Kończąca się umowa o pracę na czas określony

• Autor: Marta Handzlik

Niedługo kończy się moja umowa o pracę zawarta na czas określony. Czy otrzymam wypowiedzenie? Czy będę mogła zarejestrować się w urzędzie pracy i dostać bezrobocie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Kończąca się umowa o pracę na czas określony

Kiedy rozwiązuje się umowę o pracę?

Zgodnie z art. 30 ustawy Kodeks pracy „umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron,

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4) z upływem czasu, na który była zawarta,

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

W przypadku umowy na czas określony, której termin zawarcia właśnie upływa, nie ma potrzeby jej wypowiadania. Gdyby pracodawca chciał wcześniej zakończyć stosunek pracy, to mógłby skorzystać z wypowiedzenia, ale w obecnej sytuacji umowa po prostu się zakończy – bez wypowiedzenia.

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych

Aby otrzymać zasiłek, przede wszystkim należy zarejestrować się jako bezrobotny. Można to zrobić w powiatowym urzędzie pracy. Coraz więcej PUP-ów daje bezrobotnym możliwość rejestracji przez ich serwisy internetowe.

Przy rejestracji w urzędzie trzeba mieć ze sobą dowód osobisty, dokument potwierdzający kwalifikacje do pracy (świadectwo ukończenia szkoły, dyplomy itp.), świadectwo pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień oraz – ewentualnie – dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac.

Prawo do zasiłku przysługuje osobie, dla której w ciągu 7 dni po zarejestrowaniu w urzędzie pracy nie znajdzie się żadna oferta zatrudnienia, stażu lub nawet szkolenia. Ponadto osoba ta w ciągu ostatnich 18 miesięcy łącznie przez 365 dni pracowała za co najmniej minimalne wynagrodzenie i od tej kwoty odprowadzano od niej składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Do tego okresu wlicza się również pracę nakładczą, usługi wykonywane z tytułu umowy agencyjnej lub innej umowy dotyczącej zlecenia, przy czym podstawa wymiaru odprowadzanych składek musi być co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu. Zasiłek otrzymają również osoby, które prowadziły firmę lub współpracowały przy jej prowadzeniu, a także członkowie spółdzielni i kółek rolniczych, jeśli odprowadzano od nich składki.

Do 365 dni pracy dających prawo do zasiłku zalicza się również służbę wojskową i w charakterze funkcjonariusza, urlop macierzyński, okres pobierania renty oraz inne okresy, w których odprowadzano składkę na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne. Zaliczany jest też okres zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Dotyczy to również osób pracujących w innych krajach przybyłych do Polski jako repatrianci oraz wszystkich innych, o ile odprowadzali składkę na fundusz pracy w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc pracy.

Zasiłku nie otrzyma osoba, która rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem mniej niż pół roku przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny. Prawo to nie przysługuje także osobie, która umowę o pracę rozwiązała za porozumieniem stron, chyba że porozumienie wynikało z upadłości lub likwidacji pracodawcy bądź z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika. Pozbawiona statusu bezrobotnego – a zarazem zasiłku – zostanie osoba, która pomimo skierowania na szkolenie, staż bądź inną formę zatrudnienia, nie podejmie się tego zajęcia, lub gdy odbywa płatną praktykę, a świadczenie wynosi co najmniej połowę minimalnej płacy.

 

Po utracie pracy trzeba przygotować się do ponownego wejścia na rynek pracy. Proponujemy rozpocząć aktualizację i przygotowywanie CV, aby mogli Państwo ponownie ubiegać się o nową pracę. Polecamy skorzystać z wzorów CV na stronie https://www.cv-maker.pl/wzory-cv

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podsumowanie

Artykuł wyjaśnia, że umowa o pracę na czas określony kończy się automatycznie w terminie na jaki została zawarta, bez wymogu wypowiedzenia. Osoba, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musi zarejestrować się w urzędzie pracy i spełniać określone kryteria, takie jak okres zatrudnienia.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej umowy o pracę lub rejestracji w urzędzie pracy? Skorzystaj z naszych usług prawnych online i otrzymaj profesjonalne pismo dopasowane do Twojej sytuacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »