Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja pracodawcy w trakcie zwolnienia lekarskiego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-01-28 • Aktualizacja: 2021-03-17

Mam 61 lat i 43 lata pracy, w tym 11 lat w szkodliwych warunkach. Obecnie pracuję w firmie zatrudniającej 2 osoby. Najprawdopodobniej w połowie listopada stracę pracę, gdyż właściciel sprzedaje sklep (likwidacja pracodawcy). Na listopada mam wyznaczoną operację, wobec czego będę jakiś czas na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli w tym czasie właściciel rozwiąże ze mną umowę o pracę z powodu zwolnień grupowych, będę musiał zarejestrować się w urzędzie pracy, aby starać się o świadczenie przedemerytalne. Co w tej sytuacji mam zrobić? Czy po upływie zwolnienia lekarskiego mogę zarejestrować się w urzędzie pracy, czy obowiązuje mnie termin 30 dni od wypowiedzenia umowy. W sytuacji gdybym był na zwolnieniu lekarskim 1 czy 2 miesiące, kto wypłaci mi chorobowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Likwidacja pracodawcy w trakcie zwolnienia lekarskiego

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę w czasie jego nieobecności

Zgodnie z treścią Kodeksu pracy:

„Art. 41. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 411.§ 1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

§ 2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem”.

 

Jeśli pracodawca nie wręczy Panu wypowiedzenia przed planowaną operacją, to nie będzie mógł Pana zwolnić, chyba że nastąpi likwidacja pracodawcy – nie likwidacja stanowiska, nie zwolnienia grupowe, tylko upadłość lub likwidacja.

 

Orzeczenia Sądu Najwyższego, a mianowicie orzeczenie z 11 marca 1993 r. (sygn. akt I PZP 68/92, OSNCP 1993, nr 9, poz. 140), zmieniają dotychczasową wykładnię art. 41, wynikającą z uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 22 listopada 1968 r. (sygn. akt III PZP 21/68, OSNCP 1969, nr 5 poz. 82), wpisanej do księgi zasad prawnych, w myśl której „wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę dokonane w czasie jego obecności w pracy jest bezskuteczne, jeżeli pracownik bez nieusprawiedliwionej zwłoki wykaże, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby”. Zasada ta, zgodnie z uchwałą pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 21 listopada 1975 r. (sygn. akt V PZP 5/75, OSNCP 1976, nr 6 poz. 120), uznana została w owym czasie za aktualną w następującym brzmieniu: „wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę dokonane w czasie jego nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający zakład do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jest bezskuteczne w rozumieniu art. 46, jeżeli pracownik bez nieusprawiedliwionej zwłoki wykaże, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby”. Przy czym ochrona trwałości stosunku pracy obejmuje tu okres faktycznego pobierania zasiłku chorobowego (por. wyrok SN z 19 kwietnia 2001 r., sygn. akt I PKN 381/2000, OSNP 2003, nr , poz. 102).

Pracodawca może wypowiedzieć umowę dopiero po 182 dniach nieobecności plus 3 miesiące pobierania zasiłku rehabilitacyjnego. Jeśli zaś pracodawca wręczy Panu wypowiedzenie przed pobytem w szpitalu, to umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia. Nawet jeśli będzie Pan przebywał w szpitalu w tym okresie. Wówczas chorobowe płaci ZUS – po ustaniu ubezpieczenia z tytułu stosunku pracy.

 

Nie będzie Pan zarejestrowany jako bezrobotny do czasu pobierania zasiłku chorobowego. Potem oczywiście należy niezwłocznie się zarejestrować w UP. W ciągu 7 dni.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo rodzinne

porady mieszkaniowe online

Szukamy prawnika »

poduszki dekoracyjne