Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy kontraktowej - jak liczyć termin wypowiedzenia?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-01-20

Jeżeli w umowie kontraktowej zawarto zapis, że można ją rozwiązać za 2-miesięcznym terminem wypowiedzenia, to jak i od kiedy należy liczyć termin wypowiedzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Rozwiązanie umowy kontraktowej - jak liczyć termin wypowiedzenia?

Od kiedy rozpoczyna się bieg rozwiązania umowy kontraktowej?

Każde wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg w chwili, gdy dotrze do drugiej strony w taki sposób, aby mogła się ona z wypowiedzeniem zapoznać. Może więc to być chwila wręczenia wypowiedzenia drugiej stronie, a jeśli doręczenie jej wypowiedzenia osobiście nie jest możliwe – otrzymania przez nią pisma wysłanego pocztą (przy czym przyjmuje się, że jeśli wypowiedzenie wysłano listem poleconym, dwukrotne awizowanie jest wystarczające jako dowód dostarczenia).

Zgodnie z art. 112 K.c. termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Bieg terminów oznaczonych w tygodniach, miesiącach, latach rozpoczyna się w tym samym dniu, w którym nastąpiło zdarzenie początkujące termin, a nie w dniu następującym po tym zdarzeniu, jak to ma miejsce w przypadku terminów oznaczonych w dniach.

Kiedy kończy się termin wypowiedzenia określony w miesiącach?

Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Na przykład czteromiesięczny termin wykonania zobowiązania wynikającego z umowy zawartej w dniu 31 stycznia upłynie o północy w dniu 31 maja. Gdyby natomiast w ostatnim miesiącu terminu nie było dnia odpowiadającego dacie rozpoczęcia terminu (np. w lutym nie występuje 31., 30. oraz – z wyjątkiem lat przestępnych – 29. dzień), wówczas termin upłynie z końcem ostatniego dnia danego miesiąca.

Słowem, złożenie wypowiedzenia w dowolnym dniu miesiąca i tak odnosi skutek po upływie 2 pełnych (kalendarzowych) miesięcy, co w praktyce oznacza czasem dłuższe niż 2-miesięczne wypowiedzenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »