Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-03-04

Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym (dla poratowania zdrowia) – czy ostatnio otrzymywane, czy też tylko pensja zasadnicza?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym

Wynagrodzenie oraz dodatki do wynagrodzenia przysługujące nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla podratowania zdrowia

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54.

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości, jaka przysługiwała mu w dniu nabycia uprawnień i rozpoczęcia korzystania z urlopu, dodatek stażowy, dodatek tzw. wiejski, o którym mowa w art. 54 ust. 5 KN, a także dodatek mieszkaniowy. Dwa ostatnie wymienione dodatki należą do tzw. dodatków socjalnych, natomiast inne, niewymienione wyżej dodatki przysługują tylko w przypadku, gdy regulamin uchwalony przez organ jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 30 ust. 6 KN przewiduje wypłacanie tych dodatków w okresie nieświadczenia pracy.

Podsumowując – nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia nie otrzymuje wynagrodzenia w wysokości ostatnio otrzymywanej przed urlopem, a jedynie w wysokości wynagrodzenia zasadniczego (z dnia udzielenia urlopu) plus dodatek wiejski i mieszkaniowy.

Jeśli nauczyciel przed urlopem dla poratowania zdrowia otrzymywał jeszcze inne dodatki do wynagrodzenia – na urlopie będą mu one przysługiwały tylko wtedy, gdy z regulaminu uchwalonego przez organ prowadzący wynikać będzie, że w okresie niewykonywania pracy one także przysługują.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Upadłość i niewypłacalność pracodawcy

Mój były pracodawca złożył wniosek o  upadłość z możliwością zawarcia układu. Jako pracownik zostałem...

 

Dodatki do wynagrodzenia a urlop wypoczynkowy

Dodatki do wynagrodzenia a urlop wypoczynkowy

Mam wątpliwość w sprawie dodatków funkcyjnych i stanowiskowych, jeżeli chodzi o urlop i inne płatne usprawiedliwione nieobecności (prócz...

Likwidacja nagrody jubileuszowej

Z dniem 1.01. nagroda jubileuszowa ulega likwidacji, a pracownicy nie uzyskają do niej uprawnię po tej dacie. Zatrudniłem się 02.01. Czy nabyłem prawo do...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »