Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana stanowiska i mniejsza pensja

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-07-12

Jestem zatrudniony w firmie na stanowisku robotniczym. Niedawno zostałem przeniesiony do pracy biurowej w wyniku braków kadrowych, oczywiście bez żadnych adnotacji do umowy (wykonuje inne zadania niż te określone w umowie). Tym samym mimo mojego „awansu” spadła mi pensja (brak dodatku świątecznego nocnego. Czy mam prawo domagać się od swojego pracodawcy wyrównania obecnej pensji do tych poprzednich? Zmiana umowy nie wchodzi w rachubę.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pana pytaniu zawarte są dwa problemy – jeden dotyczy powierzenia Panu innych obowiązków niż te, które zostały wskazane na umowie o pracę, drugi zaś zmiany wynagrodzenia, wynikającej właśnie z powierzenia innych niż dotychczasowe obowiązki.

Pracodawca ma prawo powierzyć pracownikowi nowe obowiązki bez konieczności wprowadzania zmian w obowiązującej umowie tylko w określonej sytuacji – zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy „wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika”.

Jak wynika z przytoczonego powyżej przepisu, aby pracodawca mógł bez zmiany w umowie o pracę zmienić np. stanowisko i zakres obowiązków, powinny być spełnione łącznie następujące przesłanki:

  1. muszą zaistnieć uzasadnione potrzeby po stronie pracodawcy,
  2. wynagrodzenie pracownika musi być wypłacane w tej samej, co dotychczas wysokości,
  3. nowe powierzane obowiązki muszą być zgodne z kwalifikacjami pracownika,
  4. okres powierzenia nowych obowiązków nie może przekraczać 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Jeżeli intencją pracodawcy było powierzenie Panu nowych obowiązków zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy, to błędem było pominięcie dodatków, które dotychczas pracodawca Panu wypłacał.

Przepis powyższy zabrania bowiem obniżania wynagrodzenia pracownika skierowanego do wykonywania innej pracy – w każdej sytuacji musi on otrzymać wynagrodzenie co najmniej równe temu, jakie otrzymywał tuż przed przeniesieniem. Wynika tak też z wyroku Sądu Najwyższego z 22 listopada 1990 r. (sygn. akt I PR 362/90, OSP 1991/9 poz. 213), który orzekł, że „przy czasowym powierzeniu pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę (art. 42 § 4 k.p.) obniżeniu nie może ulec wynagrodzenie pracownika obliczone na zasadach ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop”.

Wynagrodzenie Pana powinno więc uwzględniać wszystkie składniki, do których miał Pan przedtem prawo i które są uwzględnianie przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Jeśli jednak intencje pracodawcy były inne, a tak można domniemywać po Pana pytaniu, lub jeśli nie wystąpiły wyżej wymienione okoliczności z art. 42 § 4, pracodawca nie miał prawa bez zmiany umowy i Pana zgody wprowadzać nowych warunków pracy i płacy.

Zgodnie z powyższym ma Pan prawo domagać się wyrównania wynagrodzenia do kwoty, którą dotychczas Pan otrzymywał, wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Mam 59 lat pracy i 30-letni staż, a jestem księgową w małej firmie (9 pracowników). Otrzymuję wynagrodzenie zasadnicze bez dodatków....

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Syndyk nie wypłacił wynagrodzenia - jak je odzyskać?

Syndyk nie wypłacił wynagrodzenia - jak je odzyskać?

Mój stosunek pracy ustał za pośrednictwem syndyka masy upadłościowej z winy pracodawcy po wcześniejszym otwarciu postępowania upadłościowego. Syndyk...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »