Kategoria: Wynagrodzenie

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4


Odprawa dla nauczyciela po zmniejszeniu pensum

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 35-letnim stażem. Dyrektor proponuje zmniejszenie mi pensum, bo zmienia się organizacja szkoły (ubywa jeden oddział). Czy zmniejszenie pensum odbiera mi prawo do odprawy emerytalnej?

Proporcje wynagrodzenia

Czy w przypadku, kiedy pracownik pracujący na 3/4 etatu poprosi o zatrudnienie w pełny wymiarze, pracodawca ma obowiązek zachować proporcje w wynagrodzeniu pracownika? Tzn. 3/4 dotychczasowego wynagrodzenia + 1/4 za pełny etat??

Czy premia wchodzi do podstawy urlopowej i zasiłkowej?

Zaproponowano mi umowę o pracę, gdzie wynagrodzenie to niska podstawa + premia uzależniona od wyników. Premia jest wypłacana co miesiąc, w inny dzień niż podstawowa wypłata. Czy premia wchodzi do kwoty wypłacanej podczas urlopu, w czasie choroby i na macierzyńskim? Jak się zabezpieczyć?

Zaległy dodatek funkcyjny

Pracodawca na początku roku 2014 stwierdził, że sytuacja finansowa zakładu pracy jest trudna, brakuje pieniędzy na pensje pracowników. Żeby uniknąć zwolnienia pracowników, postanowił zastosować inne rozwiązania, szukając oszczędności. Pracownicy przyjęli i podpisali pisma o wstrzymaniu dodatków zadaniowych i funkcyjnych. Trudna sytuacja finansowa trwała jeszcze przez rok i po tym okresie pracodawca przywrócił dodatki funkcyjne i zadaniowe w nowej siatce płacowej, ogólnie w niższych stawkach. Jeden z pracowników wystąpił o wypłatę zaległego wynagrodzenia, tj. dodatku funkcyjnego. Czy w sytuacji porozumienia stron poświadczonego na piśmie o wstrzymaniu dodatku, który jest dodatkiem fakultatywnym do wynagrodzenia zasadniczego, przyznawanym warunkowo, co określa regulamin wynagradzania zakładu pracy, należy wypłacić pracownikowi należność zaległą?

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

Co to znaczy, że „wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne miesięcznie do dnia 20 każdego miesiąca z dołu”? Czy wynagrodzenie na przykład za miesiąc luty mam zapłacić do 20 lutego, czy do 20 marca?

Nie każdego świadczenia pracownik może się zrzec

Miałem pracownika, z którym rozliczałem się za ostatnie miesiące z opóźnieniem. Miałem problemy finansowe i ostatecznie musiałem rozwiązać z nim umowę. Po rozwiązaniu umowy regularnie wypłacałem mu w częściach zaległości i na dzień dzisiejszy muszę jeszcze oddać kilkaset złotych. Kilka dni temu chciałem mu zapłacić ostatnią część zaległej wypłaty, ale on stwierdził, że za mało mu zapłaciłem za urlop i grozi mi sądem. Twierdzenia te nie są prawdziwe i chciałbym, aby były pracownik podpisał oświadczenie o nie roszczeniu pretensji do pracodawcy jeszcze przed zapłatą ostatniej części zaległej wypłaty. Jak ta sytuacja wygląda z punktu widzenia prawa?

Jak wyegzekwować od zakładu pracy zaległe wynagrodzenie?

Jakie podjąć działania, aby wyegzekwować od zakładu pracy zaległe wynagrodzenie za przepracowane dni i zwolnienie lekarskie? Trzy miesiące temu poszedłem na zwolnienie – opieka nad ciężko chorą żoną. Moja firma do tej pory nie wypłaciła mi wynagrodzenia za czas przepracowany i za czas zwolnienia.

Wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym

Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym (dla poratowania zdrowia) – czy ostatnio otrzymywane, czy też tylko pensja zasadnicza?

Odprawa po wypowiedzeniu w związku ze zmianą w firmie

Przedsiębiorca działający na podstawie działalności gospodarczej przekształca się na podstawie art. 584² Kodeksu spółek handlowych w spółkę z o.o. Na podstawie art. 231 § 4 Kodeksu pracy pracownicy przedsiębiorcy zatrudnieni na umowę o pracę mają prawo do wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia za uprzedzeniem 7 dni. Czy pracownik z 12-letnim stażem pracy u tego pracodawcy, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, na czas nieoznaczony, ma prawo do zadośćuczynienia, odprawy od pracodawcy?

Zasady wypłacania nagrody jubileuszowej

Pracownik po 44 latach pracy rozwiązał umowę o pracę i przeszedł na emeryturę. Po miesiącu został ponownie przyjęty do naszej firmy na umowę o pracę, na której pracuje już rok, czyli ogółem ma przepracowane 45 lat. Czy ma prawo do nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy? W regulaminie obowiązującym w naszej firmie jest zapis, że wypłata nagród jubileuszowych jest należna za wszystkie lata pracy nawet w innej firmie.

Wypłata wynagrodzenia niezgodnie z umową

Pracodawca od trzech lat nie wypłaca mi wynikających z umowy o pracę dodatków (funkcyjnego oraz za wysługę lat). Czy mam prawo domagać się ich?

Wynagrodzenie nauczyciela za dni wolne od zajęć

Pracuję jako wychowawca w internacie (pensum 30/30). W trakcie roku szkolnego są dni wolne od zajęć dydaktycznych, np. w trakcie matur. W tym czasie nauczyciele zobowiązani są do przyjścia do szkoły na szkolenie lub radę i mają za te dni płacone. Ja w tym czasie też jestem zobligowana do przyjścia do szkoły na radę lub szkolenie, ale za te dni nie otrzymuję wynagrodzenia z uwagi na to, iż internat jest nieczynny, gdyż nie ma wówczas uczniów. Te dni wolne muszę odpracować w ciągu miesiąca tak, żeby moje pensum za każdy tydzień wyniosło 30 godzin. Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

Dodatki do wynagrodzenia a urlop wypoczynkowy

Mam wątpliwość w sprawie dodatków funkcyjnych i stanowiskowych, jeżeli chodzi o urlop i inne płatne usprawiedliwione nieobecności (prócz choroby). Wspomniane dodatki są stałym składnikiem wynagrodzenia i powinny być brane do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Czy mogę je pomniejszać proporcjonalnie w trakcie nieobecności, np. urlopu i do podstawy brać uzupełnione do pełnej wysokości? Może jest jeszcze jakiś inny sposób, który można zastosować?

Wynagrodzenie po urlopie macierzyńskim

Przed pójściem na urlop macierzyński pracowałam na stanowisku kierownika i otrzymywałam za tę funkcję dodatek funkcyjny. Był on dodawany zgodnie z regulaminem wewnętrznym oraz na podstawie aneksu do umowy. Podczas mojego urlopu macierzyńskiego nastąpiła reorganizacja instytucji, w której pracuję, w wyniku której zlikwidowano zakład, którym kierowałam, ale powołano analogiczny ze zmniejszonym zakresem kompetencji. Czy po moim powrocie do pracy pracodawca jest zobowiązany przyjąć mnie na funkcję kierownika i zapewnić mi wynagrodzenie łącznie z dodatkiem funkcyjnym, czy jedynie wynagrodzenie podstawowe?

Pomyłkowa podwójna wypłata wynagrodzenia

W miesiącu ubiegłym wypłaciłam pracownikom dwa razy wynagrodzenie i błędnie dwa razy zastosowałam koszty uzyskania przychodów i kwotę wolną od podatku. W jaki sposób mogę teraz wyegzekwować od pracowników niedopłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Leasing pracowniczy

Mam zatrudnionego pracownika na stanowisku handlowiec (jesteśmy firmą produkcyjną), który pracuje na rzecz dystrybutora. Mamy problem z koordynowaniem jego pracy (pracownik miga się, wybiera kiepskich klientów). Dlatego wpadliśmy na pomysł, żeby przesunąć go, czyli wypożyczyć „leasing” dystrybutorowi – który będzie koordynował jego pracę. Czy to możliwe? Jakie umowy musimy podpisać – czy pracownik może iść u nas na bezpłatny urlop? Czy istnieje możliwość zmiany wynagrodzenia takiemu pracownikowi? Czy mogę zaproponować mu gorsze warunki finansowe?

Obniżenie wynagrodzenia pracownika w wieku przedemerytalnym

Czy na osiem miesięcy przed przejściem na emeryturę zakład pracy ma prawo zmniejszyć mi wynagrodzenie? Od 3 miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim i w tym czasie wyraziłam zgodę na zmianę stanowiska. Drogą telefoniczną otrzymałam informację, że od przyszłego miesiąca zmieniono mi umowę o pracę (z nowym stanowiskiem i zmniejszonym wynagrodzeniem).

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Kończę właśnie pierwszy urlop macierzyński i wracam do pracy. Dostanę podwyżkę po powrocie. Okazało się jednak, że jestem ponownie w ciąży. Czy jest jakiś minimalny czas, który powinnam przepracować z nową pensją, aby wypłata zasiłku za drugi urlop macierzyński była wyliczona z nowej, wyższej pensji?

Przywrócenie do pracy a zwrot odprawy emerytalnej

Czy nauczyciel, który przez 4 miesiące pobierał należne świadczenia emerytalne, po przywróceniu do pracy na mocy wyroku sądu ma obowiązek zwrotu otrzymanej odprawy emerytalnej?

Wynagrodzenia chorobowe w trakcie urlopu macierzyńskiego

Moja małżonka jest zatrudniona na umowę o pracę. Na urlopie wychowawczym zaszła w ciążę. Wróciła do pracy na krótki okres po czym poszła na zwolnienie lekarskie i przebywała na zwolnieniu przez całą ciążę. Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Jakie wynagrodzenie powinna otrzymywać będąc na zwolnieniu lekarskim, a jakie na urlopie macierzyńskim? Pani od płac twierdzi, że w obu przypadkach należy się stawka naliczana według najniższej krajowej, a nie według stawki, którą ma w umowie.

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie?

Byłam zatrudniona w firmie na umowę o pracę. Firma zalega mi z wynagrodzeniem za 5 miesięcy. Obecnie toczy się postępowanie upadłościowe. Syndyk nie uwzględnił mojego wynagrodzenia na liście wierzytelności, bo – jak twierdzi – nie ma list płac. Proszę o poradę, jak mogę odzyskać zaległe wynagrodzenie?

Wynagrodzenie nauczyciela w stanie nieczynnym

Nauczyciel dyplomowany (zatrudniony poprzez mianowanie na czas nieokreślony) był zatrudniony w niepełnym wymiarze w poprzednim roku szkolnym, aktualnie jest w stanie nieczynnym. Czy nauczyciel powinien otrzymywać pełne wynagrodzenie zasadnicze, czy takie jakie otrzymywał w poprzednim w roku szkolnym (z niepełnego zatrudnienia)?

Wynagrodzenie za wykonaną pracę

Nie otrzymałam umowy o pracę w formie pisemnej. Byłam dopuszczona do pracy według ustaleń ustnych. W firmie byłam szykanowana, więc 26 stycznia nie podjęłam pracy. 4 lutego pracodawca wysłał moją umowę o pracę i jednocześnie wymówienie według art. 52 K.p. Do którego dnia należy mi się wynagrodzenie – do 25 stycznia czy 4 lutego?

Czy warto kontynuować pracę mimo upadku firmy?

Pracodawca od kilku miesięcy nie wypłaca nam wynagrodzenia. Firma właściwie upadła, majątek zajął komornik. Chodzę do pracy na polecenie pracodawcy i właściwie mam zajmować się pilnowaniem pozostałości. Firma jednak nie ogłasza upadłości. Czy warto w tej sytuacji kontynuować pracę? Czy mam szansę na odprawę? Jak się zwolnić zgodnie z prawem?

Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia

Rozwiązałam umowę o pracę na czas nieokreślony za 7-dniowym uprzedzeniem, bo zakład został przejęty przez inny. Na świadectwie pracy napisano, że został skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę. Czy mam szansę na odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia?

Spóźnianie się z wypłaceniem wypłaty na konto

Niedawno zakończyłam pracę w butiku (koniec umowy). Złożyłam wniosek o wypłacenie mojej wypłaty na konto. Nie otrzymałam jednak decyzji w tej sprawie, ale nie dostałam też wypłaty – spóźnienie to już 2 tygodnie. Bardzo są mi potrzebne pieniądze, a kierownik mnie zbywa. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Udać się do sądu pracy?

Praca na umowę i na zlecenie u jednego pracodawcy

Mam umowę o pracę ze stałym wynagrodzeniem 1400 zł netto miesięcznie. U tego samego pracodawcy wykonuję zlecenia za kwotę 6 zł za godzinę. Od pół roku pracodawca za pracę etatową rozlicza się ze mną stawką godzinową jak za zlecenie. Czy ma do tego prawo?

Upadłość pracodawcy

Mój były pracodawca złożył wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Jako pracownik zostałem dołączony do listy wierzycieli zgodnie z art. 237 Prawa upadłościowego i naprawczego. Sąd dał mojemu byłemu pracodawcy 3 miesiące na stworzenie nowej propozycji spłacenia wierzytelności. W międzyczasie złożyłem pozew do sądu pracy z załączonym pismem z Państwowej Inspekcji Pracy. Sąd zdecydował, że wszystkie moje wierzytelności mają być zaspokojone. Oczywiście pieniędzy nie dostałem. Złożyłem wniosek o odpis prawomocnego wyroku. Odpis jest mi potrzebny jako załącznik do wniosku o wypłatę wynagrodzeń z FGŚP. Czy w opisanej przeze mnie sytuacji mogę złożyć wniosek do FGŚP? Czy fakt, że jestem wpisany na listę wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, nie koliduje z ewentualnym złożeniem wniosku do FGŚP?

Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe

Prowadzę zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim i z dzieckiem z zespołem Aspergera. Czy moje godziny powinny być płatne z 20% dodatkiem?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi szkół

W czerwcu 2012 r. wypłacono nam jednorazowo wyrównanie płac za lata 2009, 2010. W tych latach nie podwyższano nam płac. Czy to wyrównanie płac należy wliczyć do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Wynagrodzenie po przywróceniu do pracy

Zostałem po 18 miesiącach przywrócony do pracy. Czy powinienem dostać wynagrodzenie za trzy miesiące? Dostałem tylko za jeden.

Windykacja zaległego wynagrodzenia

Pół roku temu wygasła moja umowa o pracę w pewnej firmie, ale nie było sensu jej przedłużać, ponieważ mój pracodawca okazał się niewypłacalny. Zalega mi z wynagrodzeniem. Próbowałam się z nim jakoś porozumieć; obiecywał, że w ciągu 3 miesięcy wypłaci mi zaległości, nawet dał mi to na piśmie. Do dziś tego nie zrobił – otrzymałam tylko część pieniędzy, zalega mi jeszcze 2000 zł należnego wynagrodzenia. Od czego zacząć windykację? Czy mam iść do sądu pracy, czy do PIP, jakie dokumenty powinnam przedstawić?

Zasiłek chorobowy dla kobiety w ciąży

Moje pytanie dotyczy sposobu wyliczania zasiłku chorobowego dla kobiety w ciąży. Dostałam podwyżkę i awans (od stycznia 2013 r.). Obecnie jestem w 5 tygodniu ciąży. Chciałabym wiedzieć, jakie wynagrodzenie otrzymam, jeśli będę musiała skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Czy do wyliczeń zostanie wzięte wynagrodzenie z 2012 r.?

Jak odzyskać niewypłacone wynagrodzenie z umowy-zlecenia?

Pracowałam na umowę-zlecenie w butiku, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Firma upadła, a pracodawca nie wypłacił mi zaległego wynagrodzenia. Nie ma z nim kontaktu. Czy mogę się postarać o ustalenie, że łączył mnie z nim tak naprawdę stosunek pracy, i wystąpić do sądu pracy z roszczeniem?

Wykorzystywanie własnego sprzętu do celów służbowych

Przez kilka miesięcy musiałem wykorzystywać własny sprzęt do celów służbowych. W moim zawodzie konieczne jest korzystanie z komputera i Internetu. Jednak pracodawca nie zapewnił mi odpowiedniego sprzętu. Po wielu moich prośbach zakupiono komputer i przekazano mi go. Przez jakiś czas normalnie pracowałem, korzystając z firmowego sprzętu. Jednakże okazało się, że firma zostanie zlikwidowana i odebrano komputery wszystkim pracownikom będącym na tym samym stanowisku co ja. Okres wypowiedzenia jeszcze się nie zakończył, więc znowu pracuję, wykorzystując swój sprzęt. Czy mogę dochodzić od pracodawcy odszkodowania/ ekwiwalentu za używanie prywatnego sprzętu do celów służbowych?

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam na kilka tygodni do pracy. Zauważyłam, że moja pensja uległa zmniejszeniu z powodu wyliczenia zasiłku z ostatnich 12 miesięcy (w poprzednim roku szkolnym miałam dużo mniej godzin). Jak wiadomo, w szkole są przerwy – ferie, przerwy świąteczne itp. Czy mogę w tym czasie nie brać L-4, by mieć wyższą pensję?

Czy mogę domagać się wypłaty premii?

W 2012 i 2013 roku pracowałem w pewnej firmie. Pracodawca w załączniku do umowy o zasadach kształtowania premii napisał, że pracownikowi na moim stanowisku przysługuje premia roczna wynosząca 20% wysokości rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Niestety pracodawca nie wypłacił mi żadnej premii, tłumacząc, że nie ma pieniędzy na premię. Czy mogę domagać się wypłaty premii?

Dyskryminacja w kwestii wynagrodzenia

Pracuję jako sekretarka dyrektora szkoły od 27 lat. W mojej miejscowości są jeszcze 4 podobne szkoły. Rozmawiałam z paniami zatrudnionymi na tym samym stanowisku i okazało się, że każda z nich zarabia 200–300 zł więcej niż ja (płaca zasadnicza). Co więcej, to ja zostałam nagrodzona przez burmistrza za gospodarność. Nie mam firmowego telefonu jak moje koleżanki, a zakres moich obowiązków jest większy. Czy ta sytuacja jest dyskryminacją w kwestii wynagradzania w świetle prawa? Płaca przecież zależy od konsultacji z burmistrzem. Czy mam podstawy do walki o większą pensję? Jaką drogą o to się starać?

Zmiana pracodawcy w okresie poprzedzającym przejście na urlop rodzicielski

Jestem w 7. miesiącu ciąży, przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy przed terminem porodu mogę lub powinnam przejść na urlop macierzyński? Planujemy z mężem, że ja wykorzystam tylko 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, resztę on (także rodzicielski). Dwa miesiące temu zmienił jednak pracę (mając miesiąc przerwy w zatrudnieniu). Jaka średnia zarobków będzie brana pod uwagę przy obliczaniu jego zasiłku podczas opieki nad dzieckiem? Czy musi mieć zaświadczenie o dochodach od poprzedniego pracodawcy?

Wygaśnięcie umowy o pracę na urlopie macierzyńskim

Pracuję jako pracownik ryczałtowy (czyli nie jestem oddelegowana z kraju i nie mam statusu dyplomaty) w ambasadzie RP. Otrzymuję pensję podstawową w złotówkach w Polsce i dodatek walutowy w danym kraju; podatki są płacone w Polsce. Moja umowa na czas określony kończy się w listopadzie, a pod koniec września mam termin porodu. Jak będzie wyglądała kwestia mojego zasiłku macierzyńskiego? Czy będzie mi po listopadzie przysługiwać dodatek walutowy?

Pensja po powrocie do pracy po urlopie wychowawczym

Pracowałam 8 lat, otrzymując wynagrodzenie brutto najniższe krajowe plus dodatki świąteczne i nocne – do roku 2010. Potem byłam na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Po nim znów poszłam na zwolnienie chorobowe. Jaka powinna być teraz wysokość mojej pensji? Zakład pracy określił, że najniższa z pominięciem dodatków. Czy to zgodne z prawem?

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

Pracuję w pewnej firmie 16 lat. Jakiś czas temu powiedziano mi, że zostanę przeniesiony do innego oddziału. Od początku mi to nie odpowiadało, bo czułem, że stracę na tym finansowo. W oddziale, do którego postanowiono mnie przenieść, są mniejsze obroty, a moje wynagrodzenie zależy m.in. od obrotu. Powiedziano mi, że przewidywane są znaczne podwyżki. Zmiana wynagrodzenia faktycznie była (dokładnie brzmiało to tak: „porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy”), ale z podwyżką nie miało to nic wspólnego. W poprzednim oddziale zarabiałem 2300-2500 zł, po przejściu na drugi oddział 1800-2000 zł, natomiast po zmianie płac także 1800-2000 zł. Chcę złożyć wypowiedzenie. Czy pracodawca mógł tak postąpić, przenosząc mnie na inny oddział i zmieniając moje warunki pracy i płacy? Czy okres wypowiedzenia może być krótszy niż 3 miesiące?

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Mam 59 lat pracy i 30-letni staż, a jestem księgową w małej firmie (9 pracowników). Otrzymuję wynagrodzenie zasadnicze bez dodatków. Pracodawca planuje redukcję zatrudnienia, więc i ja będę miała mniej pracy. Czy w tej sytuacji pracodawca może zmniejszyć mi wynagrodzenie? W regulaminie jest zapis, że pracownicy mogą poza stałą pensją dostawać też premię uznaniową. Czy jeżeli otrzymam wypowiedzenie zmieniające płacę, muszę je przyjąć? Czy korzystam z jakiejś ochrony przedemerytalnej dla pracownika?

Diety w firmie transportowej

Jestem właścicielem firmy transportowej. Często sam kieruję pojazdem i przebywam przez dłuższy czas za granicą. Czy w takim wypadku przysługują mi zryczałtowane diety? Ile procent zryczałtowanych diet noclegowych, które naliczam pracownikom jeżdżącym za granicę, mogę zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu?

Opłacenie faktury za niewykonaną usługę

Nierzetelny wykonawca nie wykonał pracy, a mimo to przysłał fakturę. Umowa miała dotyczyć prac budowlanych, a mianowicie wykonania nawierzchni z kostki brukowej. Ustalony termin rozpoczęcia prac przeciągał się i ekipa zjawiła się z dwutygodniowym opóźnieniem. Wykonawca zwodził mnie i ostatecznie nie podpisał umowy, którą otrzymał ode mnie w formie papierowej oraz mailem. Zapłaciłem zaliczkę w wysokości 4 tys. zł. W umowie były określone kary umowne i maksymalne wynagrodzenie w kwocie 9 tys. zł (szczegóły w załączniku). Praca nie została wykonana, wszystko jest rozgrzebane, część materiału zniszczona. Mimo to otrzymałem fakturę na 11 tys. zł. Czy mam opłacić fakturę? Co robić? Jak się bronić?

Świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia

Moje pytanie dotyczy świadczeń dodatkowych z tytułu zatrudnienia. Jestem główną księgową w spółce z o.o., w której 100% udziałów ma powiat. Dostaję ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne (bez wyróżnienia, z jakich części się ono składa). W spółce istnieje regulamin wynagradzania, który obejmuje także zasady wynagradzania głównego księgowego. Na podstawie tego regulaminu są wypłacane m.in. wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny, dodatek stażowy. Czy taki zapis uprawnia mnie do otrzymywania dodatku stażowego?

 

Brak zapłaty za nadgodziny we Francji - co robić?

Miałem na cały zeszły rok umowę o pracę za granicą na cały etat. We Francji okazało się jednak, że muszę pracować po 12 godzin dziennie i 6 w każdą sobotę. Niestety nie zapłacono mi za nadgodziny oraz za dni urlopu, a świadectwo pracy nie oddaje rzeczywistego stanu rzeczy. Jak walczyć o należne mi pieniądze?

Nadgodziny przedstawiciela handlowego

Pracownik, który pracował w mojej firmie na umowę o pracę w latach 2010-2013 jako przedstawiciel handlowy, wytoczył mi sprawę o nadgodziny. Jego wynagrodzenie składało się z części stałej, prowizji oraz premii; największą składową wynagrodzenia była prowizja. Nie miał zadaniowego czasu pracy. Do obowiązków przedstawiciela należało miedzy innymi wykonanie 25 wizyt dziennie, co mógł zrobić w ciągu ośmiu godzin pracy. Często pracował jednak dłużej, ponieważ chciał zarobić więcej. Nie prowadziłam ewidencji czasu pracy, jedynie ewidencję przejechanych kilometrów prywatnych oraz służbowych, za które uznawałam kilometry od odpalenia samochodu do ostatniego klienta. Dane pochodziły z GPS. W jaki sposób mogę obronić stanowisko, że pracownik, jeśli wykonywał nadgodziny, wykonywał je z własnej woli i że dostał za nie zapłatę (czyli prowizję)? Jaki czas przyjąć za rozpoczęcie i zakończenie czasu pracy – czy praca zaczynała się od odpalenia samochodu, czy od wizyty u pierwszego klienta, i czy kończyła się przy ostatniej wizycie, czy przy powrocie do domu? Pracownik w piśmie procesowym powołuje się na wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt II PK 140/08). Czy istnieją jakieś wyroki, które prezentują inne stanowisko?

Wysokość wynagrodzenia przy obniżonym etacie

Po urlopie macierzyńskim wróciłam do pracy i obniżyłam etat do 7/8. Moje wynagrodzenie zmalało o 1/8. Po 3 miesiącach dostałam podwyżkę i moja płaca zasadnicza wynosi teraz 2500 zł brutto. Nadal pracuję na 7/8 etatu, a dostałam wynagrodzenie w wysokości 1808 zł netto. Jak to możliwe? Czy nie powinnam otrzymać 7/8 x 1808 zł?

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej: 2000 zł wynagrodzenia zasadniczego i 400 zł premii uznaniowej. Za wykonywaną pracę otrzymywałem dotychczas zawsze 2400 zł miesięcznie, ani mniej, ani więcej. Czy w takim przypadku te 400 zł można traktować jako stały składnik wynagrodzenia mimo zapisu w aneksie, że jest to premia uznaniowa? W tym miesiącu pracodawca nie wypłacił mi premii.

Strona: 1 2 3 4


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »

0.035651922225952 sek.