Poród za granicą a urlop macierzyński w Polsce

• Autor: Dorota Kriger

Przebywam obecnie za granicą, ale umowę o pracę mam nadal podpisaną z firmą polską. Dziecko planuję urodzić w kraju trzecim. Czy w związku z tym przysługuje mi urlop macierzyński w normalnym wymiarze? Czy poród w innym państwie niż Polska ma jakieś znaczenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Poród za granicą a urlop macierzyński w Polsce

Czy narodziny dziecka poza granicami Polski mają wpływ na prawo do urlopu macierzyńskiego?

Narodziny dziecka poza granicami Polski nie wpłyną na prawo do urlopu macierzyńskiego, jeśli zatrudniona jest Pani przez firmę polską i tylko tymczasowo delegowano Panią poza granice kraju (lub przebywa Pani za granicą w innym celu niż praca). W takim przypadku urlopu macierzyńskiego udzieli Pani pracodawca zgodnie z polskimi przepisami, a zasiłek macierzyński, w zależności od liczby zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego, wypłacać będzie pracodawca bądź ZUS. Jeśli Pani pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, to on powinien wypłacać Pani zasiłek macierzyński, w przeciwnym wypadku wypłaty dokona ZUS.

Należy wiedzieć, jaki dokument będzie potrzebny w razie narodzin dziecka poza granicami kraju. Informacje na ten temat znajdują się w § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 742 z późn. zm.).

Przyznanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem przyznanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą następuje na podstawie zaświadczenia zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza stwierdzającego przewidywaną datę porodu (za okres przed porodem) albo na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (po porodzie).

Zaświadczenie, o którym mowa wyżej, powinno być wystawione na blankiecie z nadrukiem określającym nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem. Jeśli zaświadczenie wystawił lekarz na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – w językach urzędowych tych państw, to nie ma Pani obowiązku tłumaczenia wystawionego zaświadczenia, gdyż w razie potrzeby płatnik zasiłku sam będzie zobowiązany przetłumaczyć dostarczone dokumenty.

Tylko gdy dokumenty zostały wystawione w innych krajach niż znajdujące się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – należy otrzymane zaświadczenie przetłumaczyć na język polski.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »