Kategoria: Wynagrodzenie

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4


Zmiana stanowiska i mniejsza pensja

Jestem zatrudniony w firmie na stanowisku robotniczym. Niedawno zostałem przeniesiony do pracy biurowej w wyniku braków kadrowych, oczywiście bez żadnych adnotacji do umowy (wykonuje inne zadania niż te określone w umowie). Tym samym mimo mojego „awansu” spadła mi pensja (brak dodatku świątecznego nocnego. Czy mam prawo domagać się od swojego pracodawcy wyrównania obecnej pensji do tych poprzednich? Zmiana umowy nie wchodzi w rachubę.

Zastępstwo w szkole a wynagrodzenie w wakacje

Nauczycielowi (także zatrudnionemu na umowę na zastępstwo) przysługuje na okres wakacji tzw. wynagrodzenie urlopowe.

Dodatek zadaniowy a zwolnienie chorobowe w ciąży

Przez okres od września 2011 roku do grudnia 2012 roku ze względu na dodatkowe obowiązki wynikające z prowadzenia projektu miałam dostawać dodatek zadaniowy (daty te są wpisane na wniosku o zwiększenie mi wynagrodzenia). Od 1 czerwca ze względu na stan zdrowia byłam zmuszona w 7 miesiącu ciąży przejść na zwolnienie lekarskie. Ponieważ mój stan zagraża utrzymaniu ciąży, do dnia rozwiązania nie powrócę już do pracy – o czym poinformowałam pracodawcę, by mógł znaleźć na moje stanowisko zastępstwo. Ponieważ nie będę mogła wykonywać również w tym czasie zadań, za które otrzymywałam dodatek zadaniowy, pracodawca z dniem 1 czerwca (dzień mojego przejścia na L4) wycofał mój dodatek. Niestety w kadrach powiedziano mi, że w związku z tym dodatek ten nie będzie uwzględniany do wyliczenia mojego wynagrodzenia na L4. Pytanie: dlaczego? Z tego, co mi wiadomo, na zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży wypłacane jest wynagrodzenie wyliczone na podstawie wynagrodzeń z ostatnich 12 miesięcy (w których otrzymywałam również dodatek) – pragnę również zwrócić uwagę, że od dodatku potrącane były wszystkie składki (wlicza się on również w wysokość ustalanej u nas 13-stki).

Umowa-zlecenie a minimalne wynagrodzenie

Jaka jest minimalna płaca, gdy pracuję na umowę-zlecenie na 1/2 etatu?

Umowa na zastępstwo a „trzynastka”

Od ponad roku pracuję w firmie (budżetówka) na zastępstwo. Czy należy mi się tzw. trzynastka? Dodam, że na początku pracowałam na umowę-zlecenie.

Wynagrodzenie po zawarciu porozumienia zmieniającego

Pierwszą pracę rozpoczęłam na początku października 2010 r. (na okres próbny) – wynagrodzenie ustalono na 7 zł za godzinę. Później umowę przedłużono mi na rok – stawka i wymiar czasu pracy (5/8 etatu) pozostały takie same. Kolejną umowę dostałam do końca 2012 r., ale obecnie zawieram z firmą porozumienie zmieniające, zgodnie z którym m.in. „wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę”. Na podstawie tego wpisu pracodawca określił, że pracując na cały etat, otrzymam 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia. Czy to jest poprawna interpretacja przepisów? Dodam, że od początku zatrudnienia pracodawca płaci za mnie składki na ZUS.

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem otrzymania będą dowody przelewu. Czy w dokumentacji każdego pracownika należy umieszczać wydruki potwierdzenia przelewu? Czy możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia np. na konto żony pracownika, jeśli on o to prosi?

Wysokość wynagrodzenia w czasie zwolnienia podczas ciąży

Przez cały 2011 rok otrzymywałam do pensji dodatek w formie premii uznaniowej i nie wiem, czy został on obecnie wliczony do wynagrodzenia, jakie otrzymuję, będąc na zwolnieniu chorobowym w ciąży. Mam ostatnie zestawienie od kadrowej, gdzie na liście wyszczególniono 7 dni pracy, za resztę dni wpisana jest tylko kwota brutto. Nie wiem więc, jak naliczana jest teraz moja pensja. Dziwi mnie też zapis „100% chorobowe, 100% zasiłek”. Czy po upływie 33 dni zwolnienie wynagrodzenie się zmieni?

Do którego dnia wynagrodzenie powinno znaleźć się na koncie pracownika?

Jeżeli wynagrodzenie jest płatne do 10. dnia każdego miesiąca, to kiedy pieniądze powinny znaleźć się na koncie pracownika, jeśli 10. wypada np. w sobotę? Czy zgodna z prawem jest sytuacja, że pracownik otrzymuje kwotę dopiero 12., w poniedziałek?Jeżeli wynagrodzenie jest płatne do 10. dnia każdego miesiąca, to kiedy pieniądze powinny znaleźć się na koncie pracownika, jeśli 10. wypada np. w sobotę? Czy zgodna z prawem jest sytuacja, że pracownik otrzymuje kwotę dopiero 12., w poniedziałek?

Szkolenie w weekend a dodatkowe wynagrodzenie lub dni wolne za czas szkolenia

Zostałam skierowana na 4-dniowe szkolenie poza miejscem pracy, przy czym 2 dni szkolenia przypadają na 2 dni weekendu (sobotę i niedzielę), a więc – w moim przypadku – czas wolny od pracy (pracuję od poniedziałku do piątku). Czy za dni szkolenia wolne od pracy należy mi się jakieś dodatkowe wynagrodzenie lub dodatkowe dni wolne?

Nieobecność w pracy 1 dzień w miesiącu i brak premii

Dlaczego jak wezmę urlop na żądanie z powodu pogrzebu lub dzień opieki na dziecko, nie mam wtedy premii? Czy to zależy od pracodawcy?

Urlop wychowawczy w trakcie miesiąca – jak rozliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?

Moje pytanie dotyczy rozliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, gdy pracownik od połowy miesiąca przebywa na urlopie wychowawczym. Zastanawiam się, jak należy potraktować tę nieobecność – czy jako chorobę i dzielić ją na 30 czy też przeliczać na godziny jak inne nieobecności?

Spóźnienie z wypłatą wynagrodzenia a naliczenie odsetek i żądanie odszkodowania

W lipcu pracowałem w pewnej firmie za pośrednictwem firmy leasingowej. W umowie jest napisane, że wypłata będzie do 20. dnia następnego miesiąca, jeśli terminowo dostarczę rachunek (dostarczyłem). Pieniądze pojawiły się dopiero we wrześniu (kilkanaście dni po 20 sierpnia). Czy mogę domagać się jakiegoś odszkodowania, odsetek? Co jeśli w następnym miesiącu będzie podobna sytuacja?

Zasiłek chorobowy po miesiącu pracy – ile powinien wynosić?

Po ok. 1,5 miesiąca pracy (umowa o pracę, 3/4 etatu, okres próbny – 3 miesiące) zachorowałem i skorzystałem z L4, trwało ono pół miesiąca. Ku mojemu zdziwieniu w miejscu pracy dowiedziałem się, że nie mam co liczyć na 80% płacy, tylko na jakieś marne grosze rzędu 10 zł na dzień. Zostało to uargumentowane tym, że średnia zarobków wyliczana jest z ostatnich 3 miesięcy, a ja pracowałem tylko 1,5 itp. Ma to jakiekolwiek uzasadnienie prawne?

Powrót z urlopu wychowawczego a podwyżki w firmie w trakcie urlopu

Od września wracam do pracy po urlopie wychowawczym. Słyszałam od koleżanki, że podczas mojej nieobecności były w firmie podwyżki, ale kadrowa powiedziała, że ja nie zostałam zgłoszona przez kierownika. Czy zatem nie istnieje szansa na podwyżkę dla mnie? Wracam na niepełny wymiar etatu i zależy mi na tej podwyżce.

Podwyżka w firmie podczas urlopu macierzyńskiego pracownicy

Wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim. Dostaję takie samo wynagrodzenie jak przed urodzeniem dziecka, mimo że w międzyczasie były podwyżki. Pomimo że mam najdłuższy staż pracy, zarabiam najmniej. Czuję się pokrzywdzona. Czy powinnam porozmawiać z dyrektorem o podwyżce?

Dodatkowe obowiązki w pracy za pracowników na chorobowym a brak wynagrodzenia za nadgodziny

W pracy ciągle dokłada się nam dodatkowe obowiązki (bo ciągle któryś z pracowników idzie na zwolnienie lekarskie), co sprawia, że nie mam wręcz czasu na gwarantowaną przerwę śniadaniową. Kilka razy zostałam po godzinach (na własny rachunek, bo za dodatkową pracę nigdy nie otrzymałam nawet 1 złotówki zapłaty). Upływa już ósmy miesiąc takiej pracy i jestem tym naprawdę zmęczona, a tym samym mniej wydajna, stąd moje pytanie: czy pracodawca może powierzać pracę na zastępstwach, dokładając ją do moich obowiązków, a nie zwiększając wynagrodzenia ani wymiaru czasu mojej pracy? Czy mogę odmówić dalszej pracy na zastępstwach?

Dodatek funkcyjny dla p.o. kierownika – jak zabrać dodatek funkcyjny pracownikowi?

Pracownikowi powierzono, na czas nieobecności innego pracownika, pełnienie obowiązków kierownika. Na czas tego zastępstwa przyznano pracownikowi dodatek funkcyjny (podano konkretne daty obowiązywania dodatku). W chwili obecnej planuje się przekazanie p.o. kierownika innej osobie. Jak w tej sytuacji „odebrać” pracownikowi dodatek funkcyjny – poprzez porozumienie czy wypowiedzenie zmieniające? W wypowiedzeniu zmieniającym podaje się okres wypowiedzenie – jak go ustalić? Czy trzeba obowiązkowo podać przyczynę cofnięcia dodatku, a jeśli tak, to czy można napisać, że obowiązki p.o. kierownika zostają przekazane innemu pracownikowi?

Wynagrodzenie pracownika na umowie niższe niż wypłacane do ręki, czyli „pod stołem”

Co zrobić, gdy pracodawca wykazuje znacznie niższy dochód pracownika od tego, jaki wypłaca mu na rękę? Składki były odprowadzane od kwoty, która była na umowie, jednak pracownik dostawał większe pieniądze, przy czym owa nadwyżka nie była nigdzie wykazywana. Jakie w takiej sytuacji są przewidziane konsekwencje dla pracodawcy i pracownika, bo ten drugi poniekąd godzi się na oszukiwanie ZUS-u i urzędu skarbowego? Czy jeśli się już nie pracuje w firmie, która prowadzi takie działania, jest sens podejmować walkę o wyrównanie przez nieuczciwego pracodawcę tych składek, a jeśli tak, to gdzie ewentualnie to zgłosić?

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240 (13 dni chorobowych). W marcu 2011 r. wypłacono trzynastkę w wysokości 1865,11 zł. Czy trzynastkę należny uzupełnić w następujący sposób: 1865,11 zł : 240 dni x 253 dni = 1966,14 zł? Na jaki przepis mam się powołać?

Ile wynosi wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego (2011 rok)?

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Jakie jest minimalne wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego?

80% minimalnego wynagrodzenia dla młodego pracownika

W zeszłym roku ukończyłem studia, w międzyczasie pracowałem na umowie o pracę (na zastępstwo) od czerwca do marca na pół etatu. Obecny pracodawca proponuje mi 80% wynagrodzenia, gdyż twierdzi, że to pierwszy rok pracy. Czy rzeczywiście jest przepis, który pozwala pracodawcy płacić pracownikowi, który nie przepracował jeszcze roku, tylko 80% najniższej krajowej?

Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika z powodu zbyt wysokiej wypłaty

W firmie wynagrodzenie wypłacane jest do 27. dnia danego miesiąca (za dany miesiąc). Nie została mi przedłużona umowa o pracę, obecna kończy się 31 marca. Zdarzyło się tak, że po 15 marca poszedłem na zwolnienie lekarskie. Lista płac została zamknięta 15 marca, w związku z tym nie ma możliwości zmiany wynagrodzenia. Jak i kiedy zostanie więc rozliczony okres mojego zwolnienia lekarskiego? Pracodawca nie potrąci mi tej kwoty z przyszłego wynagrodzenia, bo to już ostatnia wypłata. Czy mam zwrócić pracodawcy nadpłacone wynagrodzenie?

Ulga na internet a wynagrodzenie poniżej kwoty wolnej od podatku dochodowego

W zeszłym roku nie pracowałem, ale byłem na kursie z urzędu pracy, za który otrzymałem wynagrodzenie (1600 zł). Muszę się z tego rozliczyć ze skarbówką. Opłacam przy tym rachunki za internet i tu moje pytanie: czy jeśli nie pracuję, a w zeszłym roku miałem dochód z tego kursu, to czy mogę odliczyć te 760 zł za opłacanie abonamentu za internet?

Zwolnienie z pracy a prawo do trzynastki

Zostałam zwolniona z pracy tydzień temu z art. 32 za 3-miesięcznym wypowiedzeniem z powodu utraty zaufania przez pracodawcę. Umowę miałam na czas nieokreślony, pracowałam tam 4 lata, a firma zatrudnia ponad 20 pracowników. Czy należy mi się premia, tzw. trzynastka czy – jak u nas mówią – premia roczna za rok 2010?

Co zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie?

Co mogę zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca mi wynagrodzenia od października 2010 r., a cały czas pracuję? Chcę się zwolnić i odzyskać pieniądze.

Co składa się na wynagrodzenie minimalne pracownika?

Kolega ma podpisaną umowę na cały etat. Otrzymuje pensję w wysokości 1300 zł, do tego ma 260 zł stażowego. Czy nie powinien otrzymywać 1317 zł, tak jak wynosi pensja minimalna? W urzędzie dowiedział, się, że przecież ma łącznie 1560 zł, więc nie ma mniej niż pensja minimalna. Czy wszystko jest tutaj w porządku?

Składniki wynagrodzenia w umowie o pracę a premia uznaniowa

Dostałam pierwszą pracę na pełny etat. Wynagrodzenie na umowie o pracę na czas określony (3 lata) zostało ustalone w wysokości 921,90 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze) oraz 395,10 zł brutto (premia uznaniowa). Czy pracodawca postąpiłby prawidłowo, gdyby przyznał mi tylko 921,90 zł brutto za miesiąc pracy?

Umowa-zlecenie dla studenta studiów podyplomowych a składki ZUS i wynagrodzenie netto

Jestem na studiach podyplomowych, dostaję rentę rodzinną po ojcu. Byłem zatrudniony na umowę-zlecenie i dostałem 5070 zł brutto. Ile z tego będę miał netto?

Brak wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – czy taki zapis w umowie o pracę jest zgodny z prawem?

Czy pracodawca może w umowie o pracę zamieścić zapis o braku wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy? Umowa jest zawarta na 1/4 etatu.

Dodatek za pracę w niedziele i święta

Pracuję na trzy zmiany jako dyspozytor, okres rozliczeniowy czasu pracy to 3 miesiące. Pracuję też w niedziele i święta, przy czym jedną niedzielę mam wolną w miesiącu. Czy przysługuje mi dodatek za pracę w niedzielę i święta, pomimo że dostaję za niedzielę dzień wolnego?

Jak wyliczyć nagrodę jubileuszową – najniższe wynagrodzenie a wynagrodzenie minimalne

Otrzymałem nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. Za podstawę wyliczenia nagrody jubileuszowej przyjęto kwotę 760 zł. Zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym w spółdzielni podstawę wymiaru nagrody stanowi najniższe wynagrodzenie obowiązujące w dniu nabycia prawa do nagrody. Czy zatem jest to kwota 760 zł, czy kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2010 r.?

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego a niepełny miesiąc pracy

Do podstawy ujmujemy wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających okres choroby. A co jeśli w jednym z tych miesięcy pracownica przepracowała mniej niż połowę miesiąca? Czy w takim wypadku pomijam ten miesiąc i ujmuję 11 miesięcy?

Ile wynosi wynagrodzenie za pracę w soboty i niedziele?

Pracuję na umowę na czas określony za najniższą krajową. Ile w związku z tym należy mi się za pracę w sobotę i niedzielę? Czy ustala to pracodawca, czy wynika to z wysokości najniższej krajowej?

Długi w banku a potrącenie części wynagrodzenia przez pracodawcę

Jestem zadłużony w banku i od trzech miesięcy, na mój wniosek, na moje konto nie wpływa wynagrodzenie (trafia do mnie przekazem). Czy bank może skontaktować się z moim pracodawcą i zająć mi pensję?

Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Co wchodzi w skład płacy minimalnej? Czy jest to ogólna kwota, jaką otrzymam w ramach wynagrodzenia, czy też stawka podstawowa bez dodatków (np. dodatek nocny czy też dodatek za pracę w warunkach szkodliwych)?

Dodatek funkcyjny – komu przysługuje taki dodatek?

Kiedy należy się dodatek funkcyjny? Chodzi o pracownika zatrudnionego na stanowisku referenta ds. administracyjno-gospodarczych (któremu podlegają 3 sprzątaczki, 3 dozorców i kierowca) i jednocześnie pełniącego funkcję nieetatowego inspektora ochrony przeciwpożarowej.

W jaki sposób pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownika?

Czy pracodawca może obniżyć mi wynagrodzenie? Dostałem wypowiedzenie zmieniające wysokość mojej pensji – do tej pory otrzymywałem 2300 zł, ale od sierpnia mam otrzymywać 1800 zł. Czy jest to zgodne z prawem? Co będzie, jeśli nie podpiszę tego wypowiedzenia?

Niepełne wynagrodzenie za czas choroby – pracodawca wypłacił chorobowe tylko w części

Ostatnio miałem zwolnienie lekarskie z pracy na 5 dni, pracodawca wypłacił mi jednak tylko za 3 dni. Twierdzi, że księgowa wynalazła jakiś przepis, według którego tak mi się należy, i koniec. Mam umowę na czas nieokreślony od 1 lutego. Czy pracodawca miał rację?

Podwyżka podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim

Kolega z pracy przebywał na zwolnieniu lekarskim od połowy listopada do 25 marca. W styczniu wszyscy pracownicy otrzymali podwyżkę, kolega nie. Kadrowa powiedziała, że ponieważ był na zwolnieniu lekarskim (= zasiłku chorobowym), to nie ma prawa do podwyżki. Czy słusznie?

Jakie wynagrodzenie za czas przestoju?

Z powodu dość ciężkiej zimy jestem 2 miesiące na postojowym czy – jak to mój pracodawca określił – na „mrozowym” i otrzymałem 60% wynagrodzenia wyliczonego na podstawie stawki godzinowej. Jestem zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym etacie. Czy nie powinienem otrzymać 100% wynagrodzenia?

Nie naliczono mi premii – czy muszę czekać aż do następnej wypłaty?

Dostałam wypłatę oraz kwitek i okazało się, że od 136 godzin nie mam naliczonej premii. Kadrowa stwierdziła, że wyrówna to przy następnej wypłacie. Czy może tak zrobić?

Wyrównanie a urlop macierzyński

Od marca jestem na macierzyńskim, a w lutym byłam na zwolnieniu lekarskim. W czerwcu związki zawodowe wynegocjowały podwyżki dla pracowników z wyrównaniem od stycznia. Mój pracodawca wypłacił mi zaległą podwyżkę tylko za czas, kiedy pracowałam, a więc za styczeń. Pozostałej części wyrównania nie dostałam. Czy słusznie?

Choroba w pierwszym tygodniu pracy a wynagrodzenie

Tydzień temu podjęłam nową pracę. W poprzednim miejscu pracy miałam umowę kończącą się dnia 12.06 (czyli w piątek), a w nowej firmie pracuję od 15.06 (poniedziałek). Niestety rozchorowałam się po tygodniu. Czy przysługuje mi wynagrodzenie za okres choroby?

Jaką część wynagrodzenia może zająć komornik?

Mój zarobek brutto to 1700 zł. Jaką część może zabrać mi komornik na pokrycie zadłużenia w KRUS-ie?

Niepełnosprawność a obniżenie wynagrodzenia

Czy pracodawca może zmniejszyć wynagrodzenie po nabyciu przez pracownika stopnia umiarkowanego niepełnosprawności w trakcie umowy o pracę na czas nieokreślony i przejściu na 7-godzinny dzień pracy?

Minimalne wynagrodzenie

Z początkiem grudnia podpisałam na czas nieokreślony na pełen etat umowę o pracę (budżetówka). W tabeli „wynagrodzenie” wpisano 1020 zł (jako podstawa prawna) + premia regulaminowa. Wypłaty na rękę dostałam niecałe 803 zł. Podobno od 2009 r. średnia krajowa wzrosła. Czy ta moja podstawa to właśnie obowiązująca średnia krajowa? Co wlicza się do zasadniczej, a co powinno się znaleźć na świstku jako odliczenie od pensji?

Wynagrodzenie płatne z góry

W firmie wynagrodzenie płaci się z góry do 15. dnia danego miesiąca. Czyli dzisiaj (13 marca) poleciały wypłaty za marzec. Ale co w przypadku, kiedy w następnych dniach marca ktoś zachoruje i pójdzie na zwolnienie? Przecież wtedy wyliczenia za marzec będą w całkiem innej kwocie niż wynagrodzenie, które poszło na konto. Czy takie wynagrodzenia się koryguje?

Minimalne wynagrodzenie

Mam skończone studia magisterskie. Pracuję od 1 czerwca 2008 r. i dostałam w umowie 1250 zł brutto. Od stycznia niektórzy pracownicy dostali podwyżki, a mnie powiedziano, że mi się nie należy, bo już na wstępie dostałam więcej niż inni. Wyczytałam, że powinni mi wyrównać do 1276 zł. Czy to prawda?

Zajęcie komornicze – wynagrodzenie za pracę

Ile procent wynagrodzenia może z umowy-zlecenia pobrać komornik?

Strona: 1 2 3 4


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zapytaj prawnika

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »