Syndyk nie wypłacił wynagrodzenia - jak je odzyskać?

• Autor: Marta Handzlik

Mój stosunek pracy ustał za pośrednictwem syndyka masy upadłościowej z winy pracodawcy po wcześniejszym otwarciu postępowania upadłościowego. Syndyk po otwarciu postępowania prowadził jeszcze działalność gospodarczą przez 3 miesiące. Najpierw syndyk wypowiedział mi umowę i skrócił okres wypowiedzenia, co miało skutkować otrzymaniem odszkodowania oraz odprawy. Jednak później wycofał moje skrócone wypowiedzenie, gdyż byłem mu potrzebny. Przepracowałem 4 miesiące, nie otrzymując wynagrodzenia. Jeszcze po okresie wypowiedzenia chciał mnie zatrudnić na umowę-zlecenie, ale odmówiłem. Aktualnie syndyk uzyskuje dochód z dzierżawy maszyn oraz obiektów, ale nie płaci i tłumaczy, że nie ma środków na wynagrodzenia. Jak w tej sytuacji mogę odzyskać wynagrodzeni za 4 miesiące ciężkiej pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Syndyk nie wypłacił wynagrodzenia - jak je odzyskać?

Obowiązek syndyka wypłaty wynagrodzeń jak pracodawca

Wypłacanie przez syndyka zaległych wynagrodzeń powinno przebiegać tak samo, jak wypłacanie wynagrodzeń za okres istnienia firmy – syndyk musi je wypłacać. Jeśli tego nie robi, należy skierować sprawę do sądu, ewentualnie do PIP. Złożenie sprawy do sądu nie powinno spowolni procedury, a może ją nawet przyśpieszyć, gdyż syndykowi raczej nie będzie zależeć na procesowaniu się z pracownikiem.

Warto w tym miejscu przywołać orzeczenie WSA w Gdańsku z 20 lutego 2014 r. Sąd wówczas orzekł, że syndyk musi pamiętać o obowiązku wypłaty zaległych wynagrodzeń, gdyż do podmiotów gospodarczych postawionych w stan upadłości likwidacyjnej zastosowanie znajdują zarówno przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego, jak i Kodeksu pracy w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców. Zdaniem sądu syndyk masy upadłości wszedł z chwilą ogłoszenia upadłości w istniejące stosunki pracy i jako pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa pracy i nie pozostaje poza kontrolą organów inspekcji pracy w tym zakresie.

Pozew do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia przeciwko syndykowi

W celu odzyskania wynagrodzenia za pracę wykonaną musi Pan skierować do sądu pracy pozew o wypłatę wynagrodzenia. Pozew jest pismem procesowym, w związku z czym musi zawierać w sobie określone elementy, aby spełnić wymogi formalne. Do elementów pozwu należą:

 • oznaczenie sądu,
 • oznaczenie stron,
 • tytuł,
 • żądanie strony,
 • wskazanie wartości przedmiotu sporu,
 • uzasadnienie,
 • podpis,
 • załączniki.

Każdy pozew musi zawierać oznaczenie sądu, czyli wskazanie, do jakiego sądu jest on kierowany. Wybór sądu wynika z ustawy – pracownik może według swego uznania skierować pozew do:

 • sądu właściwości ogólnej pozwanego, tj. sądu I instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, jeżeli pracodawcą jest osoba fizyczna lub siedzibę, jeżeli pracodawcą jest osoba prawna lub inny podmiot niebędący osobą fizyczną,
 • sądu w okręgu, w którym praca jest była lub miała być wykonywana,
 • sądu, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Pozew musi również zawierać oznaczenie stron, czyli wskazanie danych osobowych pracodawcy oraz miejsca ich zamieszkania (albo siedzibę firmy). Jeśli chodzi o tytuł pisma: wpisujemy, że jest to pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę.

Co do żądania strony: tutaj należy bardzo dokładnie opisać, czego Pan, jako skarżący, się domaga, na przykład „wnoszę o zasadzenie od pozwanego na moją rzecz kwoty…”. Wraz z żądaniem musi Pan podać także wartość przedmiotu sporu, czyli wskazać, o jaką konkretnie kwotę toczy się sprawa (w przypadku wynagrodzenia za pracę jest to owo wynagrodzenie przemnożone przez ilość miesięcy, jakie Pan pracował, a za które nie otrzymał Pan wypłaty. W pozwie musi znaleźć się również możliwie jak najkrótsze, ale wyczerpujące, uzasadnienie, zawierające opis faktów i wskazanie ewentualnych dowodów.

Na samym końcu pod pozwem powinien się Pan podpisać i załączyć do niego załączniki, jeśli Pan jakimiś dysponuje. Na złożenie pozwu do sądu pracy ma Pan maksymalnie 3 lata – po tym terminie roszczenie się przedawni.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »