Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwalifikacje do nauczania języka obcego w szkole podstawowej

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-11-15

Uczę języka angielskiego w szkole podstawowej. Posiadam dyplom licencjata o specjalności język angielski w zakresie język angielski w biznesie oraz dyplom magistra wydziału pedagogicznego o specjalności dydaktyka języków obcych (bez doprecyzowania, że jest to dydaktyka języka angielskiego). Czy w świetle prognozowanej reformy oświaty (wprowadzenie 8-klasowej szkoły podstawowej) będę nadal mogła uczyć? A jeśli pojawi się rozporządzenie, że nauczyciel musi mieć wykształcenie magisterskie z nauczanego przedmiotu, czy będę miała czas na jego uzupełnienie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, nie można Pani dziś udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Na razie bowiem MEN tylko zapowiada zmiany, ale nie przedstawił jeszcze żadnych projektów aktów prawnych, wobec czego trudno przewidzieć, w jakim kierunku ministerstwo będzie podążać.

Zgodnie z obecnie obowiązującym § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400 – zaczął obowiązywać 1.09.2009 r.) – kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 2 ust. 1 § 3 4 i 9 (tj. szkołach ponadgimnazjalnych, zawodowych, gimnazjach, szkołach podstawowych ), z wyjątkiem nauczycielskich kolegiów języków obcych, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w ust. 1 tj.:

 ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

 studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy nauczany w kolegium, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) ukończyła studia pierwszego stopnia (studiach pierwszego stopnia to studia licencjackie, inżynierskie lub studia wyższe zawodowe):

a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

3) ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu, lub

4) ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:

a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub

b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Wobec powyższego uważam, że ma Pani uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej. Nie potrafię jednak przewidzieć, czy kwalifikacje te będą wystarczające, gdy zmieni się struktura szkół. Jednak w każdym przypadku nauczyciele będą mieć zapewniony czas na zmianę kwalifikacji albo ich uzupełnienie.

Opis sprawy z września 2016 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »