Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powierzenie pracy innej niż określona w umowie o pracę

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-05-01

Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż określone w umowie o pracę? Czy pracownik może wówczas odmówić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jedną z sytuacji, kiedy można powierzyć inne obowiązki niż określone w umowie o pracę, jest tzw. przestój. Zgodnie bowiem z art. 81 § 3 Kodeksu pracy (K.p.) pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za nią, nie niższe od wynagrodzenia tego pracownika wynikającego z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – w wysokości 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli jednak przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

Druga sytuacja, w której można powierzyć pracownikowi pracę inną niż określona w umowie, została uregulowana w art. 42 § 4 K.p. W przepisie tym wskazano możliwość powierzenia pracownikowi w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Powierzenie pracownikowi innej pracy niż określonej w umowie w wyżej opisanych przypadkach może się odbyć bez zmiany umowy o pracę. Jednocześnie pracownik nie może odmówić świadczenia pracy na innym stanowisku w takich przypadkach, jeśli powierzona praca jest zgodna z kwalifikacjami pracownika, a wynagrodzenie za pracę nie niższe niż wynagrodzenie ustalone zgodnie ze wspomnianymi przepisami. Zgodnie bowiem z art. 100 § 1 K.p.: „pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę”. Niewykonanie polecenia może skutkować negatywnymi konsekwencjami – od kary upomnienia, o której mowa w art. 108 § 1 K.p., aż po rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 K.p.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »