Delegacje zagraniczne bez informacji o czasie wyjazdu i powrotu

• Autor: Wioletta Dyl

Z racji zawodu jestem regularnie oddelegowywany do pracy do krajów UE. Ciężko jest określić czas wyjazdu i powrotu, gdyż zawsze jest od przesuwany (wydłuża się) przez prawodawcę. Czy takie postępowanie jest dozwolone? Czy nie powinienem być informowany (na piśmie), na jaki okres jadę? W umowie o pracę żadnych takich informacji nie posiadam, abym był na wyłączność pracodawcy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Delegacje zagraniczne bez informacji o czasie wyjazdu i powrotu

Delegacja zagraniczna i jej definicja

Delegacją zagraniczną (podrożą służbową) poza granice kraju jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stale miejsce pracy pracownika.

Prawną definicję delegacji zawiera ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  w art. 775. Przepis tego artykułu stanowi, że „pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”. Ani ten przepis, ani żaden inny nie określają jednak maksymalnego czasu trwania podróży służbowej. Od strony prawa pracy nie ma więc przeszkód, aby – jeżeli jest to uzasadnione specyfiką pracy – podróż trwała nawet kilka czy kilkanaście miesięcy. Niemniej jednak w doktrynie prawa pracy istnieje pogląd, iż delegacja (podróż służbowa) może trwać do 3 miesięcy.

Długość trwania delegacji

Delegowanie może trwać dopóty, dopóki będzie to konieczne do zrealizowania konkretnego zadania. To oznacza, niestety, że pracodawca ma prawo przedłużyć delegację, a stosowne polecenie może zostać wydane w jakiejkolwiek formie, także ustnie.

Wyjazd służbowy stanowi realizację pracowniczego obowiązku wynikającego ze stosunku pracy (art. 22 Kodeksu pracy).

Podleganie pracodawcy przez pracownika

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Przez „kierownictwo pracodawcy” rozumiemy możliwość wydawania wiążących poleceń w zakresie wykonywania pracy, przede wszystkim sposobu jej wykonywania. Wynika z niego obowiązek podporządkowania się przez pracowników przełożonym, pewnego rodzaju hierarchiczność występująca w związku z istnieniem stosunku pracy. Pracodawca ma możliwość wydawania poleceń dotyczących pracy, jak również odwoływania tych poleceń bądź ich modyfikacji. Pracownik jest bowiem zobowiązany do stosowania się do poleceń przełożonych (art. 100 Kodeksu pracy), jeżeli:

  • dotyczą one pracy,
  • nie są sprzeczne z przepisami prawa,
  • nie są sprzeczne z umową o pracę.

Tym samym, a contrario, pracownik nie ma obowiązku wykonania polecenia służbowego tylko o tyle, o ile nie dotyczy to pracy, jest sprzeczne z rodzajem umówionej pracy lub z prawem. O ile więc polecenie przedłużenia delegacji spełnia powyższe wymagania, powinno zostać przez Pana wykonane. Nie ma tutaj znaczenia to, że dezorganizuje Panu to np. życie prywatne czy też utrudnia wykonywanie innych (tj. poza danym stosunkiem pracy) zajęć zarobkowych.

W uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z 5 listopada 1998 r., sygn. akt I PKN 417/98, wskazano, iż praca świadczona w ramach stosunku pracy jest pracą podporządkowaną. Odpowiednikiem podporządkowania pracownika są tzw. uprawnienia kierownicze pracodawcy. Polecenie stanowi instrument umożliwiający pracodawcy ich wykonywanie i zarazem realizację podporządkowania. Zakres przedmiotowy poleceń wyznaczony jest zatem zakresem podporządkowania pracownika. Polecenie dotyczące pracy, to polecenie związane z pracą. Wobec tego nie tylko odnoszące się do sposobu wykonywania poszczególnych czynności składających się na proces pracy, ale także do realizacji obowiązków pracowniczych w ogólności.

Zawiadamianie o czasie powrotu z delegacji

Nadto trzeba pamiętać, że przepisy prawa pracy nie wskazują obowiązku zachowania formy pisemnej przy wydawaniu poleceń przez pracodawcę. Takie ograniczenie byłoby sprzeczne z istotą stosunku pracy związaną z podleganiem kierownictwu pracodawcy i wykonywaniu nieograniczonej liczby poleceń. Forma pisemna nie jest wymagana również w odniesieniu do polecenia odbycia wyjazdu służbowego, a także do – tak jak ma to miejsce w przedstawionej sytuacji – przedłużenia tego wyjazdu.

Niestety, przykro mi, ale tak się przedstawia sprawa na tle Kodeksu pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »