Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-03-05

Organ prowadzący zmusił mnie do złożenia u dyrektora szkoły pisma z rezygnacją z funkcji wicedyrektora. Czy mogę to pismo wycofać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:

1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:

a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań – bez wypowiedzenia,

c) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku o odwołanie,

2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Złożenie rezygnacji przez nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze nie powoduje samo przez się skutku prawnego, gdyż powierzenie stanowiska jest czynnością prawną jednostronną powierzającego. Wobec tego również i odwołanie ze stanowiska nie może nastąpić na podstawie samego tylko oświadczenia nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze, lecz potrzeba do tego oświadczenia woli organu powierzającego stanowisko.

Odwołania wicedyrektora szkoły zawsze dokonuje organ, który powierzył to stanowisko po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej.

Co do zasady więc może Pani jeszcze wycofać swoją rezygnację, ale dyrektor nie musi tego wycofania przyjąć. Może uznać, że dokonała Pani zgodnie z przepisami czynności prawnej, a na wycofanie się z niej potrzeba już zgody drugiej strony. Więc jeśli dyrektor się nie zgodzi – Pani rezygnacja zostanie rozpatrzona zgodnie z art. 37 u.s.o.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Poród za granicą a urlop macierzyński w Polsce

Przebywam obecnie za granicą, ale umowę o pracę mam nadal podpisaną z firmą polską. Dziecko planuję urodzić w kraju trzecim. Czy w związku z tym przysługuje...

 

Umowa o dzieło na zorganizowanie eventu reklamowego

Czy mogę zawrzeć umowę o dzieło z osobą fizyczną na przygotowanie i zorganizowanie eventu reklamowego na terenie centrum handlowego? Jakie...

 

Ochrona imienia i nazwiska pracownika

Ochrona imienia i nazwiska pracownika

Moje pytanie dotyczy zakresu ochrony imion i nazwisk pracowników. Zatrudniam między innymi magazynierów. Czy uwidocznienie imienia i nazwiska...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »