Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z nauczycielem pozbawia go odprawy?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-06-08

Od 35 lat pracuję w szkole, jestem nauczycielką. Mój stosunek pracy na podstawie mianowania w szkole podstawowej nawiązany został 31 sierpnia 2005 r. 31 maja 2019 r. otrzymałam wypowiedzenie z pracy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Karty Nauczyciela, w związku z niewyrażeniem przeze mnie zgody na ograniczenie etatu. Powinnam dodać, że cały ostatni rok przebywałam na urlopie dla poratowania zdrowia. Wczoraj (28.08.2019) wraz z innymi dokumentami otrzymałam od dyrektora do podpisania pismo, że rozwiązuję stosunek pracy za porozumieniem stron i prawdopodobnie takie też świadectwo pracy dyrektor zamierza mi za kilka dni wręczyć. Czy to jest zgodne z prawem? Dyrektor twierdzi, że skoro przechodzę na świadczenie kompensacyjne, to odprawa 6-miesięczna mi się nie należy, bo nie ma zastosowania art. 20 Karty Nauczyciela. Jego zdaniem otrzymam tylko 3-miesięczną odprawę w związku z faktem, że przechodzę na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jak się powinnam zachować, aby nie być stratna na odejściu z pracy? Proszę o pomoc w tej sprawie!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z nauczycielem pozbawia go odprawy?

Przejście świadczenie kompensacyjne po rozwiązaniu stosunku pracy przez pracodawcę

Co do zasady po wręczeniu wypowiedzenia pracodawca – za zgoda pracownika – może się z niego wycofać i zmienić formę rozwiązania stosunku pracy na porozumienie stron. Skoro Pani jednak pisma o porozumieniu stron nie podpisała, nie powinna Pani teraz tego robić, bo dla celów ewentualnego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lepiej będzie, jeśli stosunek pracy zostanie rozwiązany na podstawie wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę.

Dodatkowo, jeśli otrzymała Pani wypowiedzenie, to powinna Pani otrzymać należną z tego tytułu odprawę. Podpisanie porozumienia stron pozbawi Panią tej odprawy. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) – nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Ustęp 1 komentowanego przepisu przewiduje, że w związku z brakiem godzin dla nauczyciela – stosunek pracy rozwiązuje się za wypowiedzeniem. Jednym słowem – pracodawca usiłuje pozbawić Panią prawa do odprawy.

6-miesięczna odprawa

Jeśli Pani nie podpisała porozumienia stron, proszę tego nie robić. Gdyby się okazało, że pracodawca wystawi Pani świadectwo pracy z błędną podstawą prawną rozwiązania stosunku pracy, proszę w terminie 7 dni skierować do pracodawcy wniosek o sprostowanie świadectwa (a jeśli tego nie zrobi – skierować pozew do sądu pracy).

Jeśli z proponowanego Pani porozumienia stron wynika, że z inicjatywą rozwiązania z Panią stosunku pracy wystąpił dyrektor szkoły – w związku z wcześniej wręczonym wypowiedzeniem – ma Pani nadal prawo domagać się wypłaty 6-miesięcznej odprawy. Przy czym w obecnej sytuacji i domyślając się stanowiska Pani pracodawcy – prawdopodobnie potrzebny będzie pozew do sądu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Pracodawca chce zmienić mi stanowisko pracy ze względu na stan zdrowia ? czy może mnie zwolnić, jeśli odmówię?

Jestem pracownikiem fizycznym i mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Od pewnego czasu podupadłem na zdrowiu, mam za sobą dwie operacje, co za tym idzie...

 

Niedostarczenie świadectwa ukończenia szkoły a długość urlopu

W 2005 r. ukończyłem liceum. Zaraz potem podjąłem pracę w miejscu, w którym pracuję do dzisiaj. Wciąż jednak dostaję tylko 20 dni urlopu, mimo że od...

 

Łączenie pensum nauczyciela

Pracuję na etacie pedagoga na pełnym etacie, wymiar 25/25. Stopień awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany. Mój etat to nauczyciel pedagog. Posiadam również...

 

Urlop dla poratowania zdrowia a emerytura z art. 88 KN

Urlop dla poratowania zdrowia a emerytura z art. 88 KN

Od 37 lat pracuję na etacie nauczyciela*. Posiadam uprawnienia do przejścia na emeryturę po 30 latach pracy na podstawie art. 88 KN. Mam jednak 57 lat, więc...

Ograniczenie wymiaru etatu nauczycielce w ciąży

Ograniczenie wymiaru etatu nauczycielce w ciąży

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na podstawie mianowania na czas nieokreślony. Otrzymałam informację na piśmie od dyrekcji o zmniejszeniu...

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji pedagogicznych

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji pedagogicznych

Mam zapytanie dotyczące zatrudniania nauczycieli. Od września zamierzam pracować jako nauczyciel chemii w szkole publicznej. Mam wykształcenie wyższe...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »