Dni wolne dla kierowcy za prace w soboty i niedziele

• Autor: Mateusz Rzeszowski

Pracuję jako kierowca dwa lata i rozważam zwolnienie, bo z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej – brak zleceń. Podstawę zawsze dostaję na konto, a z delegacji miałem blokowane wypłaty (niby za większe spalanie zimą). Pracuję również w soboty i niedziele. Czy jako kierowcy przysługują mi dni wolne za pracę w niedziele i soboty i od jakiego czasu można wszystko zliczyć i wszystko, co mi przysługuje, bo chcę jak najmniej kontaktu z firmą po zaniesieniu wypowiedzenia? Umowę o pracę mam na czas określony trzy lata.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Dni wolne dla kierowcy za prace w soboty i niedziele

Ustawowy czas pracy kierowcy

Zasadą wynikającą z art. 11 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców jest to, że „czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Oznacza to, że co do zasady, powinien Pan otrzymać wszystkie dni wolne, każdorazowo w każdym okresie rozliczeniowym”. Innymi słowy, w danym okresie rozliczeniowym powinno przypadać nie więcej niż 5 dni pracujących pomnożonych przez liczbę tygodni. W przypadku jednak, jeśli dojdzie do przekroczenia czasu pracy, pracownikowi powinno zostać wypłacone dodatkowe wynagrodzenie, za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zobacz też: Jeżeli 10 wypada w niedzielę to kiedy wypłata

Co należy się pracownikowi za pracę wykonywaną w niedzielę lub święta?

Jeśli chodzi o pracę w niedziele lub święta, to przepisy są jeszcze bardziej restrykcyjne. Otóż, jak wynika z art. 15111 Kodeksu pracy:

„Art. 15111

§ 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których mowa w art. 15110 pkt 1–9 i 11 oraz w przepisach ustawy, o której mowa w art. 151(9b), pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli;

2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.

§ 2. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 1 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w niedzielę.

§ 3. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 2 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w święto.

§ 4. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę”.

Jak wynika z cytowanego przepisu, w razie pracy m.in. w transporcie, pracodawca powinien zapewnić dzień wolny za każdą niedzielę, w ciągu 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Tylko wyjątkowo możliwe jest udzielenie dnia wolnego w ciągu tego samego okresu rozliczeniowego, a jeśli i to nie będzie możliwe, zapłata pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Przeczytaj też: Wynagrodzenie za pracę w sobotę i niedzielę

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w przypadku soboty wynosił będzie co do zasady 50% wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku niedzieli 100% takiego wynagrodzenia. Wynika to z przepisu art. 5151 Kodeksu pracy:

„Art. 5151

§ 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy,

b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1”.

Zobacz również: Czy sobota i niedziela wlicza się do urlopu

Kiedy przedawniają się roszczenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych?

Reasumując, biorąc pod uwagę, że przekroczone zostały już prawdopodobnie terminy dla odebrania większości dni wolnych za pracę powyżej przeciętnego tygodniowego czasu pracy, jak również za pracę w niedziele, z tego tytułu będzie mógł Pan dochodzić wyłącznie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Roszczenia z tytułu godzin nadliczbowych przedawniają się z upływem 3 lat.

Co do obecnego okresu rozliczeniowego, może Pan oczywiście żądać udzielenia dni wolnych na zasadach opisanych powyżej.

Przeczytaj również: Odbiór godzin za sobotę

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »