Kategoria: Czas pracy

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3


Ograniczenie godzin pracy

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie. Obecnie pracuję na cały etat, tj. w szkole macierzystej mam 11/18 etatu i w drugiej szkole 7/18. Otrzymałam pismo o ograniczeniu godzin pracy: 10/18 etatu w pierwszej i 5/18 w drugiej szkole i jestem proszona o wyrażenie zgody na obniżenie etatu do 10/18. Czy nie powinno być to do 15/18?

Czas pracy logopedy

Pracuję jako nauczyciel logopeda w ośrodku oświatowym. Pracuję jak pozostali nauczyciele: 45 minut + przerwa. Podczas przerw obowiązują mnie dyżury. Dyrektor zapowiedział, że zmieni mi czas pracy z 45 na 60 minut plus przerwy. W efekcie będę pracować kilka godzin tygodniowo dłużej. Czy to jest zgodne z prawem? Które ustawy i w jaki sposób regulują czas pracy logopedy?

Zmiana godziny rozpoczynania pracy

Mój pracodawca ustanie poinformował mnie o zmianie godziny rozpoczynania pracy z 8.00 na 9.00. Jest to dla mnie niekorzystne ze względu na dojazdy do miejsca pracy. Czy pracodawca ma prawo zmienić godzinę w ten sposób?

Skrócony czas pracy dla osoby niepełnosprawnej

Mam orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Podczas wykonywania badań wstępnych lekarz medycyny pracy wskazał, że powinienem mieć skrócony czas pracy. Czy muszę się zastosować do tych zaleceń? Wolałbym pracować w pełnym wymiarze.

Rekompensata za prywatny czas pracownika poświęcony na szkolenie

Pracodawca wezwał mnie na szkolenie w moim dniu wolnym od pracy, szkolenie nie było z zakresu BHP. Jak powinny być potraktowane godziny za takie szkolenie? Czy powinienem zażądać zapłaty za nadgodziny lub udzielenia czasu wolnego? A może nic mi się nie należy?

Obowiązek pracy w sobotę

W firmie, w której pracuję, wprowadzono 4-miesięczny okres rozliczeniowy. W niektóre soboty musimy przyjść do pracy. Jakie będą konsekwencje, jeśli ktoś nie będzie mógł w daną sobotę przyjść do pracy? Czy taka osoba musi wziąć w tym dniu urlop wypoczynkowy? Tego wymagają w mojej firmie.

Szkolenia poza godzinami pracy

W moim zakładzie pracy co miesiąc odbywają się krótkie „szkolenia” poza godzinami pracy. Jak powinno się liczyć nadgodziny za takie szkolenia? Jak to wyliczyć, gdy szkolenie trwa np. 15 minut?

Nadgodziny a dni wolne

Pracuję na pełen etat, a w ostatnich tygodniach pracodawca każe mi zostawać po 11-12 godzin. Chciałem mieć wolne za nadgodziny, ale przełożony chce mi wypłacić tylko premię za dodatkową pracę. Czy to zgodne z prawem?

Zmiana systemu pracy a dni wolne

Pracuję w systemie trzyzmianowym. W ostatnim czasie nastąpiły zmiany, które mają na celu oszczędności. Dawniej pracowaliśmy od poniedziałku do piątku na trzy zmiany. Chętni mogli przychodzić w weekendy (płatne 100%). Teraz ustalono grafik w ten sposób, że wolne wypada w jeden dzień w środku tygodnia (u mnie to środa), w zamian trzeba przychodzić w sobotę – i tak przez cały miesiąc. Czy taki grafik jest zgodny z prawem?

Praca w godzinach nocnych i dyżury telefoniczne

Pracuję na dwie zmiany, druga trwa od 17.00-1.00. Czy za godziny nocne (22.00-1.00) należy mi się dodatkowe wynagrodzenie? Poza tym mam dyżury telefoniczne w niedziele, zwykle dwie niedziele w miesiącu. Muszę być wtedy pod telefonem w swoim domu od 10.00-24.00. Czy za ten czas, jeżeli nie mam żadnego wezwania do zakładu pracy lub nie muszę wykonać pracy zdalnej, należy mi się wynagrodzenie lub dzień wolny?

Zadaniowy system czasu pracy a brak 15-minutowej przerwy na posiłek

Czy przerwy wliczane do czasu pracy (np. 15 min na posiłek) obowiązują również w przypadku zadaniowego systemu czasu pracy? Zakładając 15 min przerwy na posiłek, to czy po przejściu na zadaniowy system osoba pracuje: 7 h 45 min + 15 min = 8 h czy: 8 h + 15 min = 8 h 15 min? W firmie dotychczas wpisywaliśmy w systemie ustawowy czas na posiłek. Ostatnio osoby, które przeszły na zadaniowy system pracy, otrzymały informację, aby nie wpisywać do systemu żadnych przerw.

Czas pracy pracownika zatrudnionego na pół etatu

Jestem zatrudniona na 1/2 etatu. Ile w związku z tym powinnam przepracować godzin w miesiącu? Z moich obliczeń wychodzą mi prawie 122 godziny.

Praca na stażu w soboty – czy stażysta musi pracować w soboty?

Czy muszę pracować w soboty, będąc na stażu? Pracodawca daje za to dzień wolny, ale nijak mi to pasuje. Czy zgodnie z prawem mogę odmówić pracy w soboty?

Kto – pracownik czy pracodawca – wybiera dzień wolny za pracę w sobotę?

Czy pracodawca ma prawo ingerować w to, kiedy jaki dzień wybiorę jako dzień wolny za dodatkową pracę w sobotę? Pracodawca mówi np.: „W poniedziałek nie, w piątek również nie, w środę także nie – pozostaje tylko wtorek lub czwartek. To kiedy pana nie będzie w pracy?”. Czy pracodawca postępuje zgodnie z przepisami Kodeksu pracy?

Praca 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli – czy to zgodne z prawem?

Zatrudniłem się jako pracownik sklepu spożywczego na pełen etat na umowę o pracę. W umowie mam, że powinienem przepracować 40 godzin tygodniowo. Czy to oznacza, że w miesiącu wychodzi ok. 160 godzin, czy więcej? Pracuję od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godzinach od 16 do 23 (7 godzin). Czy taki sposób zatrudnienia jest w porządku?

Podróż służbowa w niedzielę – czy należy się dzień wolny?

Podróżowałem w niedzielę pociągiem od godz. 17 do 9 rano. Czy z tego tytułu przysługuje odebranie dnia wolnego za pracę w niedzielę?

6-dniowy tydzień pracy i brak dnia wolnego za sobotę

W firmie, w której pracuję, pracodawca w czerwcu „wprowadził” wszystkie soboty pracujące (jako 6. dzień pracujący). Osoby, które nie chcą przyjść do pracy, mają wpisywany urlop na żądanie. Czy jest to zgodne z prawem pracy? Czy pracodawca może zmusić do pracy w dzień wolny, oferując za to dzień wolny w trzecim kwartale?

Niepłatna przerwa obiadowa w pracy w wymiarze 30 minut

Część naszej firmy ma narzuconą pracę po 8 godzin, a część po 8 i pół godziny dziennie, z czego to pół godziny jest za darmo, ponieważ jest to przerwa obiadowa niepłatna. Czy mogę odmówić chęci uczestniczenia w takich przerwach? Czy muszę się podporządkować przełożonemu i siedzieć za darmo dodatkowe 30 minut dziennie?

Praca 7 dni w tygodniu

Pracuję po 6-7 godzin dziennie, a do tego w sobotę 6 godzin (niedziela rozliczana jest osobno jako tzw. dyżur). Mamy za mało pracowników i wychodzi na to, że pracuję praktycznie od poniedziałku do soboty, ale ponieważ nie wyrabiam godzin w tygodniu (maksymalnie mam 33 godziny), to nie dostaję za soboty dodatkowego wynagrodzenia, bo wszystko wliczane jest w etat. Czy to jest zgodne z prawem?

Podróż służbowa i wyjazd w niedzielę

Zostałem oddelegowany do pracy w Gdańsku. Moje stałe miejsce zamieszkania to Bełchatów. Mój czas pracy trwa od 7 do 15. Czy pracodawca może mnie zmusić do wyjazdu w niedzielę? Mogę wyjechać w poniedziałek o 7 rano z siedziby firmy, nie ponosząc żadnych strat finansowych?

Praca w weekend matki wychowującej dziecko

Jestem lekarką zatrudnioną na pełny etat w szpitalu. Czy pracodawca ma prawo nakazać pracę w sobotę bądź niedzielę młodej matce wychowującej roczne dziecko. Jeżeli tak, to na jakich zasadach i czy praca może dotyczyć także godzin popołudniowych w weekendy?

Czy godzina pracy w sobotę jest równoważna godzinie pracy w ciągu tygodnia?

Pracuję od poniedziałku do piątku po 7 godzin dziennie oraz co drugą sobotę – także 7 godzin. To daje tygodniowo 38,5 godziny. Pracodawca twierdzi, że brakujące 1,5 godziny muszę dodatkowo odrobić w tygodniu w dowolnym czasie. Czy ma rację? Czy godzina pracy w sobotę jest równoważna godzinie pracy w ciągu tygodnia? Dodam, że na umowie o pracę w rubryce „wymiar czasu pracy” mam wpisane: „pełen etat”.

Przerwa a dobowy wymiar czasu pracy pracownika

Mój czas pracy to 8,5 godziny dziennie, przy monitorze komputera. To pozalimitowe pół godziny wynika ponoć z dodatkowej przerwy tzw. socjalnej, czy, jak kto woli, przerwy na lunch. Niestety, pracodawca nie zapewnił warunków do wykorzystania jej na posiłek. Kiedyś zapytałam, co w sytuacji, gdy ktoś nie wykorzystuje tej przerwy, otrzymałam odpowiedź: „może to przepracować” i koniec rozmowy. Czy w tych okolicznościach można się ubiegać o zmniejszenie czasu pracy do 8 godzin dziennie? Czy istnieją ku temu jakieś podstawy prawne?

Praca w dwóch różnych miejscach

Czy mogę podjąć zatrudnienie na 1/2 etatu w sklepie i na 1/4 etatu w szkole – jako nauczycielka? Czy jest prawnie możliwe, by być zatrudnionym w dwóch różnych miejscach pracy?

Wymiar czasu pracy

Czy zakład pracy może zmienić wymiar mojego czasu pracy z całego etatu na 3/4 lub 1/2?

Czas pracy kierowcy, funkcjonariusza celnego

Jestem pracownikiem administracji celnej, a dokładnie – funkcjonariuszem celnym. Pracuję w systemie 12-godzinnym bez sobót, niedziel i świąt. Moim miejscem pracy jest teren podlegający miejscowej Izbie Celnej, a więc obszar całego województwa. W czasie pracy poruszam się samochodem służbowym, pokonując w ciągu jednej służby 250-350 km. Dodatkowo do moich obowiązków należy techniczno-serwisowa obsługa pojazdu (tankowanie, mycie i sprzątanie, serwisowanie, wymiana opon itp.). Ponadto fakt używania samochodu odnotowuję po zakończeniu służby w karcie pojazdu. Czy można uznać, że wykonywane przeze mnie czynności, związane z obsługą pojazdu służbowego i jego kierowaniem, są czynnościami należącymi do typowego zakresu obowiązków nakładanych na kierowców służbowych? Jeśli tak, to czy przysługuje mi od pracodawcy roszczenie o ewentualne dodatkowe wynagrodzenie? Jak pełnienie obowiązków kierowcy przez 12 godzin dziennie ma się do przepisów o czasie pracy kierowcy i czy w związku z tym pracodawca powinien wypłacać godziny nadliczbowe, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Ubranie robocze a czas pracy

Czy czas jaki poświęcam na przebranie się w ubranie robocze powinien zostać wliczony do czasu pracy?

Praca w ochronie a dodatek za pracę w niedzielę

Czy pracując w systemie cztero brygadowym po 12 godzin należy się nam dodatek za prace w święta. Pracuje przy ochronie obiektów instytucji budżetowej w ruchu ciągłym to znaczy 12 godzin pracy 24 godzin wolnego 12 godzin pracy (nocna zmiana) 48 godzin wolnego. Jak powinno wyglądach naliczanie naszej pensji? W chwili obecnej otrzymujemy podstawę, dodatek za godziny nocne, wysługę lat oraz premie.

Czas pracy przez 6 dni w tygodniu

Pracodawca zatrudnia mnie na pełny etat po 6 godzin dziennie od poniedziałku do soboty. W każdym tygodniu pracuję 6 dni a dodatkowo jedną niedzielę w miesiącu. Za pracę w soboty dostaję wynagrodzenie jak za dzień roboczy. Czy pracodawca może mnie zatrudniać w takim systemie?

Badania lekarskie po chorobie

Czy można mieć 30 dni L4, po których przekroczeniu należy wykonać ponowne badania o zdolność do pracy. Jeżeli jednak w tych dniach znajdą się dwa dni ustawowo wolne od pracy (25-26.XII), to czy wliczają się one do tych 30 dni czy okres ten należy wydłużyć o te dwa dni?

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Mam następujący problem, moja żona ma 2 grupę inwalidzką i pracę w szczególnych warunkach. .Jej pracodawca podpisał z żoną umowę na 1/2 etatu a pracuje w systemie 2 zmianowym od 7 do 14 i od 14 do 21 od poniedziałku do soboty i co 2 tydzień w niedzielę od 8 do 20. Proszę o informację czy jest to zgodne z prawem.

Obowiązkowa obecność na zebraniu

Pracuje w systemie czterozmianowym. Pracodawca zapowiedział zebranie na godz. 13.00 w dniu, w którym o godz. 5.00 zakończyłam pracę na nocnej zmianie. Za nieobecność zagroził naganą za nieobecność w pracy, mimo, że należy mi się jedenastogodzinny odpoczynek po pracy.

Praca w wolną sobotę

Czy pracownikowi pracującemu 10 godzin w sobotę (wolną wg grafika od pracy) przysługuje w zamian dzień wolny i dodatkowo za przekroczenie normy dobowej odbiór 2 nadgodzin, czy jedyni dzień wolny?

Szczególne potrzeby pracodawcy

Pracę w sobotę uzasadniają między innymi szczególne potrzeby pracodawcy. Co to są te szczególne potrzeby? Czy jeżeli szef powie "musisz przyjść w sobotę bo trzeba zrobić coś tam", to już jest ta SZCZEGÓLNA POTRZEBA? Proszę o wyjaśnienie.

Udostępnianie ewidencji czasu pracy pracownika

Czy pracodawca tylko udostępnia ewidencje? Czy mogę zażądać kopi tej ewidencji dla mnie? Czy pracodawca może zabronić mi wykonania kopii tej ewidencji?

Zmiana liczby godzin pracy

Pracuję w sklepie, jako kasjerka. Ostatnio z racji niezbyt ruchliwego dnia pani kierownik powiedziała, że pracujemy 5 zamiast 8 godzin. 3 godziny odpracujemy kiedy będzie trzeba. Kiedy zapytałam, czy mogę iść na przerwę śniadaniową, pani kierownik odpowiedziała mi, że nie, bo pracujemy 5, a nie 8 godzin. Czy kierowniczka może tak postępować? Dodam, iż moja współpracowniczka na taką przerwę poszła mimo, iż mnie zabroniono? Czy podlega to nierównemu traktowaniu pracowników?

Dojazd do zmienionego miejsca pracy

Pracodawca zmienia miejsce pracy dla pracowników - oddalone jest ono od macierzystej siedziby o 20 km. Z macierzystej siedziby zapewnia busy do nowej siedziby i z powrotem. Od kiedy liczy się czas pracy? Czy jeśli przyjadę do macierzystej siedziby na 8.00 i dojeżdżam busem do drugiej siedziby na 8.30 to czy czas pracy liczy się od 8.00 czy od 8.30? - to samo pytanie o powrót? Czy ta 1h, którą tracę na dojazd, liczy się jako nadliczbowa?

Udział w nieobowiązkowym szkoleniu

Mój wyjazd służbowy rozpoczyna się o godz. 13:00 w piątek a kończy ok. 20:00 w niedzielę. Ja w piątek zgodnie z harmonogramem pracy mam pierwszą zmianę od godz. 6:00 do 14:00. czy przysługuje mi czas na przygotowanie się do wyjazdu, czy tez tego dnia mam przyjechać do pracy na godz.6:00 spakowany w torbę podróżną. Druga sprawa, czy jeśli wyjazd jest NIEOBOWIĄZKOWYM SZKOLENIEM mam prawo odmówić w nim udziału bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

Dzień wolny za szkolenie w sobotę

Za każdą pracującą sobotę otrzymuję dzień wolny w danym tygodniu, tak aby tydzień miał 5 dni pracujących. Ostatnio miałam taką sytuację, że w sobotę wysłano mnie na szkolenie. Czy za tę sobotę należy mi się dzień wolny? Jaka ustawa o tym mówi?

Zwolnienie lekarskie w przypadku systemu czterobrygadowego

Pracuję w systemie czterobrygadowym. Po sześciu dniach pracy (2 dni rano,2 popołudniówki i 2 nocki) mam dwa dni wolne. Jeśli otrzymam zwolnienie lekarskie obejmujące np. 4 dni pracy z jednego "tygodnia" dwa dni wolne i dwa dni z następnego tygodnia to mam mieć policzone 6 czy 8 dni chorobowego. Proszę również o wyjaśnienie sytuacji pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim przez cały miesiąc, liczy mu się planowane np: 176 godziny, czy również godziny z dni wolnych?

Rozkład czasu pracy

Pracuję po 16 godzin co drugi dzień i po 14 godzin w co drugą sobotę miesiąca oraz 13 godzin jedną lub dwie niedziele w miesiącu. Co daje od 46 godzin do 61 godzin pracy w ciągu tygodnia. Chciałabym się dowiedzieć czy mam prawo do nadgodzin. Czy pracodawca ma prawo żądać ode mnie pracy po 16 godzin (pracuję od 7 do 23), dzień po dniu.

Zmiana rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika

Szukam odpowiedzi na następujące pytania: 1. Pracownik jest zatrudniony w równoważnym czasie pracy 10-18, ponieważ wychodził prywatnie na 1 godzinę (wpisał się do książki prywatnych wyjść) składa na piśmie prośbę o umożliwienie mu odpracowania tej godziny 2 dni później w godzinach 9-10. 2. Czy pracownik może na własną prośbę przyjść do pracy na wcześniejszą godzinę niż dzień wcześniej np. z ważnych przyczyn rodzinnych np. pogrzeb, choroba dziecka. 3. Czy pracownik może na własną prośbę złożoną na piśmie odebrać nadpracowane godziny w następnym okresie rozliczeniowym gdyż nie chce za nie ekwiwalentu pieniężnego. Czy zakład pracy ma prawo odmówić w/w prośbę pracownika?

Czy dopuszczalne jest zatrudnienie przez 6 dni w tygodniu?

Czy mogę pracować na własną prośbę 6 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie (3/4 etatu), pracodawca oczywiście wyraża zgodę? Czy ma w mojej sytuacji zastosowanie art 142 KP? Jeśli chodzi o odpoczynek to zachowane jest 35 godzin.

Zmiana okresu rozliczeniowego czasu pracy

W moim zakładzie pracy pracujemy w tzw. czterobrygadówce. Okres rozliczeniowy wynosi 13 tygodni i na te 13 tygodni jest ustalany harmonogram. Do tej pory pracowałem w systemie zmianowym: 4x3 zmiana, 2 dni wolne, 4x2 zmiana, 1 dzień wolny, 4x1 zmiana, 1 dzień wolny. Teraz w trakcie trwania okresu rozliczeniowego zostaje zmieniony nam harmonogram na tzw. siedmiodniowy. Moje pytanie: czy można bezkarnie zmieniać harmonogram w trakcie okresu rozliczeniowego i o ile wcześniej pracodawca powinien podać ten harmonogram?

Dyżur domowy jako praca dodatkowa

Pracuje w wodociągach na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej. Prasuję przez cały tydzień od poniedziałku do piątku tj. 40 godz. tygodniowo, lecz jednocześnie od godz. 15 rozpoczynam dyżur domowy do godz. 7 rano i tak przez cały tydzień aż do następnego poniedziałku i tak co drugi tydzień. Płaca za godz. 70 groszy brutto. Jak to się ma do godzin pracy i czy w niedzielę nie obowiązuje 100% dodatku?

Zwolnienie z pracy na rozprawę w sądzie

Pracownik dostał wezwanie do stawienia się w sądzie na sprawie alimentacyjnej jako pozwany. Sprawa sądowa wyznaczona jest oczywiście w dzień roboczy, w godzinach pracy pracownika. Kadrowa z zakładzie pracy poinformowała, że nie należy się z tego tytułu zwolnienie od wykonywania pracy ponieważ jest stroną na rozprawie a nie świadkiem. Za bardzo nie rozumiem takiego tłumaczenia, a czytając rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy nic takiego nie znalazłam. Czy jakieś przepisy precyzują tę kwestię? Czy stanowisko kadrowej jest słuszne?

Czy przygotowanie stanowiska wliczać do czasu pracy?

Nie wiem czy przygotowanie stanowiska powinno wliczać się do czasu pracy. Przychodzę do sklepu ok 9-45 , sklep jest otwarty od 10 do 18. Pracę teoretycznie kończę o 18 ale muszę jeszcze rozliczyć kasę i posprzątać sklep także wychodzę średnio 18-30 do 18-40 i właśnie o te dodatkowe ok 40min mi chodzi. Prosiłbym o jasną wypowiedź.

3 miesięczny okres rozliczeniowy czas pracy

Mam pytanie odnośnie niewyrobienia normy pracy w okresie rozliczeniowym 3 miesięcznym. Czy jeżeli w pierwszym miesiącu wyrobię np. 20 nadgodzin a w kolejnych 2 miesiącach nie wyrobię normy pracy np. 2 X 160 h tylko 2 x 150, to czy pracodawca ma prawo zabrać mi nadgodziny ( 20 h z pierwszego miesiąca ) na poczet nadgodzin powstałych w dwóch kolejnych miesiącach w ten sposób anulując mi nadgodziny, nie płacąc mi za nie.

Rozliczanie godzin pracy

Pracuję w systemie jednozmianowym. Obowiązuje mnie 8 godzinna dobowa i średnio 40 godzinna norma czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 1 miesiąca. Przyjęte zlecenie przez pracodawcę spowodowało, że przez kilka miesięcy pracownicy z jednego z działów (laboratorium) muszą pracować we wszystkie dni - w soboty, niedziele i święta. W związku z powyższym sporządzono miesięczny harmonogram pracy, z którego wynika, że w najbliższy piątek będę pracowała 4 godziny, w sobotę też 4 godziny. Będę miała nie 5-cio lecz 6-cio dniowy tydzień pracy, ale będzie zgadzała się 40 godzinna norma pracy. Natomiast w przyszłym tygodniu będę pracowała 8 godzin w niedzielę i wtedy dostanę dzień wolny w tygodniu poprzedząjącym tę niedzielę. Czy harmonogram ten jest prawidłowy, czy można za pracę w sobotę odbierać wolne w piątek w ilości 1 godzina za przepracowaną 1 godzinę?

Odpłatność za obowiązkowe zebrania

W moim zakładzie odbywają się zebrania pracowników z poszczególnych działów. Pracujemy na zmiany po 12 godz. Zebrania odbywają się zazwyczaj w godz. przedpołudniowych, jeżeli akurat mam wolny dzień , to i tak muszę przyjechać do zakładu. Zebranie trwa czasem ok. 30 min, a dojazd ponad godzinę, jeszcze gorzej to wygląda jeżeli chodzi o osoby które mieszkają poza miastem. Kiedyś był zwyczaj, że zakład ten czas zaliczał nam jako dodatkowe 2 godz. pracy, ale teraz wycofali się z tego. Ostatnio nie dojechałam na zebranie bo akurat nie mogłam wyjść z domu i szef stwierdził, że o premii mogę zapomnieć bo zebranie jest obowiązkowe i już. Nie docierają do niego żadne tłumaczenia. Jedynym usprawiedliwieniem nieobecności jest L4 lub urlop. Czy mam obowiązek stawienia się na takich zebraniach? Czy szef ma prawo obciąć mi premię za nieobecność?

Strona: 1 2 3


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »

0.015799999237061 sek.