Zmiana stanowiska i mniejsza pensja

• Autor: Dorota Kriger

Jestem zatrudniony w firmie na stanowisku robotniczym. Niedawno zostałem przeniesiony do pracy biurowej w wyniku braków kadrowych, oczywiście bez żadnych adnotacji do umowy (wykonuje inne zadania niż te określone w umowie). Tym samym mimo mojego „awansu” spadła mi pensja (brak dodatku świątecznego nocnego. Czy mam prawo domagać się od swojego pracodawcy wyrównania obecnej pensji do tych poprzednich? Zmiana umowy nie wchodzi w rachubę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zmiana stanowiska i mniejsza pensja

Powierzenia pracownikowi innych obowiązków niż te które zostały wskazane na umowie o pracę

W Pana pytaniu zawarte są dwa problemy – jeden dotyczy powierzenia Panu innych obowiązków niż te, które zostały wskazane na umowie o pracę, drugi zaś zmiany wynagrodzenia, wynikającej właśnie z powierzenia innych niż dotychczasowe obowiązki.

Pracodawca ma prawo powierzyć pracownikowi nowe obowiązki bez konieczności wprowadzania zmian w obowiązującej umowie tylko w określonej sytuacji – zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy „wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika”.

Zmiana stanowiska i zakresu obowiązków pracownika bez zmiany umowy

Jak wynika z przytoczonego powyżej przepisu, aby pracodawca mógł bez zmiany w umowie o pracę zmienić np. stanowisko i zakres obowiązków, powinny być spełnione łącznie następujące przesłanki:

  1. muszą zaistnieć uzasadnione potrzeby po stronie pracodawcy,
  2. wynagrodzenie pracownika musi być wypłacane w tej samej, co dotychczas wysokości,
  3. nowe powierzane obowiązki muszą być zgodne z kwalifikacjami pracownika,
  4. okres powierzenia nowych obowiązków nie może przekraczać 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Jeżeli intencją pracodawcy było powierzenie Panu nowych obowiązków zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy, to błędem było pominięcie dodatków, które dotychczas pracodawca Panu wypłacał.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obniżanie wynagrodzenia pracownika skierowanego do wykonywania innej pracy

Przepis powyższy zabrania bowiem obniżania wynagrodzenia pracownika skierowanego do wykonywania innej pracy – w każdej sytuacji musi on otrzymać wynagrodzenie co najmniej równe temu, jakie otrzymywał tuż przed przeniesieniem. Wynika tak też z wyroku Sądu Najwyższego z 22 listopada 1990 r. (sygn. akt I PR 362/90, OSP 1991/9 poz. 213), który orzekł, że „przy czasowym powierzeniu pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę (art. 42 § 4 k.p.) obniżeniu nie może ulec wynagrodzenie pracownika obliczone na zasadach ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop”.

Wynagrodzenie Pana powinno więc uwzględniać wszystkie składniki, do których miał Pan przedtem prawo i które są uwzględnianie przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Jeśli jednak intencje pracodawcy były inne, a tak można domniemywać po Pana pytaniu, lub jeśli nie wystąpiły wyżej wymienione okoliczności z art. 42 § 4, pracodawca nie miał prawa bez zmiany umowy i Pana zgody wprowadzać nowych warunków pracy i płacy.

Zgodnie z powyższym ma Pan prawo domagać się wyrównania wynagrodzenia do kwoty, którą dotychczas Pan otrzymywał, wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).



Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »