Urlop szkoleniowy na pisanie pracy i obronę - wszystko o urlopie szkoleniowym

• Autor: Dorota Kriger

Czy w przepisach jest unormowana instytucja urlopu na pisanie pracy magisterskiej? Jeżeli tak, to proszę o wskazówki, jak z tego skorzystać.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Urlop szkoleniowy na pisanie pracy i obronę - wszystko o urlopie szkoleniowym

Czy pracownik podnoszący kwalifikacje ma prawo do urlopu szkoleniowego?

Tak, obecnie kwestie urlopu szkoleniowego są uregulowane w Kodeksie pracy.

Zgodnie z treścią art. 1032 § 1 K.p. pracownik podnoszący kwalifikacje ma prawo do urlopu szkoleniowego w wymiarze:

  1. 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
  2. 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
  3. 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  4. 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Jak wynika z powyższego, pracownik, który przygotowuje pracę magisterską, ma prawo do 21 dni urlopu szkoleniowego. Pracownik może poświęcić urlop na przygotowanie pracy magisterskiej, a także na przygotowanie się do egzaminu dyplomowego. Warto wiedzieć, iż wymiar urlopu szkoleniowego, wynoszący 21 dni, przysługuje w ostatnim roku studiów i dotyczy roku akademickiego, a nie kalendarzowego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Prawo pracownika do wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego

Ponadto – zgodnie z art. 1031 § 3 K.p. – za czas urlopu szkoleniowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Niestety, aby móc skorzystać z prawa do urlopu szkoleniowego, należy pozyskać zgodę pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zgoda nie jest potrzebna, jeśli pracownik zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z inicjatywy pracodawcy (art. 1031 § 1 K.p.).

Kolejną ważną kwestią jest to, w jakim zakresie pracownik będzie podnosił kwalifikacje zawodowe. Jeżeli bowiem pracownik zamierza zdobywać lub uzupełniać wiedzę i umiejętności, które nie stanowią, w ocenie pracodawcy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, np. będzie zdobywał wiedzę niezwiązaną z wykonywanym zawodem – to w takim przypadku pracodawca nie będzie zobowiązany do udzielenia pracownikowi żadnego ze świadczeń.

Należy także zwrócić uwagę na to, kiedy pracownik rozpoczął podnoszenie swoich kwalifikacji. Do nauki rozpoczętej przed dniem 16 lipca 2010 r. stosuje się bowiem zasady określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.). Wynika tak z art. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Ile dni urlopu szkoleniowego przysługuje pracownikowi podejmującemu naukę na podstawie skierowania pracodawcy?

Pracownik, który rozpoczął podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem 16 lipca br., jeśli podjął naukę na podstawie skierowania pracodawcy, ma prawo do urlopu w wymiarze określonym w § 7 ust. 5 i 6 przywołanego rozporządzenia. Zgodnie z tymi przepisami wymiar urlopu szkoleniowego w każdym roku studiów w szkole wyższej, przeznaczonego na udział w obowiązkowych zajęciach oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów, wynosi dla pracownika skierowanego:

  • na studia wieczorowe – 21 dni roboczych,
  • na studia zaoczne – 28 dni roboczych,

a w ostatnim roku studiów w szkole wyższej pracownikowi skierowanemu przysługuje dodatkowo 21 dni roboczych urlopu szkoleniowego na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego).

Jeśli jednak pracownik pobiera naukę bez skierowania, pracodawca nie ma obowiązku udzielenia temu pracownikowi urlopu szkoleniowego.

Przykłady

 
Pracownik Przyszły Magister

Anna jest zatrudniona na pełny etat w firmie informatycznej i jednocześnie studiuje informatykę na studiach zaocznych. Zbliża się ostatni rok jej studiów, a Anna wie, że będzie musiała poświęcić sporo czasu na przygotowanie pracy magisterskiej oraz na przygotowanie się do egzaminu dyplomowego. Korzystając z przepisów Kodeksu pracy, Anna informuje swojego pracodawcę o potrzebie skorzystania z 21 dni urlopu szkoleniowego. Jej pracodawca, doceniając jej wysiłek w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, zgadza się na ten urlop. Dzięki temu Anna może skupić się na swojej pracy dyplomowej, a także ma czas na solidne przygotowanie się do egzaminu, zachowując jednocześnie prawo do wynagrodzenia za ten okres.

 
Egzaminy Zawodowe Pracownika

Michał pracuje jako technik mechanik w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Michał postanawia podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z art. 1032 § 1 Kodeksu pracy, Michał ma prawo do 6 dni urlopu szkoleniowego na przygotowanie się do tego egzaminu. Po przedstawieniu swojemu przełożonemu planu podnoszenia kwalifikacji i uzyskaniu zgody, Michał otrzymuje urlop szkoleniowy. Dzięki temu może skoncentrować się na nauce, co pozwala mu lepiej przygotować się do egzaminu i zwiększa jego szanse na sukces.

 
Studia Podyplomowe i Urlop Szkoleniowy

Karolina, pracownica działu HR w międzynarodowej korporacji, zdecydowała się na studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi, aby wzmocnić swoje kompetencje zawodowe. Karolina poinformowała swojego pracodawcę o swoich planach edukacyjnych i poprosiła o zgodę na skorzystanie z urlopu szkoleniowego. Pracodawca zgodził się, uznając, że zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez Karolinę przyniesie korzyści także firmie. W ostatnim roku studiów Karolina otrzymała 21 dni urlopu szkoleniowego, które wykorzystała na pisanie pracy dyplomowej i przygotowanie się do egzaminu końcowego. W tym czasie Karolina mogła skupić się na nauce, mając pewność, że jej praca jest zabezpieczona, a wynagrodzenie nadal wypłacane.

Podsumowanie

 

Urlop szkoleniowy na pisanie pracy i obronę jest ważnym narzędziem wspierającym pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy mają prawo do urlopu szkoleniowego w wymiarze 21 dni w ostatnim roku studiów, co umożliwia im przygotowanie pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu. Korzystanie z tego prawa wymaga zgody pracodawcy, który doceniając zaangażowanie pracownika, wspiera jego rozwój zawodowy.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawnego w kwestii urlopu szkoleniowego? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i usług pisania pism – szybko i profesjonalnie pomożemy Ci w załatwieniu formalności. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »