Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poród za granicą a urlop macierzyński w Polsce

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-01-18

Przebywam obecnie za granicą, ale umowę o pracę mam nadal podpisaną z firmą polską. Dziecko planuję urodzić w kraju trzecim. Czy w związku z tym przysługuje mi urlop macierzyński w normalnym wymiarze? Czy poród w innym państwie niż Polska ma jakieś znaczenie?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Narodziny dziecka poza granicami Polski nie wpłyną na prawo do urlopu macierzyńskiego, jeśli zatrudniona jest Pani przez firmę polską i tylko tymczasowo delegowano Panią poza granice kraju (lub przebywa Pani za granicą w innym celu niż praca). W takim przypadku urlopu macierzyńskiego udzieli Pani pracodawca zgodnie z polskimi przepisami, a zasiłek macierzyński, w zależności od liczby zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego, wypłacać będzie pracodawca bądź ZUS. Jeśli Pani pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, to on powinien wypłacać Pani zasiłek macierzyński, w przeciwnym wypadku wypłaty dokona ZUS.

Należy wiedzieć, jaki dokument będzie potrzebny w razie narodzin dziecka poza granicami kraju. Informacje na ten temat znajdują się w § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 742 z późn. zm.).

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem przyznanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą następuje na podstawie zaświadczenia zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza stwierdzającego przewidywaną datę porodu (za okres przed porodem) albo na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (po porodzie).

Zaświadczenie, o którym mowa wyżej, powinno być wystawione na blankiecie z nadrukiem określającym nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem. Jeśli zaświadczenie wystawił lekarz na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – w językach urzędowych tych państw, to nie ma Pani obowiązku tłumaczenia wystawionego zaświadczenia, gdyż w razie potrzeby płatnik zasiłku sam będzie zobowiązany przetłumaczyć dostarczone dokumenty.

Tylko gdy dokumenty zostały wystawione w innych krajach niż znajdujące się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – należy otrzymane zaświadczenie przetłumaczyć na język polski.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

7 lat pracy przed urlopem dla poratowania zdrowia

Od 2000 r. pracuję w szkole jako nauczycielka biologii w pełnym wymiarze zajęć. We wrześniu 2014 r. odeszłam na zwolnienie lekarskie w związku...

 

Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły

Organ prowadzący zmusił mnie do złożenia u dyrektora szkoły pisma z rezygnacją z funkcji wicedyrektora. Czy mogę to pismo wycofać?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »