Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja ze stanowiska dyrektora przedszkola

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-05-23

We wrześniu 2016 roku złożyłam pismo w sprawie rezygnacji ze stanowiska dyrektora przedszkola i do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi. Zadzwoniłam do kierownik wydziału oświaty, czy coś wiadomo w mojej sprawie. Stwierdziła, że jej umknęło,, ale jestem na urlopie dla poratowania zdrowia i nie wie, czy rezygnacja jest konieczna, Co mogę zrobić, ponieważ bardzo mi zależy na odwołaniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty „organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem”.

Złożenie rezygnacji przez dyrektora nie wywołuje żadnych skutków prawnych, ponieważ powierza stanowisko dyrektora i z niego odwołuje organ prowadzący. Termin wypowiedzenia rozpoczyna bieg w momencie otrzymania przez dyrektora szkoły pisma organu odwołującego ze stanowiska.

Ze względu na ochronę zaufania składającego oświadczenie organ wykonawczy jest związany złożoną rezygnacją w tym znaczeniu, że nie może jej zignorować i wstrzymywać się z jej uwzględnieniem, chyba że zachodzą inne przyczyny stanowiące podstawę do niezwłocznego zwolnienia ze stanowiska kierowniczego. Dokonanie aktu odwołującego ze stanowiska powinno zatem nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Złożenie przez nauczyciela pisemnej rezygnacji ze stanowiska kierowniczego obliguje organ prowadzący do zwolnienia, niezależnie od przyczyn jego złożenia. Rolą tego organu jest wyłącznie ograniczenie się do ustalenia daty odwołania, która musi mieścić się w trzymiesięcznym okresie od daty zgłoszenia rezygnacji.

Słowem – jeśli Pani bardzo zależy na rezygnacji – powinna Pani wystosować oficjalne pismo do organu prowadzącego o dokonanie Pani odwołania zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1a. Przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia nie zmienia faktu, że Pani złożyła rezygnację i organ prowadzący ma obowiązek ją uwzględnić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela

Jestem nauczycielem. Od marca do 30 czerwca 2014 r. byłam na L4 – na kręgosłup 90 dni, na gardło 30 dni. Do końca sierpnia jestem w okresie...

 

Pensum nauczyciela a uczestnictwo w szkoleniach poza godzinami pracy

Pracuję na podstawie Karty Nauczyciela w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czy dyrektor ma prawo żądać ode mnie odpracowania godzin pracy,...

 

Co z nauczycielem po likwidacji gimnazjum?

Ja i żona jesteśmy nauczycielami, pracujemy w tym samym gimnazjum. Organ prowadzący zdecydował o likwidacji naszej placówki. Wiemy, że...

 

Kiedy nauczycielowi można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć?

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie i obecnie korzystam z urlopu rocznego. Za niecały rok skończę 60 lat. Nie chciałabym...

 

Stare zasady emerytury dla nauczycielki

Jestem nauczycielką, urodziłam się 1957 r. Nabyłam uprawnienia do wcześniejszej emerytury. Kiedy powinnam złożyć rozwiązanie stosunku pracy...

 

Przejście nauczyciela do innej placówki

Mam pytanie związane z przejściem nauczyciela do innej placówki. Pracuję w szkole, jednak obecnie przebywam na urlopie zdrowotnym. Znalazłam pracę...

 

Kiepski stan zdrowia nauczyciela po urlopie rocznym

Jestem nauczycielem, który przebywa na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Mój stan zdrowia jest kiepski. Urlop kończy się 23.02. Stan mojego zdrowia nie...

 

Łączenie pensum nauczyciela

Pracuję na etacie pedagoga na pełnym etacie, wymiar 25/25. Stopień awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany. Mój etat to nauczyciel pedagog. Posiadam również...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »