Uprawnienia do prowadzenia usług psychoterapeutycznych

• Autor: Katarzyna Siwiec

Czy można w Polsce świadczyć usługi psychoterapeutyczne, nie mając w tym kierunku skończonych studiów ani nie posiadając tytułu lekarza? Jeśli tak to, czy jest to gdzieś zapisane w przepisach prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Uprawnienia do prowadzenia usług psychoterapeutycznych

Ustawodawca wprost nie sformułował w odrębnej ustawie zasad wykonywania zawodu psychoterapeuty. Do chwili obecnej jest to niedoregulowane, choć postuluje się bardzo mocno uporządkowanie tych kwestii od strony prawnej.

Kwalifikacje do wykonywania zawodu psychoterapeuty

Jeżeli chodzi o gabinet prywatny, w zasadzie nie musi być Pan lekarzem. Aczkolwiek istnieją akty prawne – rozporządzenia, które mówią wprost, kto może wykonywać w określonych przypadkach zawód psychoterapeuty i jakie musi posiadać do tego kwalifikacje, jeśli chodzi o środki publiczne.

I tak jeżeli chodzi o świadczenia ze środków publicznych, to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień mówi, że „za osobę prowadzącą psychoterapię uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),

b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,

c) posiada zaświadczenie poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, zwane dalej »certyfikatem psychoterapeuty«”.

Aby zatem móc brać udział w świadczeniu finansowanym przez NFZ, trzeba spełniać powyższe wymogi.

Psychoterapia uzależnień

Z kolei jeżeli chodzi o kwestie alkoholowe, to z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu mówi w treści § 12 ust 1, że psychoterapię uzależnienia od alkoholu i psychoterapię członków rodzin mogą prowadzić osoby posiadające certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Innych regulacji w obowiązującym prawie nie odnajduję.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »