Termin wypłaty odprawy dla zwalnianego pracownika

• Autor: Dorota Kriger

Czy jest określony termin, w jakim pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę dla zwalnianego pracownika, a jeżeli tak, to jaki? Chodzi o odprawę w pełnym wymiarze, czyli w wysokości 3-miesięcznych dochodów, po zwolnieniu grupowym z powodów ekonomicznych.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Termin wypłaty odprawy dla zwalnianego pracownika

 W jakim terminie należy dokonać wypłaty odprawy?

Przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) nie określają, w jakim terminie należy dokonać wypłaty odprawy. Niemniej uznając, że odprawa należy się w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (art. 8 ww. ustawy), przyjmuje się, że prawo do niej przysługuje w dniu zakończenia umowy o pracę, tj. z upływem czasu wypowiedzenia.

Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca wypłacił odprawę przed tym terminem, nie jest to jednak praktykowane.

W razie gdyby nie doszło do wypłacenia odprawy pieniężnej pracownikowi w ostatnim dniu umowy o pracę, pracownik ten może domagać się zapłaty odsetek ustawowych, liczonych od pierwszego dnia opóźnienia, tj. od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę aż do dnia zapłaty odprawy.

Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Przepis ten dotyczy także wypłaty odprawy oraz odsetek związanych z opóźnieniem wypłaty odprawy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »