Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego a niepełny miesiąc pracy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-09-15

Do podstawy ujmujemy wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających okres choroby. A co jeśli w jednym z tych miesięcy pracownica przepracowała mniej niż połowę miesiąca? Czy w takim wypadku pomijam ten miesiąc i ujmuję 11 miesięcy?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie, o których mowa w pytaniu, są uregulowane w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.), a konkretnie art. 36 i art. 38 tej ustawy. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ww. ustawy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli okres zatrudnienia i ubezpieczenia był krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych, to podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie z faktycznego okresu ubezpieczenia (art. 36 ust. 2 ustawy).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które stanowi podstawę wymiaru zasiłku, ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika w okresie 12 miesięcy (lub w okresie faktycznego zatrudnienia) przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

Jeżeli w tym okresie, z którego wynagrodzenie przyjmowane jest do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, wskutek nieobecności z przyczyn usprawiedliwionych pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia, to należy przeanalizować i ustalić, ile czasu w poszczególnych miesiącach pracownik przepracował.

Zastosowanie będzie miał tu art. 38 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:

  • wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy,
  • przyjmuje się – po uzupełnieniu – wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

Reasumując, usprawiedliwiona nieobecność pracownika przez większość miesiąca w okresie branym pod uwagę do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, powoduje, iż miesiąc ten pomija się, a podstawę ustala się odpowiednio z 11 miesięcy. Gdyby w tym okresie należało wyłączyć dwa miesiące – podstawa byłaby ustalana z 10 miesięcy itd.

Jeśli pracownik w każdym miesiącu w trakcie okresu, który należy brać pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku należy uwzględnić wynagrodzenie za wszystkie miesiące, uzupełnione do pełnej wysokości (art. 38 ust. 3 ustawy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Zasady wypłacania nagrody jubileuszowej

Pracownik po 44 latach pracy rozwiązał umowę o pracę i przeszedł na emeryturę. Po miesiącu został ponownie przyjęty do naszej firmy na umowę...

 

Ubieganie się o wypłatę pieniędzy za pracę w soboty

Od początku 2014 r. do kwietnia 2018 byłem zatrudniony w firmie jako kierowca kat. B na cały etat z najniższym wynagrodzeniem. Przez cały ten...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »