Jakie ciężary mogą przewozić kobiety?

• Autor: Marta Handzlik

Pracuję jako pomoc kuchenna w kuchni szpitalnej. Do naszych obowiązków należy m.in. rozwożenie posiłków w wózkach czterokołowych. Część powierzchni, po której jedzie wózek jest równa, a część pochyła. Jakie ciężary mogą przewozić kobiety?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Jakie ciężary mogą przewozić kobiety?

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Na podstawie art. 176 wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.). Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przy których nie wolno zatrudniać kobiet, został zawarty w załączniku do rozporządzenia. Wspomniany wykaz nie wymienia wprost rodzajów prac wzbronionych kobietom, lecz wskazuje na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe, przy których istnieniu lub przekroczeniu praca będzie uznana za pracę wzbronioną kobietom.

Prace określone wykazem można podzielić na:

1) wzbronione wszystkim kobietom;

2) wzbronione kobietom w ciąży;

3) wzbronione kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prace wzbronione wszystkim kobietom

Prace wzbronione wszystkim kobietom:

1) prace pod ziemią we wszystkich kopalniach, z wyjątkiem pracy:

a) na stanowiskach kierowniczych, niewymagającej stałego przebywania pod ziemią i wykonywania pracy fizycznej,

b) w służbie zdrowia,

c) w okresie studiów, w ramach szkolenia zawodowego,

d) wykonywanej dorywczo i niewymagającej pracy fizycznej;

2) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczają 5000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej – 20 kJ/min (1 kJ = 0,24 kcal);

3) ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

a) 12 kg – przy pracy stałej,

b) 20 kg – przy pracy dorywczej (która jest wykonywana do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej);

4) ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:

a) 50 N – przy pracy stałej,

b) 100 N – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej);

5) nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:

a) 120 N – przy pracy stałej,

b) 200 N – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej);

6) ręczne przenoszenie pod górę – po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 5 m – ciężarów o masie przekraczającej:

a) 8 kg – przy pracy stałej,

b) 15 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej);

7) przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:

a) 50 kg – przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,

b) 80 kg – przy przewożeniu na wózkach 2-, 3- i 4-kołowych,

c) 300 kg – przy przewożeniu na wózkach po szynach.

Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nieprzekraczającym:

– 2% – przy pracach wymienionych w pkt 7 lit. a i b;

– 1% – przy pracach wymienionych w pkt 7 lit. c.

W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej w sposób określony w pkt 7 lit. a i b masa ciężaru nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach (czyli odpowiednio 30 i 48 kg).

Tak więc, jeśli ciężary przewożone na wózkach (wraz z masą wózka) przekraczają 80 kilogramów (a przy pochyleniu powierzchni 48 kg) to Pani w ogóle nie powinna być na takim stanowisku zatrudniona. Jeśli zaś nie przekraczają owych ciężarów, to pracodawca może zlecać takie prace kobietom bez ograniczeń czasowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »