Kończąca się umowa o pracę na czas określony

• Autor: Marta Handzlik

Rozwiązanie umowy o pracę to ważny moment zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, który może nastąpić z różnych przyczyn i w różnych formach. W artykule omówimy najważniejsze aspekty związane z rozwiązywaniem umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy, takie jak porozumienie stron, wypowiedzenie z zachowaniem lub bez okresu wypowiedzenia, a także zakończenie umowy na czas określony. Na przykładzie sprawy pana Wiesława przyjrzymy się również procedurze ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych po utracie pracy, co stanowi ważny element wsparcia dla osób szukających nowego zatrudnienia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Kończąca się umowa o pracę na czas określony

Pan Wiesław napisał do nas, gdyż wkrótce jego umowa o pracę zawarta na czas określony miała się rozwiązać po upływie umówionego terminu. Wobec tego pan Wiesław chciał wiedzieć, czy otrzyma wypowiedzenie i czy będzie mógł zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny i otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.

Kiedy rozwiązuje się umowę o pracę?

Zgodnie z art. 30 ustawy Kodeks pracy „umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron,

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4) z upływem czasu, na który była zawarta,

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

W przypadku umowy na czas określony, której termin zawarcia właśnie upływa, nie ma potrzeby jej wypowiadania. Gdyby pracodawca chciał wcześniej zakończyć stosunek pracy, to mógłby skorzystać z wypowiedzenia, ale w obecnej sytuacji umowa po prostu się zakończy – bez wypowiedzenia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych

Kiedy rozwiązuje się umowę o pracę?

Zgodnie z art. 30 ustawy Kodeks pracy „umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron,

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4) z upływem czasu, na który była zawarta,

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

W przypadku umowy na czas określony, której termin zawarcia właśnie upływa, nie ma potrzeby jej wypowiadania. Gdyby pracodawca chciał wcześniej zakończyć stosunek pracy, to mógłby skorzystać z wypowiedzenia, ale w opisanej sytuacji umowa pana Wiesława po prostu się zakończy – bez wypowiedzenia.

 

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, przede wszystkim należy zarejestrować się jako bezrobotny. Można to zrobić w powiatowym urzędzie pracy. Coraz więcej PUP-ów daje bezrobotnym możliwość rejestracji przez ich serwisy internetowe.

Przy rejestracji w urzędzie trzeba mieć ze sobą dowód osobisty, dokument potwierdzający kwalifikacje do pracy (świadectwo ukończenia szkoły, dyplomy itp.), świadectwo pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień oraz – ewentualnie – dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac.

Prawo do zasiłku przysługuje osobie, dla której w ciągu 7 dni po zarejestrowaniu w urzędzie pracy nie znajdzie się żadna oferta zatrudnienia, stażu lub nawet szkolenia. Ponadto osoba ta w ciągu ostatnich 18 miesięcy łącznie przez 365 dni pracowała za co najmniej minimalne wynagrodzenie i od tej kwoty odprowadzano od niej składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Do tego okresu wlicza się również pracę nakładczą, usługi wykonywane z tytułu umowy agencyjnej lub innej umowy dotyczącej zlecenia, przy czym podstawa wymiaru odprowadzanych składek musi być co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu. Zasiłek otrzymają również osoby, które prowadziły firmę lub współpracowały przy jej prowadzeniu, a także członkowie spółdzielni i kółek rolniczych, jeśli odprowadzano od nich składki.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Do 365 dni pracy dających prawo do zasiłku zalicza się również służbę wojskową i w charakterze funkcjonariusza, urlop macierzyński, okres pobierania renty oraz inne okresy, w których odprowadzano składkę na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne. Zaliczany jest też okres zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Dotyczy to również osób pracujących w innych krajach przybyłych do Polski jako repatrianci oraz wszystkich innych, o ile odprowadzali składkę na fundusz pracy.

Zasiłku nie otrzyma osoba, która rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem mniej niż pół roku przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny. Prawo to nie przysługuje także osobie, która umowę o pracę rozwiązała za porozumieniem stron, chyba że porozumienie wynikało z upadłości lub likwidacji pracodawcy bądź z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika. Pozbawiona statusu bezrobotnego – a zarazem zasiłku – zostanie osoba, która pomimo skierowania na szkolenie, staż bądź inną formę zatrudnienia, nie podejmie się tego zajęcia, lub gdy odbywa płatną praktykę, a świadczenie wynosi co najmniej połowę minimalnej płacy.

Po utracie pracy trzeba przygotować się do ponownego wejścia na rynek pracy. Proponowałabym rozpocząć aktualizację i przygotowywanie CV, aby móc ponownie ubiegać się o nową pracę. Panu Wiesławowi i osobom, które znalazły się w podobnej sytuacji, polecam skorzystać z wzorów CV na stronie https://www.cv-maker.pl/wzory-cv.

 Przykłady

 

Porozumienie stron

Ania, pracująca na stanowisku grafika w małej agencji reklamowej, zdecydowała się na zmianę ścieżki kariery i rozpoczęcie studiów za granicą. Po rozmowie z pracodawcą obie strony zgodziły się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Dzięki temu Ania mogła skupić się na swoich planach edukacyjnych, a pracodawca miał czas na znalezienie nowego pracownika.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Tomek, pracownik działu logistyki w dużej firmie produkcyjnej, otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z powodu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Choć wiadomość była dla niego zaskoczeniem, okres wypowiedzenia umożliwił mu poszukiwanie nowej pracy, nie tracąc przy tym dochodów w tym trudnym czasie.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Ewa, kierownik sklepu odzieżowego, zdecydowała się na natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu poważnych naruszeń ze strony pracodawcy, takich jak nieregularne wypłaty wynagrodzeń. Po zasięgnięciu porady prawnej przedstawiła odpowiednie dokumenty potwierdzające naruszenia, co umożliwiło jej rozwiązanie umowy i ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych, a także rozpoczęcie poszukiwania pracy w bardziej stabilnym środowisku.

Podsumowanie

 

Rozwiązanie umowy o pracę to ważny proces, który wymaga znajomości przepisów prawa pracy oraz odpowiedniego postępowania zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Omówione przykłady z życia wzięte pokazują różne okoliczności, w jakich może dojść do zakończenia stosunku pracy, od porozumienia stron, przez wypowiedzenie, aż po rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Ważne jest, aby w takich sytuacjach postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, co umożliwi sprawne przejście przez proces zmiany zatrudnienia oraz zapewni ochronę praw pracowniczych.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawnego w sprawie rozwiązania umowy o pracę lub ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism, które pomogą Ci zabezpieczyć Twoje prawa i interesy. Napisz do nas, korzystając z formularza umieszczonego pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »