Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak bezpiecznie zatrudnić osobę w okresie ochronnym?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-11-04

Chcielibyśmy zatrudnić osobę na przedstawiciela handlowego, ale jest to kobieta w wieku 57 lat, czyli jest w okresie ochronnym. Na podstawie jakiej umowy możemy ją bezpiecznie zatrudnić, aby nie mieć problemu z ewentualnym zwolnieniem jej? Znalazłam wyrok Sądu Najwyższego, który mówi, że „ochrona przedemerytalna obejmuje także zatrudnionych na podstawie umów na czas określony, które upływają przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego”. Jak bezpiecznie zatrudnić osobę w okresie ochronnym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Jak bezpiecznie zatrudnić osobę w okresie ochronnym?

Nie macie lekkiego zadania, szczególnie w odniesieniu do orzeczenia Sądu Najwyższego zakazującego wypowiadania umów na w okresie ochrony przedemerytalnej. Ale jest wyjście. Wyjściem są umowy na krótki czas. Łączny okres zatrudnienia na umowy terminowe między tymi samymi stronami (firmą i pracownikiem) nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Niezależnie od okresu, liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech – czwarta z mocy ustawy stanie się umową na czas nieokreślony. 

Pierwsza to umowa na okres próbny. Czas trwania umowy nie może przekroczyć 3 miesięcy. Umowa na okres próbny nie wlicza się do okresu ograniczającego umowy na czas określony. Limitu czasowego i ilościowego nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy na czas kadencji, w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami okres zatrudnienia na podstawie jednej umowy o pracę na czas określony lub kilku takich umów z jednym pracodawcą nie może przekraczać 33 miesięcy. Ale razem z okresem próbnym pozwoli osiągnąć wiek emerytalny pracownicy. Umowy nie można wypowiedzieć, ale może się ona skończyć i nie ma obowiązku jej przedłużania.

Proszę więc zawrzeć umowę na okres próbny, potem na czas określony – np. 3–5 miesięcy, jeśli się sprawdzi, będziecie wiedzieli, na jaki okres ponownie ją zatrudnić. Jeśli nie – umowa szybko się skończy.

Jest to jedyne rozwiązanie. Chyba że pracownik podpisze porozumienie stron – tak można rozwiązać każdą umowę. W razie nagłej przyczyny można próbować zmotywować pracownika do rozwiązania umowy – albo groźbą dyscyplinarnego zwolnienia – jeśli znajdą się argumenty, albo obietnicą odprawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »