Kategoria: Urlop

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę wykorzystać urlop na żądanie?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-01-08

Zostanę zwolniona z pracy za dwa tygodnie. Za niewykorzystany urlop zostanie mi wypłacona gratyfikacja, ale pojawił się problem dwóch dni urlopu na żądanie. Przełożony stwierdził, że zmusi mnie do ich wykorzystania i w związku z tym mam pytanie. Czy mogę zostać zmuszona do wykorzystania urlopu na żądanie?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 1671 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ze zdania pierwszego tego artykułu wynika wprost, że udzielenie pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia zależy tylko od pracodawcy. To jego uprawnienie jest niezależne od tego, kto złoży wypowiedzenie umowy o pracę, oraz od długości okresu wypowiedzenia, a także od terminu wykorzystania urlopu przewidzianego w planie urlopów lub ustalonego przez pracodawcę po porozumieniu z pracownikiem. Potwierdził to SN w tezie I wyroku z dnia 26 kwietnia 2011 r., II PK 302/10, OSNP 2012, nr 17-18, poz. 215.

Ponieważ komentowany artykuł jest przepisem szczególnym i nie odsyła do art. 163 § 11 K.p., to należy przyjąć, że ustalenie terminu udzielenia pracownikowi tego urlopu należy wyłącznie do pracodawcy.

W aktualnym stanie prawnym to nie pracownik, lecz pracodawca jest podmiotem decydującym o tym, czy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik będzie świadczyć pracę, w konsekwencji czego przysługujące mu prawo do urlopu zostanie w momencie rozwiązania umowy zaspokojone przez wypłatę ekwiwalentu pieniężnego, czy też na okres wypowiedzenia przypadnie czas wykorzystania urlopu w naturze.

Istotne jest przy tym, że w okresie wypowiedzenia pracownik może być zobowiązany do wykorzystania całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. „Urlopem przysługującym” jest urlop, do którego pracownik nabył prawo w roku kalendarzowym, w którym dochodzi do ustania zatrudnienia, oraz urlop zaległy.

Jeśli chodzi o wykorzystywany w okresie wypowiedzenia urlop „bieżący”, należy uznać, że może to być zarówno urlop kolejny, jak i urlop w pierwszym roku pracy pracownika.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że wraz z biegiem okresu wypowiedzenia będzie również biegł ostatni miesiąc zatrudnienia pracownika, z upływem którego – jeśli nastąpi to przed nadejściem terminu wypowiedzenia lub najpóźniej w tym dniu – pracownik nabędzie prawo do jeszcze jednego urlopu cząstkowego. Inaczej bowiem niż w odniesieniu do urlopu kolejnego, nabywanego „z góry”, którego wymiar, w razie rozwiązania stosunku pracy, obliczany jest na dzień ustania zatrudnienia, urlop w pierwszym roku pracy, jako urlop nabywany „z dołu”, może być pracownikowi udzielony w okresie wypowiedzenia w takim wymiarze, jaki przysługuje mu w momencie udzielania urlopu w tym okresie, co zazwyczaj następuje wraz ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu. Taki wymiar urlopu, jak już wyżej wskazano, może jednak nie wyczerpywać całości uprawnień urlopowych pracownika, stąd obowiązek pracodawcy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystaną w naturze część urlopu.

Podsumowując – w okresie wypowiedzenia pracownik powinien wykorzystać przysługujący mu urlop. Urlop na żądanie jest urlopem wypoczynkowym, którego nie uwzględnia się w planie urlopowym, ale nie oznacza to, że w okresie wypowiedzenia pracodawca nie może Pani zobowiązać do jego wykorzystania. Ekwiwalent wypłaca się bowiem dopiero wówczas, gdy pracownik nie ma możliwości jego wykorzystania w okresie wypowiedzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »