Kategoria: Urlop

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6


Konieczność stawienia się w pracy podczas urlopu na żądanie

Dziś dałem znać pracodawcy i bezpośredniemu przełożonemu o konieczności skorzystania z 3 dni urlopu na żądanie pod rząd. Wyrażono zgodę. Późnym popołudniem dostałem jednak e-mail od szefa, że mam się jutro stawić na rozmowę, mimo że uprzedzałem, że mam ważne sprawy do załatwienia w innym mieście. Co mam zrobić? Kontynuować urlop na żądanie, czy stawić się w pracy?

Za późne złożenie wniosku o urlop macierzyński

Złożyłam wniosek o przyznanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (a co za tym idzie – urlopu rodzicielskiego) o jeden dzień za późno. ZUS odmówił przyznania urlopu. Sprawa trafiła do sądu pracy, gdzie została oddalona. Co jeszcze mogę zrobić?

Praca w nocy a urlop

Pracownik w naszej firmie zaczyna zmianę nocną w niedzielę o godz. 22:00, a kończy w poniedziałek o 06:00. Na jaki dzień powinnam wypisać urlop – na niedzielę czy poniedziałek?

Urlop nauczyciela przedszkolnego

Chciałam zapytać o urlop nauczyciela przedszkolnego. Obecnie jestem na długim zwolnieniu lekarskim (rak jajnika). Po leczeniu trwającym 182 dni chciałabym skorzystać z urlopu wypoczynkowego, a po nim z urlopu dla poratowania zdrowia. Pracodawca jednak wymaga ode mnie zaświadczenia o zdolności do pracy. Inną możliwością jest skorzystanie od razy z rocznego urlopu nauczycielskiego. Tu jednak dyrektor zapowiedział, że przepadnie mi urlop wypoczynkowy. Proszę o interpretację obu przypadków oraz o informację o moim urlopie wypoczynkowym w przyszłym roku.

Wymiar urlopu

Dzisiaj otrzymałam informację dla pracownika na temat urlopu. Mam umowę na czas określony na 6 miesięcy od 17 czerwca do 16 grudnia. Mam już 19 lat stażu pracy. Ponieważ podjęłam pracę na przełomie miesięcy, myślałam, że powinnam otrzymać urlop w wymiarze odpowiednim do 7 miesięcy pracy. Kadrowa uważa, że otrzymam więcej dni, jeśli przedłużą mi umowę. Kto ma rację?

Ile dni urlopu należy udzielić?

Ile dni urlopu należy udzielić pracownikowi, z którym rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony nastąpi 31 sierpnia? Obowiązuje 3-miesięczne wypowiedzenie. Pracownik przepracował u pracodawcy 18 lat.

Podział urlopu

Wiem, że przynajmniej jedna część urlopu powinna wynosić 14 dni. Chciałbym jednak, żeby mój urlop został podzielony na mniejsze części. Czy będzie taka możliwość?

Urlop w pierwszym roku pracy

Rozpocząłem pracę 3 grudnia (pierwszy roboczy dzień miesiąca) 2012 r. Posiadam umowę na rok. Przyznano mi 19 dni urlopowych. Na pytanie, dlaczego nie przysługuje mi 20 dni, otrzymałem odpowiedź, że ponieważ jest to moja pierwsza praca, to prawa do urlopu nabyłem dopiero po 30 przepracowanych dniach. Czy faktycznie nie przysługuje mi urlop za grudzień poprzedniego roku, ewentualnie ekwiwalent?

Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego

Obecnie jestem na urlopie wychowawczym. Córka urodziła się 8 czerwca 2010 r. Przez pierwsze pół roku po porodzie przebywałam na urlopie macierzyńskim i zaległym urlopie wypoczynkowym. Następnie rozpoczęłam urlop wychowawczy (bez przerwy między nimi). Od października 2013 r. chcę wrócić do pracy na zmniejszony etat. Czy po powrocie do pracy będzie przysługiwał mi roczny okres ochronny?

Zaliczenie równorzędnej szkoły zawodowej do stażu pracy – ile dni urlopu?

Pracownik ukończył tzw. szkołę przysposabiającą do zawodu o dwuletnim okresie nauczania w zawodzie rolnik. Czy powinno się ją wliczyć do stażu pracy tak samo jak szkołę zawodową? Po ewentualnym doliczeniu tych dwóch lat w połowie lipca tego roku pracownik nabędzie prawa do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Czy mam mu przyznać na ten rok 20 czy 26 dni urlopu? Pracownik jest zatrudniony do końca roku.

Urlop wychowawczy a umowa o dzieło

Czy podjęcie przez pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym pracy u swojego pracodawcy na podstawie umowy o dzieło niesie jakieś obciążenia, koszty dla tegoż pracodawcy? Słyszałam, że taka forma zatrudnienia jest najkorzystniejsza dla obu stron: ZUS z racji wychowawczego pokrywa składki pracownicy, pracodawca zwolniony jest od przekazywania składek od umowy o dzieło zawartej ze swoim pracownikiem na wychowawczym, a ten zarabia więcej, bo nie płaci na ZUS, a jednocześnie ma wszelkie ubezpieczenia oprócz zasiłku chorobowego. Księgowy w naszej firmie twierdzi, że jeśli zawrę z pracodawcą taki rodzaj umowy, automatycznie przerwie mi się opłacanie składek przez ZUS i będę musiała odprowadzać składki od dochodu z umowy o dzieło, a w efekcie wcale nie będzie to dla mnie opłacalne. Kto ma rację? Czy w firmie każdej wielkości obowiązuje identyczne prawo w tym zakresie?

Termin złożenia wniosku o urlop wychowawczy

Czy jest możliwość, aby wniosek o urlop wychowawczy złożyć np. miesiąc przed jego rozpoczęciem, czy musi być zachowany termin dwóch tygodni? Czy byłabym wtedy chroniona przed zwolnieniem od momentu złożenia wniosku do zakończenia urlopu? Czy uzasadnieniem złożenia takiego wniosku wcześniej może być chęć wykorzystania urlopu wypoczynkowego oraz dania pracodawcy czasu na wyszkolenie nowego pracownika przed rozpoczęciem przeze mnie urlopu wychowawczego?

Wykorzystanie urlopu w przyszłym roku

Mój pracodawca domaga się, aby wszyscy pracownicy zadeklarowali terminy urlopów na cały rok. Każdy może sobie zostawić 3-4 niezadeklarowane dni. Pracuję już prawie 3 lata, więc niebawem będzie mnie obowiązywał 3-miesięczny okres wypowiedzenia. „Chomikując” urlop (ok. 22 dni), mogę zredukować to do 2 miesięcy. Na razie próbowałem zadeklarować, że urlop wykorzystam w grudniu. Oczywiście nawet wtedy nie chcę go wykorzystać. Chciałbym, żeby urlop „przeszedł” na następny rok. Czy pracodawca może mnie zmusić, żebym wykorzystał urlop w bieżącym roku?

Ukończone szkoły a wymiar urlopu

Moja żona ukończyła 3-letnie liceum, a następnie podjęła pracę (wrzesień 2008 r.). Żona pracowała i jednocześnie uczyła się w policealnym studium zawodowym (2009-2011). Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia szkoły określoną ilość lat. Czy w przypadku mojej żony będą to 4 lata? Czy może 6 lat?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z kolei twierdzi, że tylko pracodawca może udzielić urlopu.

Ekwiwalent za urlop

Mam umowę na czas określony do 31 marca 2013 roku. Pracodawca przedłuża mi umowę do czasu porodu, czyli do czerwca. Nie zdążyłam wykorzystać całego urlopu przed udaniem się na zwolnienie lekarskie. Czy pracodawca musi mi wypłacić ekwiwalent za urlop do 31 marca 2013 roku?

Prawo do urlopu tacierzyńskiego

Czy przysługuje mi prawo do urlopu tacierzyńskiego? Dostałem pracę miesiąc po urodzeniu dziecka przez moją żonę. Dziecko urodziło się we wrześniu 2012 r. Moja żona nie pracuje, jest na bezrobociu. Ja mam umowę na czas określony na kilka lat.

Zaległy urlop

Czy pracodawca może nakazać pracownikom wykorzystać zaległy urlop do końca lutego? Chciałem wykorzystać część zaległego urlopu w marcu, a część w maju. Pracodawca daje czas tylko do końca lutego. Dotyczy to nie tylko mnie, lecz również innych pracowników. Czy takie postępowanie pracodawcy jest słuszne?

Opieka nad rodzicem

Mój tata jest bardzo chory. Często musi robić badania, więc do szpitala wozi go moja siostra. W jego stanie jazda autobusem nie wchodzi w grę. Czy w takiej sytuacji moja siostra może korzystać z jednodniowego urlopu z tytułu opieki nad rodzicem?

Zmiana wymiaru etatu a zaległy urlop

W marcu 2012 r. wróciłam z urlopu macierzyńskiego. Mój wymiar czasu pracy został obniżony z 3/4 na 1/2. Wykorzystałam 16 z 26 dni urlopu. Od stycznia znowu mam 3/4 etatu. Zaległy urlop z 2012 r. przekształcono mi z 10 na 6 dni. Czy takie przekształcenie jest prawidłowe? Czemu tracę 4 dni urlopu?

Delegacja w czasie urlopu

Mój pracodawca chce, abym odbył delegację podczas urlopu wypoczynkowego. Chodzi o to, żeby koszt delegacji był kosztem kwalifikowanym w ramach projektu, dlatego muszę to zrobić poza moimi obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę. Czy taka sytuacja jest prawidłowa? Co będzie, jeśli ulegnę wypadkowi podczas takiego wyjazdu?

Urlop uzupełniający

Obecnie mam 20 dni urlopu. Ukończyłem liceum ogólnokształcące, następnie odbyłem staż (pół roku) i przygotowanie zawodowe (też pół roku). Później pracowałem już na pełny etat i w grudniu minie pięć lat od rozpoczęcia mojej pracy. Czy staż i przygotowanie zawodowe należy uwzględnić przy obliczaniu wymiaru urlopu? Czy w grudniu dostanę dodatkowo 6 dni urlopu? Według moich obliczeń: 4 + 0,5 + 0,5 + 5 = 10. Czy ww. równanie jest poprawne?

Pierwsza praca a wymiar urlopu

Pracuję na pół etatu. Pierwszą umowę dostałam na okres próbny od 10 kwietnia br. do 30 czerwca br. Następnie otrzymałam umowę od 1 lipca – na dwa lata. Jest to moja pierwsza praca. Jak mam obliczyć należny mi urlop?

Ciąża a umowa o pracę na czas określony

Ważność mojej umowy o pracę kończy się wraz z początkiem maja 2013 r. Obecnie jestem w trzecim miesiącu ciąży, termin porodu wypada na początku kwietnia. Zapewne umowa nie zostanie przedłużona. Załóżmy, że nie wykorzystam wszystkich dni urlopu z 2012 r. Czy otrzymam ekwiwalent pieniężny w momencie zakończenia umowy? A co z niewykorzystanym urlopem za kilka miesięcy 2013 r.? Czy będąc na urlopie macierzyńskim, mam zarejestrować się w urzędzie pracy?

Planowanie urlopu

W mojej firmie planuje się urlopy za pomocą specjalnej aplikacji komputerowej. Pracodawca poprosił, abyśmy zaplanowali niewykorzystane do tej pory dni urlopu. Mamy na to czas do 10 października. Czy pracodawca może zmusić mnie do wykorzystania urlopu bieżącego w tym roku kalendarzowym?

Jak obliczyć urlop?

Miałem umowę o pracę na czas określony od 1 kwietnia 2011 do 31 lipca 2012 r. W 2012 r. wykorzystałem 12 dni urlopu. Od 1 sierpnia pracuję w innym zakładzie i mam umowę na czas określony do 31 lipca 2013 r. Ile dni urlopu należy mi się we wrześniu? Umowę rozwiązuję 30 września 2012 r. i chciałbym wykorzystać należny mi urlop. Licząc od stycznia do września, mamy 9/12 x 20 = 15 dni. Jednak od 1 sierpnia mam nową umowę z innym pracodawcą i jak policzę 2/12 x 20, to wychodzi 3,33. Czy zatem za sierpień i wrzesień 2012 r. otrzymuję 3 czy 4 dni urlopu?

Zmienne składniki wynagrodzenia a urlop

Od kilku lat pracuję w pewnej firmie. Moje wynagrodzenie to 1500 zł podstawy plus prowizja za sprzedane produkty. W trzecim miesiącu ciąży poszłam na zwolnienie lekarskie ze względu na złe samopoczucie. Przez 6 miesięcy dostawałam świadczenie w wysokości średniej z 12 ostatnich miesięcy z uwzględnieniem prowizji, czyli ok. 5000 zł. Teraz jestem na urlopie macierzyńskim i nadal dostaję 5000 zł. Po urlopie macierzyńskim chciałabym wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy (74 dni). Jakie otrzymam wynagrodzenie, skoro minie dokładnie rok od momentu, w którym poszłam na zwolnienie lekarskie? Czy pracodawca może nie udzielić mi urlopu wypoczynkowego?

Urlop ojcowski – płatny czy nie?

Czy ojcowski urlop jest płatny?

Nowa praca a wymiar urlopu

Dziewiątego czerwca tego roku kończy mi się dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Już 11 czerwca podejmuję jednak nową pracę w „starej pracy”. Będę mieć wypłacony ekwiwalent za urlop za czerwiec. Pytanie: czy w nowej pracy też będzie mi się należał urlop za czerwiec po przepracowaniu miesiąca?

Skrócenie urlopu macierzyńskiego

Czy jest możliwy powrót do pracy po 4 tygodniach urlopu macierzyńskiego?

Wymiar urlopu dla pracownika po studiach

Po ukończeniu liceum pracowałem nieprzerwanie przez niemal 3 lata, po czym rozpocząłem studia. Obecnie jest to mój pierwszy rok pracy po studiach (licencjat). Według mnie należy mi się 26 dni urlopu – 3 lata pracy + 8 lat do urlopu za studia. Niestety moja kadrowa jest zdania, że praca przed rozpoczęciem studiów nie wlicza się do naliczenia okresu urlopowego. Kto ma rację?

Niedostarczenie świadectwa a zaległy urlop

W 2005 r. ukończyłem liceum. Zaraz potem podjąłem pracę w miejscu, w którym pracuję do dzisiaj. Wciąż jednak dostaję tylko 20 dni urlopu, mimo że od zeszłego roku przysługuje mi 26. W kadrach poinformowano mnie, że skoro dopiero teraz dostarczyłem świadectwo ukończenia szkoły, od tego roku należy mi się dłuższy urlop. Czy to prawda? Czy mogę starać się o zaległe 6 dni urlopu za zeszły rok?

Nabywanie urlopu w pierwszej pracy

Wiem, że w swojej pierwszej pracy pracownik nabywa prawo do urlopu po przepracowaniu pierwszego miesiąca. Ale czy oznacza to, że za ten pierwszy miesiąc urlop w ogóle nie przysługuje, czy tylko że nie można wziąć go z góry? Jeśli w 2011 roku pracowałam od początku lutego do końca grudnia, czyli przepracowałam 11 miesięcy (i jest to moja pierwsza praca w życiu), to urlop należy mi się za 10 czy za 11 miesięcy? W pierwszym przypadku wychodziłoby 10 * 1,66 = 16,66 dnia (i tak twierdzi mój pracodawca), w drugim zaś 11 * 1,66 = 18,33 dnia.

Kiedy wnioskować o urlop?

Ile dni przed planowanym urlopem wypoczynkowym należy złożyć wniosek o udzielenie go? Kiedy pracodawca powinien go przyznać? Czy jeśli dostanę zgodę na urlop, to pracodawca może zmienić jeszcze zdanie?

Ekwiwalent pieniężny za zaległy urlop

Chcę rozwiązać umowę o pracę, na podstawie której pracuję od 4,5 roku. Podczas pracy w tym okresie nie korzystałem z przysługującego mi urlopu. Za jaki okres wstecz mogę wyegzekwować ekwiwalent pieniężny za ten urlop?

Dodatkowy urlop macierzyński

Jeśli pracownik wykorzystuje dodatkowy urlop macierzyński i może w tym czasie łączyć go z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, w wymiarze maksymalnie 1/2 wymiaru czasu pracy, to czy na dzień dzisiejszy (2012 rok - do 4 tygodni urlopu dodatkowego) oznacza to, że nadal ma prawo do maksymalnie 4 tygodni, czy skoro w praktyce pracuje na 1/2 etatu, to ten czas mu się wydłuża i przez 8 tygodni ma dodatkowy urlop?

Wniosek o urlop ojcowski na wypowiedzeniu

Mój pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony. 31 stycznia kończy mu się okres wypowiedzenia. W środę (25 stycznia) przyszedł i złożył wniosek o 2-tygodniony urlop ojcowski. Czy mam prawo mu go udzielić?

Jak odprowadzać składki na Fundusz Pracy za pracownicę przechodzącą na urlop wychowawczy?

Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim do 14.11. Od 15.11 do 07.12 wykorzysta urlop wypoczynkowy, a od 08.12 przejdzie na urlop wychowawczy. Czy za miesiąc grudzień mam jej naliczyć składkę na Fundusz Pracy? Od kiedy liczyć zwolnienie 36 miesięcy z opłacania składki na Fundusz Pracy?

Podjęcie nowej pracy i szybkie pójście na urlop wychowawczy

Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim do 31.01.2012 r., gdyż do tego czasu mam umowę, później będę na zasiłku macierzyńskim do końca 24. tygodnia. Kiedy mogę podjąć pracę u następnego pracodawcy, żeby móc pójść na urlop wychowawczy – kolejnego dnia po 24 tygodniach macierzyńskiego czy 2 lutego? Czy muszę u kolejnego pracodawcy pracować 6 miesięcy, by móc pójść na wychowawczy? A jeżeli niebawem podejmę pracę, to stracę zasiłek macierzyński?

Zasady naliczania składek na ZUS za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym

Firma zatrudnia 17 pracowników. Jedna z pracownic przebywa na urlopie wychowawczym. Czy składki za nią nalicza ZUS, czy zakład pracy? Jak powinien postępować pracodawca?

Ile wynosi wynagrodzenie za czas urlopu (tzw. wynagrodzenie urlopowe)?

W październiku wypadło tak, że musiałam przepracować o 2 dni więcej, i pracodawca zapłacił 100% za te dni. Jak powinien zapłacić pracodawca za takie dni, jak bym była na urlopie wypoczynkowym?

Rozpoczęcie pracy w październiku – ile dniu urlopu przysługuje do końca roku?

W połowie października rozpocząłem swoją pierwszą w życiu pracę na pełen etat. Czy na koniec grudnia 2011 należą mi się 3 czy 4 dni urlopu?

Zatrudnienie pracownika w ciągu roku a jednorazowy urlop w wymiarze co najmniej 14 dni

Czy pracownik zatrudniony w kwietniu musi mieć jedną z części urlopu w wymiarze przynajmniej 14 dni?

Urlop wychowawczy a podjęcie innego zatrudnienia – czy Kodeks pracy na to pozwala?

Przebywam na urlopie wychowawczym. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Czytałam, że jeśli mam taką umowę, nie mogę podjąć pracy u innego pracodawcy, nie rezygnując z wychowawczego. Czy dotyczy to tylko umowy o pracę, czy również umów o dzieło lub umów-zleceń? Czy muszę powiadamiać pracodawcę o ewentualnym podjęciu innego zatrudnienia?

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop?

Dnia 3.10.2011 wygasa mi umowa o pracę, która była zawarta na okres pięciu lat. W tej chwili przebywam na urlopie macierzyńskim, który kończy się 25.10.2011, czyli już po wygaśnięciu umowy. Mam pytanie dotyczące mojego urlopu, który przysługuje mi za bieżący rok w ilości 26 dni. Czy pracodawca jest zobowiązany zapłacić za ten niewykorzystany urlop?

Przerwanie macierzyńskiego i urlop wychowawczy ojca na umowie na czas określony

Od 16 czerwca jestem na urlopie macierzyńskim skróconym, gdyż urodziłam na wychowawczym. Chciałabym po 14 tygodniach przerwać macierzyński i iść do pracy. Czy mąż może przejąć dalszy macierzyński i wychowawczy? Dodam, że mam umowę na czas nieokreślony, a mąż – na określony. Do pracy chciałabym iść gdzie indziej, więc musiałabym złożyć wypowiedzenie. Czy jest taka możliwość na macierzyńskim?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Urlop dla pracownika na umowie na zastępstwo

Pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy na umowę zastępstwo za pracownika, który powróci do pracy 1 września. Czy pracodawca może wysłać pracownika na niewykorzystany urlop, aby nie musiał wypłacać mu ekwiwalentu?

Świadczenie urlopowe – kiedy pracodawca musi je wypłacać i w jakiej wysokości?

Bardzo proszę o informację na temat dofinansowania wypoczynku pracowników małej firmy (poniżej 20 osób). Proszę podać także podstawę prawną. Kiedy pracodawca nie ma takiego obowiązku, a kiedy jest zobowiązany do wypłaty świadczeń i w jakiej wysokości?

Urlop wychowawczy a praca na pełen etat u innego pracodawcy

Od maja przebywam na urlopie wychowawczym (mam umowę na czas nieokreślony). Od czerwca będę z kolei pracowała u nowego pracodawcy (umowa na czas określony, 12 miesięcy, cały etat). Dzieckiem zajmie się niania. Czy takie rozwiązanie jest możliwe, bo wiem, że urlop wychowawczy przysługuje wtedy, gdy sprawuje się w pełni opiekę nad dzieckiem, a ja będę pracować? Czy muszę się zwolnić u pierwszego pracodawcy, czy jest jakieś inne rozwiązanie? Czy ponadto u nowego pracodawcy przysługuje mi urlop wypoczynkowy, jeżeli wykorzystałam już u dotychczasowego pracodawcy wszystkie 26 dni urlopu?

Strona: 1 2 3 4 5 6


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »

0.029922962188721 sek.