Przedłużająca się nieobecność nauczyciela w pracy

• Autor: Marta Handzlik

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony (umowa o pracę – Kodeks pracy) przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 182 dni. W 182. dniu zwolnienia złożył do ZUS-u wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Otrzymał również kolejne zwolnienie na 31 dni. W międzyczasie ZUS orzekł, że świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje mu i że pracownik nie jest trwale niezdolny do pracy. O ile dobrze rozumiem, okres oczekiwania na decyzję ZUS-u jest okresem ochronnym dla pracownika i nie można rozwiązać z nim umowy na podst. art. 53 Kodeksu pracy. Kiedy kończy się okres ochronny, czy z dniem wydania decyzji przez ZUS pracownikowi, czy z dniem otrzymania decyzji przez pracodawcę? Pracownik planuje odwołanie się od decyzji ZUS-u, czy okres ochronny przedłuża się o czas rozstrzygnięcia odwołania i czy nieobecność w tym okresie w pracy uznaje się za usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia? Pracownik nie czuje się na siłach, aby wrócić do pracy. Kiedy i czy w ogóle pracodawca będzie miał prawo rozwiązać z nim umowę o pracę w związku z trwałą nieobecnością w pracy? Czy w okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie odwołania od decyzji ZUS-u pracownik może wykorzystać należny mu urlop? Czy pracodawca musi go przed urlopem wysłać na kontrolne badania lekarskie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

W tym wypadku do nauczyciela nie mają zastosowania przepisy art. 53 Kodeksu pracy, dlatego ze Karta Nauczyciela zawiera wystarczające uregulowanie danej kwestii.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia.

Odnosząc się wprost do treści komentowanego przepisu, należy stwierdzić, że sekwencja zdarzeń, która stwarza stan umożliwiający rozwiązanie stosunku pracy, jest taka, że najpierw musi nastąpić roczna niezdolność do pracy, a potem kolejna roczna niezdolność do pracy lub urlop dla poratowania zdrowia (w uzasadnionym przypadku, kiedy lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela).

Tak więc w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę stosunek pracy rozwiąże się najpóźniej po upływie dwóch lat niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby. Ustawa, przeciwnie niż w przypadku analogicznych sytuacji dotyczących nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, nie określa terminu rozwiązania stosunku pracy. W związku z tym należy uznać, że stosunek pracy można rozwiązać w pierwszym możliwym terminie, a więc z pierwszym dniem następującym po ostatnim dniu dwuletniego okresu niezdolności nauczyciela do pracy.

Słowem – nie ma znaczenia oczekiwanie na świadczenie z ZUS-u, bo umowa może być rozwiązana i tak dopiero po rocznej chorobie nauczyciela. W okresie oczekiwania na świadczenie nauczyciel, co prawda, ma usprawiedliwioną, ale niepłatną nieobecność. Dopiero gdy ZUS przyzna mu świadczenie – wypłaci mu zasiłek za ten okres. Jeśli świadczenia mu nie przyzna – nauczyciel nie otrzyma wyrównania za ten okres.

Oczywiście w okresie wyczekiwania na świadczenie pracownik może przebywać na urlopie, ale w przypadku nauczycieli szkół feryjnych urlop może być udzielony jedynie w czasie ferii, a wiec nie w trakcie roku szkolnego.

Na marginesie dodam tylko, że zatrudnienie nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy jest co do zasady niezgodne z prawem. Nauczycieli zatrudnia się na podstawie Karty Nauczyciela.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »