Dodatek specjalny wliczony do podstawy zasiłku chorobowego tylko do określonego terminu

• Autor: Dorota Kriger

Mam przyznany dodatek specjalny do 31 października, obecnie jestem na L4 i mam to wliczone do podstawy zasiłku chorobowego. Czy od 1 listopada ten składnik będzie wyłączony z podstawy zasiłku chorobowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Dodatek specjalny wliczony do podstawy zasiłku chorobowego tylko do określonego terminu

Dodatki do wynagrodzenia a podstawa zasiłku chorobowego 

Płatnik wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub zasiłku chorobowego w podstawie wymiaru takiego świadczenia powinien oprócz wynagrodzenia zasadniczego uwzględnić także inne składniki wynagrodzenia, od których jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe (art. 36 i art. 42 w zw. z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz. U. z 10 maja 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.). Takimi składnikami mogą być premie, nagrody i różnego rodzaju dodatki, które zostały przyznane pracownikowi w zawartej umowie o pracę lub innym akcie będącym podstawą stosunku pracy, a także w wewnątrzzakładowych przepisach, takich jak regulamin wynagradzania.

Jednakże składnik wynagrodzenia, który w myśl umowy o pracę lub innego aktu będącego podstawą stosunku pracy przysługuje tylko do określonego terminu, to nie jest uwzględniany przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie. Wynika tak z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

Powyższa zasada jest także stosowana odpowiednio do składników wynagrodzenia, których wypłaty zaprzestano na podstawie układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu (art. 41 ust. 3 ww. ustawy).

Wyłączenie dodatku specjalnego z podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Podstawa wymiaru zasiłku przysługującego za okres od 1 listopada powinna więc być ustalona z wyłączeniem dodatku specjalnego, który przysługiwał jedynie do 31 października. Podstawę zasiłku chorobowego należy przeliczyć ponownie, z wyłączeniem składnika terminowego, przy czym nie należy zmieniać okresu, z którego była liczona podstawa wymiaru zasiłku uwzględniająca składnik terminowy. Jeśli dodatek specjalny ponownie będzie wypłacany lub jeśli zostanie włączony (w całości lub w części) do innego składnika wynagrodzenia lub zamieniony na inny składnik wynagrodzenia, to powyższa zasada o wyłączeniu z podstawy tego składnika nie będzie miała zastosowania. Składnik ten powinien wtedy ponownie zostać włączony do podstawy wymiaru świadczenia.

Należy zwrócić uwagę na to, że – zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy – w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku. Czyli gdyby dodatek specjalny był takim składnikiem, o jakim mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, i został wypłacony niezależnie od tego, czy pracownik pracował czy przebywał na zwolnieniu lekarskim, to w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego, wypłaconego przed 1 listopada, również nie należy uwzględniać tego składnika.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »