Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dni wolne dla kierowcy za prace w soboty i niedziele

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-08-29

Pracuję jako kierowca dwa lata i rozważam zwolnienie, bo z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej – brak zleceń. Podstawę zawsze dostaję na konto, a z delegacji miałem blokowane wypłaty (niby za większe spalanie zimą). Pracuję również w soboty i niedziele. Czy jako kierowcy przysługują mi dni wolne za pracę w niedziele i soboty i od jakiego czasu można wszystko zliczyć i wszystko, co mi przysługuje, bo chcę jak najmniej kontaktu z firmą po zaniesieniu wypowiedzenia? Umowę o pracę mam na czas określony trzy lata.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadą wynikającą z art. 11 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców jest to, że „czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Oznacza to, że co do zasady, powinien Pan otrzymać wszystkie dni wolne, każdorazowo w każdym okresie rozliczeniowym”. Innymi słowy, w danym okresie rozliczeniowym powinno przypadać nie więcej niż 5 dni pracujących pomnożonych przez liczbę tygodni. W przypadku jednak, jeśli dojdzie do przekroczenia czasu pracy, pracownikowi powinno zostać wypłacone dodatkowe wynagrodzenie, za pracę w godzinach nadliczbowych.

Jeśli chodzi o pracę w niedziele lub święta, to przepisy są jeszcze bardziej restrykcyjne. Otóż, jak wynika z art. 15111 Kodeksu pracy:

„Art. 15111

§ 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których mowa w art. 15110 pkt 1–9 i 11 oraz w przepisach ustawy, o której mowa w art. 151(9b), pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli;

2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.

§  2. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 1 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w niedzielę.

§ 3. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 2 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w święto.

§ 4. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę”.

Jak wynika z cytowanego przepisu, w razie pracy m.in. w transporcie, pracodawca powinien zapewnić dzień wolny za każdą niedzielę, w ciągu 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Tylko wyjątkowo możliwe jest udzielenie dnia wolnego w ciągu tego samego okresu rozliczeniowego, a jeśli i to nie będzie możliwe, zapłata pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w przypadku soboty wynosił będzie co do zasady 50% wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku niedzieli 100% takiego wynagrodzenia. Wynika to z przepisu art. 5151 Kodeksu pracy:

„Art. 5151

§ 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy,

b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1”.

Reasumując, biorąc pod uwagę, że przekroczone zostały już prawdopodobnie terminy dla odebrania większości dni wolnych za pracę powyżej przeciętnego tygodniowego czasu pracy, jak również za pracę w niedziele, z tego tytułu będzie mógł Pan dochodzić wyłącznie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Roszczenia z tytułu godzin nadliczbowych przedawniają się z upływem 3 lat.

Co do obecnego okresu rozliczeniowego, może Pan oczywiście żądać udzielenia dni wolnych na zasadach opisanych powyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy stażysta może pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo?

Stażysta ma pracować 40 godzin tygodniowo (8 godzin, 5 dni w tygodniu). Czy pracodawca może dołożyć dodatkowe godziny pracy, np. w sobotę?

 

Godziny nadliczbowe w systemie równoważnym i 3/4 etatu

Potrzebuję zawrzeć w umowie o pracę ilość godzin nadliczbowych dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu w systemie równoważnym. Pracownicy...

 

Odbieranie wolnego za dni ponadnormatywnego czasu pracy

Czy zakład pracy może mnie zmusić do odbierania wolnego za dni ponadnormatywnego czasu pracy w okresie rozliczeniowym? Jeśli chciałbym dostać za te dni...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »