Wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym

• Autor: Marta Handzlik

Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym (dla poratowania zdrowia) – czy ostatnio otrzymywane, czy też tylko pensja zasadnicza?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym

Wynagrodzenie oraz dodatki do wynagrodzenia przysługujące nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla podratowania zdrowia

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54.

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości, jaka przysługiwała mu w dniu nabycia uprawnień i rozpoczęcia korzystania z urlopu, dodatek stażowy, dodatek tzw. wiejski, o którym mowa w art. 54 ust. 5 KN, a także dodatek mieszkaniowy. Dwa ostatnie wymienione dodatki należą do tzw. dodatków socjalnych, natomiast inne, niewymienione wyżej dodatki przysługują tylko w przypadku, gdy regulamin uchwalony przez organ jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 30 ust. 6 KN przewiduje wypłacanie tych dodatków w okresie nieświadczenia pracy.

Podsumowując – nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia nie otrzymuje wynagrodzenia w wysokości ostatnio otrzymywanej przed urlopem, a jedynie w wysokości wynagrodzenia zasadniczego (z dnia udzielenia urlopu) plus dodatek wiejski i mieszkaniowy.

Jeśli nauczyciel przed urlopem dla poratowania zdrowia otrzymywał jeszcze inne dodatki do wynagrodzenia – na urlopie będą mu one przysługiwały tylko wtedy, gdy z regulaminu uchwalonego przez organ prowadzący wynikać będzie, że w okresie niewykonywania pracy one także przysługują.

Zobacz też: Czy urlop jest płatny 100

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »