Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ciężkie naruszenie przez pracodawcę prawa do urlopów pracowników

Marta Handzlik • Opublikowane: 2022-04-22 • Aktualizacja: 2022-08-09

Jestem zatrudniona w pewnej firmie w systemie weekendowym. Pracuję w soboty, niedziele i poniedziałki oraz w święta. Kiedy w firmie jest mało pracy, pracodawca daje nam wolne do odrobienia, tłumacząc, że pracownicy w tygodniu muszą mieć co robić. Albo każe nam wpisywać urlop wypoczynkowy w te dni. W rezultacie tych godzin na minusie zbiera się dużo. Potem w grafiku sam ustala, kiedy mamy je odrobić. W tym miesiącu okazało się, że w związku ze zmianami w firmie wszyscy pracownicy muszą wziąć jeden dzień urlopu bezpłatnego, który już też z góry został zaplanowany w grafiku. I w związku z tym, że wciąż mam do odrobienia 8 godzin, kierownik oznajmił mi, że w tym dniu, w którym mam zaplanowany ten bezpłatny urlop, mam przyjść normalnie do pracy. Czy takie decyzje pracodawcy względem pracowników są w porządku? Czy pracodawca może wysyłać weekendowych pracowników na wolne, żeby w tygodniu ludzie mieli co robić? Czy potem może według własnego uznania wpisywać do grafiku, kiedy te godziny musimy odrobić? Czy urlop wypoczynkowy i urlop bezpłatny planuje pracodawca i nie musi nawet uprzedzić o tym pracownika? Czy pracodawca ma prawo wymagać ode mnie odpracowania godzin na urlopie bezpłatnym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Ciężkie naruszenie przez pracodawcę prawa do urlopów pracowników

Obowiązek pracodawcy organizacji pracy pracowników

Na każde z postawionych przez Panią pytań odpowiedź brzmi: nie, pracodawca nie może tak robić. Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) pracodawca jest obowiązany w szczególności organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.

To pracodawca ma tak zorganizować prace, aby starczyło jej dla wszystkich pracowników. Jeśli tej pracy jest za mało, pracodawca powinien rozważyć redukcję zatrudnienia. Nie może jednak obarczać pracowników odpowiedzialnością za brak zadań.

Zobacz też: Urlop wypoczynkowy kiedy zgłosić

Plan urlopów i konsultowanie terminów z pracownikiem

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.

Pracodawca nie może pracownika zmusić do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Musi z pracownikiem ustalić termin jego wykorzystania i nie może mu narzucić konkretnych dni.

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Urlop bezpłatny polega na niewykonywaniu pracy (i nieotrzymywaniu za ten okres wynagrodzenia). Pracownik nie musi pracować, ani odrabiać godzin w dniu, w którym wykorzystuje urlop bezpłatny.

W mojej opinii należałoby zgłosić działania pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca bowiem w sposób rażący narusza prawo pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »