Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa-zlecenie a ryczałt

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-12-13

Zatrudniono osobę na podstawie umowy-zlecenia. W umowie jest napisane, że osoba ta będzie pracowała maksymalnie 20 godzin w miesiącu (stawka 15 zł za godzinę). W listopadzie zleceniobiorca przepracował jedynie 9 godzin, co daje kwotę 135 zł brutto. Chyba nie można zastosować ryczałtu w takim przypadku. Czy mam rację? Czy należy dokonać rozliczenia na zasadach ogólnych?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek zryczałtowany, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), można pobrać tylko wtedy, gdy kwota należności z tytułu wykonania umowy-zlecenia, zawartej ze zleceniobiorcą niebędącym naszym pracownikiem, była określona w umowie i nie przekraczała 200 zł. W każdym innym przypadku należy pobrać zaliczkę na podatek według zasad ogólnych, określonych w art. 41 ww. ustawy.

Jeśli w umowie wynagrodzenie zostało określone w stawce godzinowej i ostateczna wysokość tego wynagrodzenia nie jest znana w momencie zawierania umowy, oznacza to, że nie jest możliwe zastosowanie ryczałtu w stosunku do takiej umowy. Ryczałt może być bowiem zastosowany tylko do umowy, z której jednoznacznie wynika ostateczna kwota należności z tytułu jej wykonania.

Jednocześnie zwracam uwagę na to, że jeśli umowa jest ciągła i trwa kilka miesięcy, to należy zsumować wartości wynagrodzeń z wszystkich miesięcy trwania takiej umowy, aby móc oszacować jej ostateczną wartość. Jeśli wartość ta przekracza 200 zł, to również nie jest możliwe zastosowanie podatku zryczałtowanego.

Zgodnie z powyższym należy zastosować w tym przypadku zasady ogólne, czyli należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu i potrąceniu części finansowanej przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Ubezpieczenie wypadkowe przy umowie-zleceniu

Pracuję w firmie X na podstawie umowy o pracę. W czasie mojego urlopu pracowałam dla firmy Y na podstawie umowy-zlecenia. Podczas wykonywania tej drugiej pracy...

 

Rozprawa sądowa a dzień wolny od pracy

Rozprawa sądowa a dzień wolny od pracy

Pracownik ma rozprawę w sądzie o godzinie 9 i koniec tej rozprawy jest przewidziany na godzinę 11. Czy pracownik ma obowiązek wrócić do pracy?...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »