Zaległy urlop po urlopie rodzicielskim dla nauczyciela

• Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielką. Obecnie do 15 listopada tego roku przebywam na urlopie rodzicielskim. Czy bezpośrednio po tym urlopie mogę wykorzystać dwa dni urlopu za 2015 r. tytułem opieki nad dzieckiem, a następnie zaległy urlop wypoczynkowy? W roku 2014 wykorzystałam 14 dni urlopu w czasie ferii. Natomiast w okresie wakacji od 4 lipca do 26 sierpnia byłam na zwolnieniu lekarskim, a przez pozostałe dni wakacyjne pracowałam w komisji rekrutacyjnej i przy egzaminach poprawkowych. Czy pracodawca ma prawo policzyć te dni jako wykorzystany urlop? Czyli ile dni urlopu zostało za 2014 r.? Czy dni świąteczne mogą być policzone jako urlop?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zaległy urlop po urlopie rodzicielskim dla nauczyciela

Czy wezwanie nauczyciela do wykonywania czynności w czasie ferii odliczane jest od urlopu? 

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Nauczyciel, o którym mowa wyżej, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

  1. przeprowadzania egzaminów;
  2. prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
  3. opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli zależy od miejsca zatrudnienia. Nauczyciele szkół, w których organizacji przewidziano ferie szkolne, mają prawo do urlopu w wymiarze równym okresowi ferii zimowych oraz letnich i w czasie ich trwania. Urlop wypoczynkowy tych nauczycieli trwa zatem przez okres 2 tygodni w czasie ferii zimowych oraz od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (druga połowa czerwca) do dnia zakończenia roku szkolnego (dnia 31 sierpnia). W trakcie urlopu, nie dłużej jednak niż przez 7 dni, nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora szkoły do przeprowadzania egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego, a także do opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym. Wobec powyższego dyrektor słusznie uznaje owe 7 dni za urlop, zgodnie z przepisami.

Zobacz też: Zaległy urlop nauczyciela po macierzyńskim

Niewykorzystanie przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

Wymiar przysługującego nauczycielowi urlopu uzupełniającego oblicza się – po ustaleniu czy nauczyciel nie skorzystał z 8 tygodni urlopu – jako różnicę pomiędzy 8 tygodniami (56 dni) a okresem wykorzystanego urlopu. Jeżeli nauczyciel chorował w trakcie trwania ferii zimowych oraz w czerwcu i lipcu, będzie miał prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 25 dni kalendarzowych (56 dni minus 31 dni urlopu wykorzystanego w sierpniu). Karta Nauczyciela nie przesądza o tym, czy urlop uzupełniający powinien być udzielony w jednej czy kilku częściach. Ustalenie jego terminu powinno nastąpić z uwzględnieniem zasady wyrażonej w art. 64 KN, stanowiącej o prawie nauczyciela do nieprzerwanego 4-tygodniowego urlopu wypoczynkowego. Udzielanie urlopu uzupełniającego w częściach nie może doprowadzić do obejścia przepisu stanowiącego, iż maksymalny wymiar urlopu uzupełniającego wynosi 8 tygodni, wliczając w to dni wolne od pracy, niedziele i święta.

Które dni wliczane są w urlop nauczyciela zatrudnionego w szkole?

Podsumowując, za 2014 r. ma Pani prawo do 32 dni urlopu wypoczynkowego (wykorzystane 14 dni w czasie ferii zimowych, 5 dni od dnia zakończenia roku szkolnego do zwolnienia lekarskiego i ostatnie 5 dni po zwolnieniu lekarskim).

Do urlopu nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej, a taką jest szkoła, wliczane są wszystkie dni kalendarzowe w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, a więc dni robocze, soboty, niedziele i święta w tym czasie przypadające. Wobec tego dyrektor dobrze liczy dni Pani urlopu i przewiduje Pani powrót do pracy.

W każdym roku pracownik powinien w pracy złożyć oświadczenie, że będzie korzystać z uprawnień wynikających z art. 188 K.p., czyli z dwóch dni urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym. W związku z tym powinna Pani złożyć teraz takowe oświadczenie w szkole, a następnie w odpowiednim czasie złożyć wniosek o udzielenie tego urlopu w konkretnym terminie (2 dni następujących po urlopie rodzicielskim). Kolejny wniosek – o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego za 2014 r. i 2015 r. może Pani złożyć równocześnie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »