Baner RODO

Polityka prywatności

  

Ponieważ serwis Prawo-Pracy.pl jest serisem partnerskm Portalu Internetowego ePorady24.pl poniżej cytujemy politykę prywatności głównego portalu.

Każdy użytkownik, który zada pytanie prawnicze w serwisie sluzebnosc.info zostanie przekierowany do Portalu Internetowego ePorady24.pl.

  


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 z dnia 12 września 2012 r.

Portalu Internetowego ePorady24.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną przy użyciu Portalu Eporady24.pl. Określenie: „korzystanie z Portalu” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z usług Portalu” czy „korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu Portalu”.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: „LEXINE” Gawek i Kielar Spółka Jawna, ul. Witkowicka 82, 31-242 Kraków, wpisana o Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335571, REGON 141990967, NIP 701-019-70-31.
 3. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Gerard Gawek – ul. Łomżyńska 98, 18-400 Konarzyce – Łomża. Administrator Bezpieczeństwa Informacji nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

 

§ 2 Dane osobowe przetwarzane przez ePorady24.pl

 

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe – ich podanie jest niezbędne do korzystania z Portalu:
  • Imię
  • Adres e-mail
 2. Administrator może ponadto przetwarzać inne Twoje dane osobowe, jeśli zdecydujesz się je podać (ich podanie nie jest niezbędne do korzystania z Portalu, ale może ułatwić korzystanie z niego lub umożliwić dostęp do niektórych funkcji):
  • Nazwisko
  • Adres
  • Numer NIP
  • Numer rachunku bankowego
 3. Użytkownicy Portalu nie dzielą się na zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Chcą zalogować się do Portalu (skorzystać z porady) Użytkownik podaje imię i maila. Logowanie do Panelu Użytkownika obywa się na zasadzie specjalne wygenerowanego linka do Panelu, indywidualnego dla każdego Użytkownika.
 4. Każdemu Użytkownikowi Portal nadaje unikalny numer Użytkownika (numer ID), który jest przyporządkowany do Adresu e-mail Użytkownika.
 5. Ponadto możemy przetwarzać (jak każdy Portal) tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Portalu, takie jak:
  1. Adres IP;
  2. Logi cyfrowe;
  3. Informację o skorzystaniu z Ciebie z Portalu
  4. Typ przeglądarki;
  5. Nazwa domeny;
  6. Typ systemu operacyjnego.
 6. Portal może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 7. Pamiętaj, że korzystając z Portalu w przypadku gdy zadane przez Ciebie pytanie czy też przesłany załącznik zawiera dane osobowe osób trzecich jesteś zobowiązany do ich anonimizacji (np. w przypadku wysyłania załącznika – wykreślenia), zaś  w przypadku opisu sprawy możesz zastąpić imię i nazwisko innej osoby inicjałami albo podać inne imię i nazwisko.
 8. Jeśli podajesz jakiekolwiek dane ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym; obowiązany jesteś podać je w taki sposób, aby nie była możliwa identyfikacja osoby, której te dane dotyczą. Jeśli dotyczą Ciebie – podaj takiego swojego e-maila, który nie pozwala na łatwą identyfikację Ciebie.

 

 § 3 W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?

 

 1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu korzystania przez Ciebie z Usług Portalu, w szczególności udzielenia porady prawnej lub wykonania innej usługi prawnej, w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi przez Nas rozliczeń z Użytkownikami oraz komunikacji z Użytkownikami.
 2. Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Nas w celu wysyłania Ci informacji handlowej (newsletter) jeśli wyrazisz na to zgodę.
 3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, możesz odwołać w każdym czasie.

 

§ 4 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?

 

 1. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:
  • Administrator
  • Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z Portalem (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system oraz administratorzy prawni Portalu) – w zakresie określonym przez Administratora, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
  • Podmiot obsługujący elektroniczne systemy płatności

   PayU.pl

   PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495

   PayPal.pl

   PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (“PayPal Europe”)
   5. kondygnacja
   22–24 Boulevard Royal
   L-2449, Luxembourg

    –  zgodnie z regulaminami tych systemów płatności, znajdujących się pod adresami: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania,
   https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full


   dotyczy to następujących Danych Osobowych:

   • Imię
   • Nazwisko
   • Adres zamieszkania
   • Numer rachunku bankowego


   Dane są udostępniane tylko w zakresie koniecznym do obsługi płatności.

    

   • Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

 

§ 5 Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?

 

Tak, Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer, na którym znajduje się Portal, jest obsługiwany przez firmę Kei.pl (Krakowskie Centrum Informatyczne Jump s.j., ul. Zakopiańska 9, pok. 308, 30-418 Kraków, email: bok@kei.pl, tel. 12 262 62 00, fax 12 263 62 00., która zapewnia bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych Środki te zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

§ 6 Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi. Czy mogę poprosić o ich usunięcie?

 

 1. Po podaniu Danych Osobowych są one przechowywane w Naszej bazie. Możesz jednak w każdym czasie poprosić o ich usunięcie z bazy.
 2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:
  • są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Portalu. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;
  • są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;
  • są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
  • w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.
 3. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Portalu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Portalu. Dlatego zawsze korzystaj z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.


§ 7 Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

 

Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Nas swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z Portalu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonujesz tego opcji wysyłając e-maila na adres: porady@eporady24.pl

 

 Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »