Zmiana stanowiska i mniejsza pensja

• Autor: Dorota Kriger

Jestem zatrudniony w firmie na stanowisku robotniczym. Niedawno zostałem przeniesiony do pracy biurowej w wyniku braków kadrowych, oczywiście bez żadnych adnotacji do umowy (wykonuje inne zadania niż te określone w umowie). Tym samym mimo mojego „awansu” spadła mi pensja (brak dodatku świątecznego nocnego. Czy mam prawo domagać się od swojego pracodawcy wyrównania obecnej pensji do tych poprzednich? Zmiana umowy nie wchodzi w rachubę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zmiana stanowiska i mniejsza pensja

Powierzenia pracownikowi innych obowiązków niż te które zostały wskazane na umowie o pracę

W Pana pytaniu zawarte są dwa problemy – jeden dotyczy powierzenia Panu innych obowiązków niż te, które zostały wskazane na umowie o pracę, drugi zaś zmiany wynagrodzenia, wynikającej właśnie z powierzenia innych niż dotychczasowe obowiązki.

Pracodawca ma prawo powierzyć pracownikowi nowe obowiązki bez konieczności wprowadzania zmian w obowiązującej umowie tylko w określonej sytuacji – zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy „wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika”.

Zmiana stanowiska i zakresu obowiązków pracownika bez zmiany umowy

Jak wynika z przytoczonego powyżej przepisu, aby pracodawca mógł bez zmiany w umowie o pracę zmienić np. stanowisko i zakres obowiązków, powinny być spełnione łącznie następujące przesłanki:

  1. muszą zaistnieć uzasadnione potrzeby po stronie pracodawcy,
  2. wynagrodzenie pracownika musi być wypłacane w tej samej, co dotychczas wysokości,
  3. nowe powierzane obowiązki muszą być zgodne z kwalifikacjami pracownika,
  4. okres powierzenia nowych obowiązków nie może przekraczać 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Jeżeli intencją pracodawcy było powierzenie Panu nowych obowiązków zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy, to błędem było pominięcie dodatków, które dotychczas pracodawca Panu wypłacał.

Obniżanie wynagrodzenia pracownika skierowanego do wykonywania innej pracy

Przepis powyższy zabrania bowiem obniżania wynagrodzenia pracownika skierowanego do wykonywania innej pracy – w każdej sytuacji musi on otrzymać wynagrodzenie co najmniej równe temu, jakie otrzymywał tuż przed przeniesieniem. Wynika tak też z wyroku Sądu Najwyższego z 22 listopada 1990 r. (sygn. akt I PR 362/90, OSP 1991/9 poz. 213), który orzekł, że „przy czasowym powierzeniu pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę (art. 42 § 4 k.p.) obniżeniu nie może ulec wynagrodzenie pracownika obliczone na zasadach ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop”.

Wynagrodzenie Pana powinno więc uwzględniać wszystkie składniki, do których miał Pan przedtem prawo i które są uwzględnianie przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Jeśli jednak intencje pracodawcy były inne, a tak można domniemywać po Pana pytaniu, lub jeśli nie wystąpiły wyżej wymienione okoliczności z art. 42 § 4, pracodawca nie miał prawa bez zmiany umowy i Pana zgody wprowadzać nowych warunków pracy i płacy.

Zgodnie z powyższym ma Pan prawo domagać się wyrównania wynagrodzenia do kwoty, którą dotychczas Pan otrzymywał, wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »