Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Archiwum artykułów

Strona: 1


Prawo lekarzy do odpoczynku dobowego i tygodniowego

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące czasu pracy lekarzy na tle ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz regulacji art. 132 i 133 K.p. Zwrócono uwagę na powszechny charakter odpoczynku, który dotyczy ogółu zatrudnionych pracowników, w tym także lekarzy.

Czas pracy lekarzy – wybrane zagadnienia

W artykule omówiono wybrane zagadnienia czasu pracy lekarzy na tle przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w aspekcie orzecznictwa europejskiego, które przyjmuje dyżur medyczny jako element czasu pracy.

Normatywny czas pracy w 2007 roku

W artykule omówiono obliczanie normatywnego czasu pracy w związku z nowelizacją art. 130 § 2 K.p. Przedstawiono w nim tabele obliczeniowe czasu pracy na 2007 r. po dokonanej nowelizacji kodeksu dla wszystkich systemów czasu pracy, oraz osobno dla pracy w ruchu ciągłym.

Normatywny czas pracy w 2006 r. po nowelizacji

W artykule omówiono obliczanie normatywnego czasu pracy w związku z nowelizacją art. 130 § 2 K.p. Przedstawiono w nim tabele obliczeniowe czasu pracy na 2006 r. po dokonanej nowelizacji kodeksu dla wszystkich systemów czasu pracy, oraz osobno dla pracy w ruchu ciągłym.

Dwa święta dodatkowo wolne - nowelizacja art. 130 Kodeksu pracy

W artykule omówiono problematykę związaną z uchyleniem ustawą z dnia 18 października 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1587) art. 130 § 2 zdanie drugie Kodeksu pracy i wynikające z tego faktu konsekwencje prawne.

Liczba dni wolnych od pracy a 11.11.2006 r.

W artykule omówiono problematykę związaną ze sposobem obliczania normatywnego czasu pracy na zasadach ogólnych oraz w służbie zdrowia. W szczególności zwrócono uwagę na konsekwencje prawne wynikające ze święta 11 listopada 2006 r. przypadającego w sobotę, które budzą w praktyce...

Kontrola inspektora pracy

W artykule omówiono podstawowe uprawnienia kontrolne inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy, zwracając uwagę szczególnie na wątpliwości kompetencyjne występujące na tym tle.

Czas pracy a dni wolne na przykładzie 1 i 3 maja 2006 r.

W artykule omówiono zależność między obliczaniem normatywnego czasu pracy dla okresu rozliczeniowego, w którym występują w tygodniu dwa święta w inne dni niż niedziela na przykładzie 1 i 3 maja 2006 r. Poddano analizie art. 130 § 2 K.p., przedstawiając różne możliwości...

Normatywny czas pracy w 2006 roku

Tabele obliczeniowe normatywnego czasu pracy w 2006 roku dla wszystkich systemów czasu pracy z wyjątkiem ruchu ciągłego.

Problemy funkcjonowania PIP

W zawiązku z zamierzeniami zmian w podporządkowaniu Państwowej Inspekcji Pracy wobec pojawiającej się krytyki dotyczącej zmniejszonej skuteczności oddziaływania, niniejszy tekst jest próbą wstępną oceny dotychczasowego stanu prawnego z równoczesnym wyjaśnieniem przyczyn i problemów...

Znawcy przepisów o czasie pracy

W artykule omówiono publikację zawartą w Monitorze Prawa Pracy Nr 6 z 2005 r. świadczącą o rzekomej niemożliwości sensownej wykładni przepisów o czasie pracy. Autor artykułu odpowiada poprawnie na wszystkie pytania, zadając kłam tendencyjnemu urabianiu opinii o rzekomym bezsensie...

Pierwszy urlop – dodatkowe informacje

W artykule omówiono problemy dotyczące zakresu stosowania przepisu art. 153 K.p. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r.

Nowe zasady kontroli pracodawcy będącego przedsiębiorcą

W artykule omówiono nowe zasady kontroli pracodawcy wynikające z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pod kątem uprawnień państwowych inspektorów pracy, do których znajdują zastosowanie przepisy ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Nr 81 Międzynarodowej...

Minimalne wynagrodzenie za pracę

W artykule omówiono aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia wraz ze wskazaniem składników wynagrodzenia wchodzących w skład pojęcia minimalne wynagrodzenie.


Strona: 1

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »