trzeba złożyć dokumenty i...

Urlop proporcjonalny czy pełny?

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego należy się osobie, która 15 marca nabywa prawa emerytalne? Zgodnie z interpretacją Okręgowego Inspektoratu Pracy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »