Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego

Jestem zatrudniona na czas nieokreślony od marca 2020 r. Od 1 czerwca 2021 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim w związku z zagrożoną ciążą. Od 2 stycznia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r. przebywam na urlopie macierzyńskim. Chcę rozwiązać umowę o pracę z wykorzystaniem urlopu zaległego. Nie mam dobrych relacji z pracodawcą. Podważył moje zatrudnienie – musiałam udowadniać w ZUS-ie, że nie jest ono fikcyjne. Jak najkorzystniej dla mnie rozwiązać umowę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego

Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Skoro chce Pani rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i wykorzystaniem urlopu, proszę złożyć u pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Jeśli ma Pani 3-miesięczny okres wypowiedzenia, złoży Pani wypowiedzenie w listopadzie – Pani stosunek pracy zakończy się z końcem lutego.

Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) „umowę o pracę rozwiązuje się między innymi przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem). Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie (§ 3). W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy (§ 4). W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (§ 5)”.

Czas trwania okresu wypowiedzenia

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p. „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

Rozwiązanie umowy o pracę za uprzednim wypowiedzeniem jest zwykłym ustawowym sposobem rozwiązaniem umowy o pracę i jako takie przysługuje obu stronom bezterminowej umowy o pracę. Zgodnie bowiem z przepisem art. 32 K.p. „każda ze stron stosunku pracy może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem”. Uprawnienie to jednak po stronie pracodawcy obarczone jest obowiązkiem wskazania na piśmie przyczyn, dla których pracodawca decyduje się na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem. Zgodnie bowiem z art. 30 § 4 K.p. „oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony powinno zawierać przyczynę dokonania tego rodzaju czynności prawnej”. Pracownika już to nie obowiązuje. Nie musi Pani podawać przyczyny.

Pracodawca nie musi wyrażać na to zgody. Wypowiedzenie staje się faktem bez konieczności aprobaty ze strony pracodawcy. Wypowiedzenie jest skutecznie z dniem doręczenia. Jeśli nie ma Pani tyle urlopu, proszę wnioskować o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem, kiedy skończy Pani wykorzystywać urlop. Na porozumienie stron pracodawca musi wyrazić zgodę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »