Jak odprowadzać składki na Fundusz Pracy za pracownicę przechodzącą na urlop wychowawczy?

• Autor: Dorota Kriger

Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim do 14.11. Od 15.11 do 07.12 wykorzysta urlop wypoczynkowy, a od 08.12 przejdzie na urlop wychowawczy. Czy za miesiąc grudzień mam jej naliczyć składkę na Fundusz Pracy? Od kiedy liczyć zwolnienie 36 miesięcy z opłacania składki na Fundusz Pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Jak odprowadzać składki na Fundusz Pracy za pracownicę przechodzącą na urlop wychowawczy?

Powrót pracownika z urlopu macierzyńskiego a składki na FP (i FGŚP)

Za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego (w tym też dodatkowego urlopu macierzyńskiego) lub urlopu wychowawczego przez 36 miesięcy pracodawcy i inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy (dalej FP), a w przypadku pracodawców będących przedsiębiorcami także składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej FGŚP). Wynika tak z art. 104a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz z art. 9a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121 z późn. zm.).


Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami pracodawcy nie opłacają składek na FP (i FGŚP) od pierwszego miesiąca po powrocie pracownika z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego. Zwolnienie to nie dotyczy wszystkich pracodawców: ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek może skorzystać pracodawca tylko w odniesieniu do tych pracowników, którzy powrócili po urlopie, jaki został im udzielony przez tego pracodawcę.


Okres zwolnienia należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu – przykładowo zwolnienie przysługuje od 1 grudnia, jeśli pracownik wrócił z urlopu w listopadzie, i liczone jest w pełnych miesiącach kalendarzowych.

Zwolnienie z opłacania składek na FP (i FGŚP)

Gdyby pracownik skorzystał z urlopu wychowawczego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, to okres zwolnienia będzie liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił powrót z urlopu wychowawczego. Jeśli zaś pracownik wróci do pracy (np. będzie wykorzystywał w tym czasie urlop wypoczynkowy, świadczył pracę, korzystał ze zwolnienia lekarskiego) pomiędzy urlopem macierzyńskim a wychowawczym, to do okresu 36 miesięcy zwolnienia należy zaliczyć każdy rozpoczęty miesiąc pomiędzy urlopem macierzyńskim a urlopem wychowawczym (lub jego częściami). W przypadku pracownika, który urlop wychowawczy rozpoczął w terminie późniejszym niż bezpośrednio po macierzyńskim, bieg 36-miesięcznego okresu zwolnienia z opłacania składek na FP (i FGŚP) zostaje zawieszony na czas od rozpoczęcia urlopu wychowawczego do jego zakończenia, to jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik zaczął korzystać z urlopu wychowawczego, do ostatniego dnia miesiąca, w którym wrócił z tego urlopu do pracy.


Jeżeli urlop macierzyński i później wychowawczy został udzielony na to samo dziecko, to okresu 36 miesięcy zwolnienia nie należy liczyć od nowa.


Zwolnienie przysługuje do wyczerpania 36-miesięcznego okresu zwolnienia z opłacania składek na FP (i FGŚP) w związku z powrotem z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego udzielonego z tytułu urodzenia dziecka lub dzieci przy jednym porodzie. Prawo do ponownego 36-miesiecznego zwolnienia z konieczności opłacania składek powraca, jeśli pracownica urodzi kolejne dziecko (lub dzieci) przy kolejnym porodzie.


W sytuacji opisanej w pytaniu za grudzień nie należy naliczać składki na FP (i FGŚP, jeśli pracodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy). W związku z faktem, że pracownica rozpoczęła urlop wychowawczy w grudniu, od 1 stycznia 2012 r. do końca urlopu wychowawczego zostaje zawieszony bieg zwolnienia. Po powrocie do pracy pracodawca będzie mógł ponownie korzystać ze zwolnienia z opłacania składek na FP przez okres 35 miesięcy (35 ze względu na fakt, że jeden miesiąc zwolnienia, czyli grudzień, jest już traktowany jako wykorzystany).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »