Kategoria: Wynagrodzenie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Wynagrodzenia chorobowe w trakcie urlopu macierzyńskiego

Moja małżonka jest zatrudniona na umowę o pracę. Na urlopie wychowawczym zaszła w ciążę. Wróciła do pracy na krótki okres po czym poszła na zwolnienie lekarskie i przebywała na zwolnieniu przez całą ciążę. Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Jakie wynagrodzenie powinna otrzymywać będąc na zwolnieniu lekarskim, a jakie na urlopie macierzyńskim? Pani od płac twierdzi, że w obu przypadkach należy się stawka naliczana według najniższej krajowej, a nie według stawki, którą ma w umowie.

więcej ››

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie?

Byłam zatrudniona w firmie na umowę o pracę. Firma zalega mi z wynagrodzeniem za 5 miesięcy. Obecnie toczy się postępowanie upadłościowe. Syndyk nie uwzględnił mojego wynagrodzenia na liście wierzytelności, bo – jak twierdzi – nie ma list płac. Proszę o poradę, jak mogę odzyskać zaległe wynagrodzenie?

więcej ››

Wynagrodzenie nauczyciela w stanie nieczynnym

Nauczyciel dyplomowany (zatrudniony poprzez mianowanie na czas nieokreślony) był zatrudniony w niepełnym wymiarze w poprzednim roku szkolnym, aktualnie jest w stanie nieczynnym. Czy nauczyciel powinien otrzymywać pełne wynagrodzenie zasadnicze, czy takie jakie otrzymywał w poprzednim w roku szkolnym (z niepełnego zatrudnienia)?

więcej ››

Wynagrodzenie za wykonaną pracę

Nie otrzymałam umowy o pracę w formie pisemnej. Byłam dopuszczona do pracy według ustaleń ustnych. W firmie byłam szykanowana, więc 26 stycznia nie podjęłam pracy. 4 lutego pracodawca wysłał moją umowę o pracę i jednocześnie wymówienie według art. 52 K.p. Do którego dnia należy mi się wynagrodzenie – do 25 stycznia czy 4 lutego?

więcej ››

Czy warto kontynuować pracę mimo upadku firmy?

Pracodawca od kilku miesięcy nie wypłaca nam wynagrodzenia. Firma właściwie upadła, majątek zajął komornik. Chodzę do pracy na polecenie pracodawcy i właściwie mam zajmować się pilnowaniem pozostałości. Firma jednak nie ogłasza upadłości. Czy warto w tej sytuacji kontynuować pracę? Czy mam szansę na odprawę? Jak się zwolnić zgodnie z prawem?

więcej ››

Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia

Rozwiązałam umowę o pracę na czas nieokreślony za 7-dniowym uprzedzeniem, bo zakład został przejęty przez inny. Na świadectwie pracy napisano, że został skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę. Czy mam szansę na odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia?

więcej ››

Spóźnianie się z wypłaceniem wypłaty na konto

Niedawno zakończyłam pracę w butiku (koniec umowy). Złożyłam wniosek o wypłacenie mojej wypłaty na konto. Nie otrzymałam jednak decyzji w tej sprawie, ale nie dostałam też wypłaty – spóźnienie to już 2 tygodnie. Bardzo są mi potrzebne pieniądze, a kierownik mnie zbywa. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Udać się do sądu pracy?

więcej ››

Praca na umowę i na zlecenie u jednego pracodawcy

Mam umowę o pracę ze stałym wynagrodzeniem 1400 zł netto miesięcznie. U tego samego pracodawcy wykonuję zlecenia za kwotę 6 zł za godzinę. Od pół roku pracodawca za pracę etatową rozlicza się ze mną stawką godzinową jak za zlecenie. Czy ma do tego prawo?

więcej ››

Upadłość pracodawcy

Mój były pracodawca złożył wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Jako pracownik zostałem dołączony do listy wierzycieli zgodnie z art. 237 Prawa upadłościowego i naprawczego. Sąd dał mojemu byłemu pracodawcy 3 miesiące na stworzenie nowej propozycji spłacenia wierzytelności. W międzyczasie złożyłem pozew do sądu pracy z załączonym pismem z Państwowej Inspekcji Pracy. Sąd zdecydował, że wszystkie moje wierzytelności mają być zaspokojone. Oczywiście pieniędzy nie dostałem. Złożyłem wniosek o odpis prawomocnego wyroku. Odpis jest mi potrzebny jako załącznik do wniosku o wypłatę wynagrodzeń z FGŚP. Czy w opisanej przeze mnie sytuacji mogę złożyć wniosek do FGŚP? Czy fakt, że jestem wpisany na listę wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, nie koliduje z ewentualnym złożeniem wniosku do FGŚP?

więcej ››

Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe

Prowadzę zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim i z dzieckiem z zespołem Aspergera. Czy moje godziny powinny być płatne z 20% dodatkiem?

więcej ››

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi szkół

W czerwcu 2012 r. wypłacono nam jednorazowo wyrównanie płac za lata 2009, 2010. W tych latach nie podwyższano nam płac. Czy to wyrównanie płac należy wliczyć do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

więcej ››

Wynagrodzenie po przywróceniu do pracy

Zostałem po 18 miesiącach przywrócony do pracy. Czy powinienem dostać wynagrodzenie za trzy miesiące? Dostałem tylko za jeden.

więcej ››

Windykacja zaległego wynagrodzenia

Pół roku temu wygasła moja umowa o pracę w pewnej firmie, ale nie było sensu jej przedłużać, ponieważ mój pracodawca okazał się niewypłacalny. Zalega mi z wynagrodzeniem. Próbowałam się z nim jakoś porozumieć; obiecywał, że w ciągu 3 miesięcy wypłaci mi zaległości, nawet dał mi to na piśmie. Do dziś tego nie zrobił – otrzymałam tylko część pieniędzy, zalega mi jeszcze 2000 zł należnego wynagrodzenia. Od czego zacząć windykację? Czy mam iść do sądu pracy, czy do PIP, jakie dokumenty powinnam przedstawić?

więcej ››

Zasiłek chorobowy dla kobiety w ciąży

Moje pytanie dotyczy sposobu wyliczania zasiłku chorobowego dla kobiety w ciąży. Dostałam podwyżkę i awans (od stycznia 2013 r.). Obecnie jestem w 5 tygodniu ciąży. Chciałabym wiedzieć, jakie wynagrodzenie otrzymam, jeśli będę musiała skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Czy do wyliczeń zostanie wzięte wynagrodzenie z 2012 r.?

więcej ››

Jak odzyskać niewypłacone wynagrodzenie z umowy-zlecenia?

Pracowałam na umowę-zlecenie w butiku, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Firma upadła, a pracodawca nie wypłacił mi zaległego wynagrodzenia. Nie ma z nim kontaktu. Czy mogę się postarać o ustalenie, że łączył mnie z nim tak naprawdę stosunek pracy, i wystąpić do sądu pracy z roszczeniem?

więcej ››

Wykorzystywanie własnego sprzętu do celów służbowych

Przez kilka miesięcy musiałem wykorzystywać własny sprzęt do celów służbowych. W moim zawodzie konieczne jest korzystanie z komputera i Internetu. Jednak pracodawca nie zapewnił mi odpowiedniego sprzętu. Po wielu moich prośbach zakupiono komputer i przekazano mi go. Przez jakiś czas normalnie pracowałem, korzystając z firmowego sprzętu. Jednakże okazało się, że firma zostanie zlikwidowana i odebrano komputery wszystkim pracownikom będącym na tym samym stanowisku co ja. Okres wypowiedzenia jeszcze się nie zakończył, więc znowu pracuję, wykorzystując swój sprzęt. Czy mogę dochodzić od pracodawcy odszkodowania/ ekwiwalentu za używanie prywatnego sprzętu do celów służbowych?

więcej ››

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam na kilka tygodni do pracy. Zauważyłam, że moja pensja uległa zmniejszeniu z powodu wyliczenia zasiłku z ostatnich 12 miesięcy (w poprzednim roku szkolnym miałam dużo mniej godzin). Jak wiadomo, w szkole są przerwy – ferie, przerwy świąteczne itp. Czy mogę w tym czasie nie brać L-4, by mieć wyższą pensję?

więcej ››

Czy mogę domagać się wypłaty premii?

W 2012 i 2013 roku pracowałem w pewnej firmie. Pracodawca w załączniku do umowy o zasadach kształtowania premii napisał, że pracownikowi na moim stanowisku przysługuje premia roczna wynosząca 20% wysokości rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Niestety pracodawca nie wypłacił mi żadnej premii, tłumacząc, że nie ma pieniędzy na premię. Czy mogę domagać się wypłaty premii?

więcej ››

Dyskryminacja w kwestii wynagrodzenia

Pracuję jako sekretarka dyrektora szkoły od 27 lat. W mojej miejscowości są jeszcze 4 podobne szkoły. Rozmawiałam z paniami zatrudnionymi na tym samym stanowisku i okazało się, że każda z nich zarabia 200–300 zł więcej niż ja (płaca zasadnicza). Co więcej, to ja zostałam nagrodzona przez burmistrza za gospodarność. Nie mam firmowego telefonu jak moje koleżanki, a zakres moich obowiązków jest większy. Czy ta sytuacja jest dyskryminacją w kwestii wynagradzania w świetle prawa? Płaca przecież zależy od konsultacji z burmistrzem. Czy mam podstawy do walki o większą pensję? Jaką drogą o to się starać?

więcej ››

Zmiana pracodawcy w okresie poprzedzającym przejście na urlop rodzicielski

Jestem w 7. miesiącu ciąży, przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy przed terminem porodu mogę lub powinnam przejść na urlop macierzyński? Planujemy z mężem, że ja wykorzystam tylko 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, resztę on (także rodzicielski). Dwa miesiące temu zmienił jednak pracę (mając miesiąc przerwy w zatrudnieniu). Jaka średnia zarobków będzie brana pod uwagę przy obliczaniu jego zasiłku podczas opieki nad dzieckiem? Czy musi mieć zaświadczenie o dochodach od poprzedniego pracodawcy?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »