Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Syndyk nie wypłacił wynagrodzenia - jak je odzyskać?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-12-13

Mój stosunek pracy ustał za pośrednictwem syndyka masy upadłościowej z winy pracodawcy po wcześniejszym otwarciu postępowania upadłościowego. Syndyk po otwarciu postępowania prowadził jeszcze działalność gospodarczą przez 3 miesiące. Najpierw syndyk wypowiedział mi umowę i skrócił okres wypowiedzenia, co miało skutkować otrzymaniem odszkodowania oraz odprawy. Jednak później wycofał moje skrócone wypowiedzenie, gdyż byłem mu potrzebny. Przepracowałem 4 miesiące, nie otrzymując wynagrodzenia. Jeszcze po okresie wypowiedzenia chciał mnie zatrudnić na umowę-zlecenie, ale odmówiłem. Aktualnie syndyk uzyskuje dochód z dzierżawy maszyn oraz obiektów, ale nie płaci i tłumaczy, że nie ma środków na wynagrodzenia. Jak w tej sytuacji mogę odzyskać wynagrodzeni za 4 miesiące ciężkiej pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Syndyk nie wypłacił wynagrodzenia - jak je odzyskać?

Obowiązek syndyka wypłaty wynagrodzeń jak pracodawca

Wypłacanie przez syndyka zaległych wynagrodzeń powinno przebiegać tak samo, jak wypłacanie wynagrodzeń za okres istnienia firmy – syndyk musi je wypłacać. Jeśli tego nie robi, należy skierować sprawę do sądu, ewentualnie do PIP. Złożenie sprawy do sądu nie powinno spowolni procedury, a może ją nawet przyśpieszyć, gdyż syndykowi raczej nie będzie zależeć na procesowaniu się z pracownikiem.

Warto w tym miejscu przywołać orzeczenie WSA w Gdańsku z 20 lutego 2014 r. Sąd wówczas orzekł, że syndyk musi pamiętać o obowiązku wypłaty zaległych wynagrodzeń, gdyż do podmiotów gospodarczych postawionych w stan upadłości likwidacyjnej zastosowanie znajdują zarówno przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego, jak i Kodeksu pracy w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców. Zdaniem sądu syndyk masy upadłości wszedł z chwilą ogłoszenia upadłości w istniejące stosunki pracy i jako pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa pracy i nie pozostaje poza kontrolą organów inspekcji pracy w tym zakresie.

Pozew do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia przeciwko syndykowi

W celu odzyskania wynagrodzenia za pracę wykonaną musi Pan skierować do sądu pracy pozew o wypłatę wynagrodzenia. Pozew jest pismem procesowym, w związku z czym musi zawierać w sobie określone elementy, aby spełnić wymogi formalne. Do elementów pozwu należą:

 • oznaczenie sądu,
 • oznaczenie stron,
 • tytuł,
 • żądanie strony,
 • wskazanie wartości przedmiotu sporu,
 • uzasadnienie,
 • podpis,
 • załączniki.

Każdy pozew musi zawierać oznaczenie sądu, czyli wskazanie, do jakiego sądu jest on kierowany. Wybór sądu wynika z ustawy – pracownik może według swego uznania skierować pozew do:

 • sądu właściwości ogólnej pozwanego, tj. sądu I instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, jeżeli pracodawcą jest osoba fizyczna lub siedzibę, jeżeli pracodawcą jest osoba prawna lub inny podmiot niebędący osobą fizyczną,
 • sądu w okręgu, w którym praca jest była lub miała być wykonywana,
 • sądu, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Pozew musi również zawierać oznaczenie stron, czyli wskazanie danych osobowych pracodawcy oraz miejsca ich zamieszkania (albo siedzibę firmy). Jeśli chodzi o tytuł pisma: wpisujemy, że jest to pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę.

Co do żądania strony: tutaj należy bardzo dokładnie opisać, czego Pan, jako skarżący, się domaga, na przykład „wnoszę o zasadzenie od pozwanego na moją rzecz kwoty…”. Wraz z żądaniem musi Pan podać także wartość przedmiotu sporu, czyli wskazać, o jaką konkretnie kwotę toczy się sprawa (w przypadku wynagrodzenia za pracę jest to owo wynagrodzenie przemnożone przez ilość miesięcy, jakie Pan pracował, a za które nie otrzymał Pan wypłaty. W pozwie musi znaleźć się również możliwie jak najkrótsze, ale wyczerpujące, uzasadnienie, zawierające opis faktów i wskazanie ewentualnych dowodów.

Na samym końcu pod pozwem powinien się Pan podpisać i załączyć do niego załączniki, jeśli Pan jakimiś dysponuje. Na złożenie pozwu do sądu pracy ma Pan maksymalnie 3 lata – po tym terminie roszczenie się przedawni.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Pracodawca chce zmienić mi stanowisko pracy ze względu na stan zdrowia ? czy może mnie zwolnić, jeśli odmówię?

Jestem pracownikiem fizycznym i mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Od pewnego czasu podupadłem na zdrowiu, mam za sobą dwie operacje, co za tym idzie...

 

Podwyżka w firmie podczas urlopu macierzyńskiego pracownicy

Podwyżka w firmie podczas urlopu macierzyńskiego pracownicy

Wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim. Dostaję takie samo wynagrodzenie jak przed urodzeniem dziecka, mimo że w międzyczasie były podwyżki. Pomimo że...

Wysokość wynagrodzenia w czasie zwolnienia podczas ciąży

Przez cały 2011 rok otrzymywałam do pensji dodatek w formie premii uznaniowej i nie wiem, czy został on obecnie wliczony do wynagrodzenia, jakie otrzymuję,...

 

Zwłoka w wydawaniu druku ZUS Rp-7

Zwłoka w wydawaniu druku ZUS Rp-7

Wystąpiłem do pracodawcy o wydanie druku ZUS Rp-7. Minął już ustawowy termin na wydanie dokumentu, wynoszący 7 dni. Jak zmusić pracodawcę do wydania tego...

Wezwanie przez ZUS do korekty starych dokumentów

Firma działała w latach 1999 do 2003. Teraz ZUS wzywa do korekty raportów pracowniczych za lata 1999 do 2001. Dokumenty, których domaga się ZUS, są starsze...

 

Zmiana stanowiska i mniejsza pensja

Jestem zatrudniony w firmie na stanowisku robotniczym. Niedawno zostałem przeniesiony do pracy biurowej w wyniku braków kadrowych, oczywiście bez żadnych...

 

Czy dodatek stażowy wlicza się do 13 pensji (trzynastki)

Czy dodatek stażowy wlicza się do 13 pensji (trzynastki)

Jesteśmy sfera budżetową. Przy wypłacie zasiłków chorobowych jest wypłacany dodatek stażowy w pełnej wysokości (nie jest pomniejszany za dni...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »