Likwidacja stanowiska pracy i zwolnienie pracownika a odprawa

Czy przy likwidacji stanowiska i zwolnieniu pracodawca powinien wypłacić mi odprawę? Pracuję w firmie od lutego 2022 roku i poinformowano mnie dzisiaj, że zostanę zwolniona, ponieważ likwidują moje stanowisko. Otrzymałam informację, że aby otrzymać miesięczny okres wypowiedzenia (do końca marca), powinienem podpisać wypowiedzenie za porozumieniem stron. W przeciwnym razie mogę zostać zwolniony ze skutkiem natychmiastowym. Poinformowano mnie również, że nie przysługuje mi odprawa. Czy dobrym pomysłem będzie naleganie na wypowiedzenie umowy przez pracodawcę? Z tego, co wiem, wtedy przysługuje mi zarówno miesiąc wypowiedzenia, jak i miesięczna odprawa.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Likwidacja stanowiska pracy i zwolnienie pracownika a odprawa

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

Nie jest prawdą, że musi Pani podpisać porozumienie. Chyba że w firmie jest program dobrowolnych odejść i on przewiduje lepsze warunki niż Kodeks pracy. Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia tylko w określonych okolicznościach, a to i tak za rekompensatą.

Przepis art. 36¹ § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) stanowi, że „pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników”. W art. 36¹ § 1 K.p. zostały określone przesłanki skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powodem do skrócenia okresu wypowiedzenie może być ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. Do skrócenia okresu wypowiedzenia może dojść także z innych przyczyn niedotyczących pracowników, np. zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych, w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi lub technologicznymi, jak również wówczas, gdy zmiany następują w celu poprawy warunków pracy lub warunków środowiska naturalnego. Pracodawca, skracając trzymiesięczny okres wypowiedzenia, powinien pracownikowi wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia (art. 36¹§ 1 K.p.). „Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia” (art. 36¹ § 2 K.p.).

Odprawa pieniężna dla pracownika

Zgodnie z ustawą pracownikowi zwalnianemu w ramach grupowego zwolnienia przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat.

Jednak tu także muszą być zachowane warunki. Ustawa o zwolnieniach grupowych przewiduje, że warunkiem nabycia odprawy pieniężnej jest posiadanie statusu pracownika u pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, oraz utracenie zatrudnienia z winy pracodawcy. W innym wypadku odprawa się Pani nie należy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »