Praca na stażu w soboty - czy stażysta musi pracować w soboty?

• Autor: Dorota Kriger

Czy muszę pracować w soboty, będąc na stażu? Pracodawca daje za to dzień wolny, ale nijak mi to pasuje. Czy zgodnie z prawem mogę odmówić pracy w soboty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Praca na stażu w soboty - czy stażysta musi pracować w soboty?

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż

Zgodnie z przepisami § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160) czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Bezrobotny odbywający staż nie może ponadto odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych bez zgody starosty (§ 7 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia).

Czy stażysta może odmówić odbywania stażu w sobotę?

W powyższych przepisach nie ma mowy o tym, że bezrobotny stażysta nie może lub nie musi odbywać stażu w soboty. To, w jakim czasie stażysta jest szkolony w zakładzie pracy, wynika bowiem z rozkładu czasu pracy w danym zakładzie. Jeśli więc zakład pracy jest czynny w soboty – oznacza to, że także sobotę staż może być przeprowadzany.

W razie wątpliwości można także przeanalizować zapisy regulaminu organizacji staży dla osób bezrobotnych, który powinien znajdować się w powiatowym urzędzie pracy, który skierował bezrobotnego na staż, oraz w programie stażu, który powinien być dostępny dla stażysty (§ 5 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Obowiązki osoby bezrobotnej skierowanej do odbycia stażu

Należy wiedzieć, iż zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia bezrobotny skierowany do odbycia stażu powinien m.in.:

  1. przestrzegać ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;
  2. sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem stażu oraz stosować się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
  3. przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

Z powyższego wynika, że stażysta ma obowiązek wykonywać polecenia organizatora (pracodawcy), zwłaszcza gdy nie są one sprzeczne z prawem, a polecenie pracy w sobotę takowym nie jest. Świadczy o tym to, że w zamian za pracę w sobotę stażysta dostaje dzień wolny.

Reasumując, stażysta nie może bezpodstawnie odmówić odbywania stażu w soboty, w skrajnych sytuacjach odmowa może bowiem zakończyć się pozbawieniem go możliwości kontynuowania stażu (§ 9 ust. 2 rozporządzenia).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »