Delegacja pracownika - wyjazd na szkolenie w niedzielę na noc

Pracownik zostaje wysłany na szkolenie (delegacja), wyjazd o 22 w niedzielę (autobus), przyjazd o 7 rano, szkolenie od 9 do 15, o 16 pociąg powrotny i na miejscu jest o 21:30. Pracownik normalnie pracuje od 7 do 15, od poniedziałku do piątku.
1. Jak taki wyjazd ma się do wynagrodzenia?
2. Jak taki wyjazd ma się do wymaganego wypoczynku (dziennego i tygodniowego)?
3. Czy pracownik musi pojawić się następnego dnia w pracy? Czy przysługuje mu jakiś czas wolny lub wynagrodzenie za jego brak?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Delegacja pracownika - wyjazd na szkolenie w niedzielę na noc

Czas pracy a praca na delegacji

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 Kodeksu pracy). Podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika zadania w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem świadczenia pracy (art. 77 5 Kodeksu pracy).

Kwestię zaliczania do czasu pracy czasu przejazdu pracownika do miejsca delegacji i z powrotem poza godzinami ustalonymi w harmonogramie Sąd Najwyższy rozstrzygnął w wyroku z 4 kwietnia 1979 r. (sygn. akt I PRN 30/79), w którym stwierdził, że z reguły nie jest to czas pracy i dlatego za taki czas nie przysługuje pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie za pracę. Jeżeli jednak jedynym celem podróży jest przewóz pracowników i pracownikowi umysłowemu zlecono, poza normalnymi godzinami pracy, dodatkowe obowiązki kierowcy, czas przejazdu w tej sytuacji oznacza jednocześnie czas pracy.

Gdyby podróż odbywała się w godzinach pracy 7–15 – byłaby wliczona do czasu pracy. Ale w opisanym przypadku nie jest.

Czas delegacji to czas szkolenia. Za to zostanie wypłacone wynagrodzenie.

Zobacz też: Czy sobota i niedziela wlicza się do urlopu kierowcy

Odpoczynek dobowy

Zgodnie z przepisami pracownik powinien mieć zagwarantowany 11-godziny odpoczynek dobowy, w tym co najmniej 8-godzinny odpoczynek nocny. Co do zasady uznaje się, że odpoczynek nocny jest zapewniony, jeśli pracownik wraca z delegacji w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy pozostało co najmniej 8 godzin.

Pan wrócił z delegacji o 21:30, do rozpoczęcia pracy zostało więcej niż 8 h. W takiej sytuacji zobowiązany jest stawić się miejscu pracy o zwykłej porze. Delegacja nie zachwiała także odpoczynku tygodniowego, jeśli pracę skończył Pan w piątek o 15:00. Według art. 133 § 1 Kodeksu pracy „pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego”.

Gdyby tych godzin było mniej, mógłby Pan nie świadczyć pracy w następnym dniu po powrocie, usprawiedliwiając swoją nieobecność przez złożenie pracodawcy oświadczenia zgodnie z § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »