Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uprawnienia do prowadzenia usług psychoterapeutycznych

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2021-06-11 • Aktualizacja: 2021-06-11

Czy można w Polsce świadczyć usługi psychoterapeutyczne, nie mając w tym kierunku skończonych studiów ani nie posiadając tytułu lekarza? Jeśli tak to, czy jest to gdzieś zapisane w przepisach prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Uprawnienia do prowadzenia usług psychoterapeutycznych

Ustawodawca wprost nie sformułował w odrębnej ustawie zasad wykonywania zawodu psychoterapeuty. Do chwili obecnej jest to niedoregulowane, choć postuluje się bardzo mocno uporządkowanie tych kwestii od strony prawnej.

Kwalifikacje do wykonywania zawodu psychoterapeuty

Jeżeli chodzi o gabinet prywatny, w zasadzie nie musi być Pan lekarzem. Aczkolwiek istnieją akty prawne – rozporządzenia, które mówią wprost, kto może wykonywać w określonych przypadkach zawód psychoterapeuty i jakie musi posiadać do tego kwalifikacje, jeśli chodzi o środki publiczne.

I tak jeżeli chodzi o świadczenia ze środków publicznych, to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień mówi, że „za osobę prowadzącą psychoterapię uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),

b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,

c) posiada zaświadczenie poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, zwane dalej »certyfikatem psychoterapeuty«”.

Aby zatem móc brać udział w świadczeniu finansowanym przez NFZ, trzeba spełniać powyższe wymogi.

Psychoterapia uzależnień

Z kolei jeżeli chodzi o kwestie alkoholowe, to z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu mówi w treści § 12 ust 1, że psychoterapię uzależnienia od alkoholu i psychoterapię członków rodzin mogą prowadzić osoby posiadające certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Innych regulacji w obowiązującym prawie nie odnajduję.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »