Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracownik wykorzystał za dużo urlopu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-10-22

Mam takie pytanie: co w przypadku, kiedy pracownik wykorzysta więcej dni/godzin urlopu niż przysługujący mu wymiar?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sytuacja, w której pracownik wykorzysta więcej dni/godzin urlopu, niż mu przysługuje, może wystąpić, kiedy pracownik zmienia pracę w trakcie roku.

Konsekwencją wykorzystania przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego zbyt dużej ilości dni urlopowych u jednego z pracodawców jest zmniejszenie liczby dni urlopowych przysługujących temu pracownikowi u kolejnego pracodawcy. Zasada ta, która wynika z art. 1551 § 2 K.p., dotyczy urlopu udzielanego w ciągu danego roku kalendarzowego, w którym pracownik kończy i podejmuje kolejną pracę.

Przykładowo: pracownik, którego wymiar roczny urlopu wynosi 20 dni, kończy umowę w trakcie roku i ma prawo u pierwszego pracodawcy – po zastosowaniu art. 1551 § 1 – do 10 dni urlopu. Przed zakończeniem umowy pracownik wykorzystał 12 dni, więc kolejny pracodawca będzie mógł udzielić pracownikowi maksymalnie 8 dni urlopu do końca roku bieżącego.

Innym przypadkiem jest omyłkowe wybranie większej, niż przysługuje w ciągu roku, liczby dni urlopu. Pracownik nie ponosi konsekwencji ani finansowych, ani w postaci pomniejszenia liczby dni urlopu w roku następnym, jeśli w ciągu danego roku przez pomyłkę udzielono temu pracownikowi więcej urlopu, niż mu w tym czasie przysługiwało.

Przykładowo: pracownik, którego wymiar roczny urlopu wynosi 20 dni, w ciągu roku wykorzystał 21 dni urlopu. Pracodawca nie może „odebrać” temu pracownikowi jednego dnia urlopu, np. poprzez obniżenie wymiaru urlopu przysługującego w roku następnym. Pracodawca nie będzie mógł także „potrącić” pracownikowi z wynagrodzenia za ten jeden dzień urlopu.

Powyższe nie ma zastosowania, jeśli do wykorzystania urlopu w ilości przekraczającej roczny wymiar dochodzi w wyniku zawartego pomiędzy pracownikiem i pracodawcą porozumienia. Pracodawca, który udziela pracownikowi urlopu niejako „awansem”, może w wyniku zawartego porozumienia w roku następnym ilość rocznego urlopu pomniejszyć o dni udzielone w danym roku. Porozumienie takie powinno jednak regulować, co dzieje się w sytuacji, kiedy pracownik zakończy stosunek pracy, zanim nabędzie prawo do udzielonego awansem urlopu. Jest to przypadek szczególny i generalnie nie powinien być stosowany, gdyż rozporządza się w tym przypadku prawem, które pracownikowi będzie przysługiwało dopiero z dniem 1 stycznia kolejnego roku, o ile pracownik ten nadal będzie pozostawać w stosunku pracy z tym samym pracodawcą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wysokość składek ZUS podczas urlopu wychowawczego

Jestem na urlopie wychowawczym płatnym. Byłam ostatnio w ZUS-ie i powiedziano mi, że moje składki są odprowadzane od niepoprawnej kwoty. Księgowe w mojej firmie...

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

 

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego

Jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony. Przebywam obecnie na urlopie wychowawczym i w trakcie tego urlopu urodzę drugie dziecko. Co mogę zrobić po...

 

Wykorzystanie całego zaległego urlopu w danym terminie

Mam 10 dni zaległego urlopu za ubiegły rok. Zgodnie z przepisami mogę go wykorzystać do końca września roku następnego. Z tego urlopu chciałem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »