Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop szkoleniowy na pisanie pracy i obronę ? wszystko o urlopie szkoleniowym

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-05-17

Czy w przepisach jest unormowana instytucja urlopu na pisanie pracy magisterskiej? Jeżeli tak, to proszę o wskazówki, jak z tego skorzystać.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Urlop szkoleniowy na pisanie pracy i obronę ? wszystko o urlopie szkoleniowym

Czy pracownik podnoszący kwalifikacje ma prawo do urlopu szkoleniowego?

Tak, obecnie kwestie urlopu szkoleniowego są uregulowane w Kodeksie pracy.

Zgodnie z treścią art. 1032 § 1 K.p. pracownik podnoszący kwalifikacje ma prawo do urlopu szkoleniowego w wymiarze:

  1. 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
  2. 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
  3. 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  4. 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Jak wynika z powyższego, pracownik, który przygotowuje pracę magisterską, ma prawo do 21 dni urlopu szkoleniowego. Pracownik może poświęcić urlop na przygotowanie pracy magisterskiej, a także na przygotowanie się do egzaminu dyplomowego. Warto wiedzieć, iż wymiar urlopu szkoleniowego, wynoszący 21 dni, przysługuje w ostatnim roku studiów i dotyczy roku akademickiego, a nie kalendarzowego.

Prawo pracownika do wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego

Ponadto – zgodnie z art. 1031 § 3 K.p. – za czas urlopu szkoleniowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Niestety, aby móc skorzystać z prawa do urlopu szkoleniowego, należy pozyskać zgodę pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zgoda nie jest potrzebna, jeśli pracownik zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z inicjatywy pracodawcy (art. 1031 § 1 K.p.).

Kolejną ważną kwestią jest to, w jakim zakresie pracownik będzie podnosił kwalifikacje zawodowe. Jeżeli bowiem pracownik zamierza zdobywać lub uzupełniać wiedzę i umiejętności, które nie stanowią, w ocenie pracodawcy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, np. będzie zdobywał wiedzę niezwiązaną z wykonywanym zawodem – to w takim przypadku pracodawca nie będzie zobowiązany do udzielenia pracownikowi żadnego ze świadczeń.

Należy także zwrócić uwagę na to, kiedy pracownik rozpoczął podnoszenie swoich kwalifikacji. Do nauki rozpoczętej przed dniem 16 lipca 2010 r. stosuje się bowiem zasady określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.). Wynika tak z art. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ile dni urlopu szkoleniowego przysługuje pracownikowi podejmującemu naukę na podstawie skierowania pracodawcy?

Pracownik, który rozpoczął podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem 16 lipca br., jeśli podjął naukę na podstawie skierowania pracodawcy, ma prawo do urlopu w wymiarze określonym w § 7 ust. 5 i 6 przywołanego rozporządzenia. Zgodnie z tymi przepisami wymiar urlopu szkoleniowego w każdym roku studiów w szkole wyższej, przeznaczonego na udział w obowiązkowych zajęciach oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów, wynosi dla pracownika skierowanego:

  • na studia wieczorowe – 21 dni roboczych,
  • na studia zaoczne – 28 dni roboczych,

a w ostatnim roku studiów w szkole wyższej pracownikowi skierowanemu przysługuje dodatkowo 21 dni roboczych urlopu szkoleniowego na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego).

Jeśli jednak pracownik pobiera naukę bez skierowania, pracodawca nie ma obowiązku udzielenia temu pracownikowi urlopu szkoleniowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Wracam do pracy po urlopie wychowawczym, moje stanowisko pracy już jednak nie istnieje. Pracodawca zaproponował mi inne stanowisko i pełny etat, ale...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »