Kategoria: Wynagrodzenie
Baner RODO

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Dodatkowe roczne wynagrodzenie – trzynastka

Pracuję w urzędzie i zastanawiam się, czy przysługuje mi prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia, jeśli umowa o pracę (pierwszą umowę podpisano na trzy miesiące – na okres próbny, drugą – na rok) została zawarta nie 1 lipca, ale kilka dni później, tak więc ostatniego dnia roku będzie mi brakowało do 6 miesięcy tych kilku dni. Proszę o opinię.

więcej ››

Umowa zlecenie – brak wynagrodzenia

Wzięłam udział w 2-dniowej akcji promocyjnej zatrudniona formalnie na umowę zlecenie. Przed podjęciem tej pracy podpisałam umowę, z której wynikało, że pieniądze dostanę przelewem do 2 tygodni od dnia przedłożenia numeru konta, na który zapłata miała zostać wysłana. Termin ten upłynął już tydzień temu. Upominałam się o swoje, ale usłyszałam tylko, że: „pieniądze niebawem będą na moim koncie”. Uważam, że to niepoważne, bo termin został ustalony, aby go przestrzegać, a ustaleń zawartych w umowie nie powinno się naruszać. Jak mogę wyegzekwować swoją zapłatę i odszkodowanie? Kiedy należy upomnieć się o odsetki? Gdzie się należy udać?

więcej ››

Brak wynagrodzenia za pracę

W tym roku nie otrzymałam żadnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę z tytułu umowy zawartej na czas nieokreślony, gdyż spółka, dla której pracuję, ma kłopoty finansowe. Za przyzwoleniem słownym prezesa postanowiłam nie jeździć do pracy, gdyż w firmie nic się nie dzieje. Chciałabym spytać, czy jeśli nie otrzymuję w ogóle wynagrodzenia, to czy muszę pracować? Szef jest fałszywym człowiekiem i sam określił pozyskiwanie pieniędzy przez siebie jako działania kunktatorskie i celowe. Z tego powodu boję się, że mimo jego przyzwolenia na niedojeżdżanie do pracy (są to wysokie koszty, gdyż jest to odległość 30 km w jedną stronę) szef podczas procesu skorzysta z tego faktu na swoją obronę. Jak mogę się wówczas bronić? Czy mogę wystąpić o odszkodowanie? Czy mogę otrzymać od niego zwolnienie dyscyplinarne?

więcej ››

Warunki płacy

Jestem pracownikiem wojska. Przepracowałam prawie 40 lat. Przy ostatnich regulacjach płacowych pracodawca zmienił moje uposażenie. Pod koniec maja dostałam dokument (porozumienie) zmieniający moje warunki płacy od 1 stycznia 2008 r. Nie zgodziłam się na sposób zmiany dodatku specjalnego, przyznanego mi na czas nieokreślony. Kadrowa próbowała przekonać mnie bym zgodziła się na proponowane warunki. Co mi grozi, jeżeli się nie zgodzę na zmiany?

więcej ››

Koszt dojazdu do pracy

Pracuje w miejscowości położonej o ok 55 km (w jedna stronę) od mojego miejsca zamieszkania. Miesięcznie na bilety PKP wydaję około 420 zł. Czy są jakieś przepisy prawne które zobowiązują pracodawcę do chociaż częściowego zwrotu kosztów dojazdu do pracy?

więcej ››

Wynagrodzenie za nadgodziny a zasiłek chorobowy

Czy wynagrodzenie za nadgodzinny zostanie uwzględniony przy wypłacaniu zasiłku chorobowego?

więcej ››

Minimalna stawka godzinowa

Jak określić w umowie o pracę minimalne wynagrodzenie wg stawki godzinowej?

więcej ››

Dodatek do zasiłku rodzinnego

Mam umowę na czas nieokreślony na 1/8 etatu i w przyszłym roku planuję udać się na urlop wychowawczy. Czy przysługuje mi zasiłek wychowawczy ze względu na wymiar etatu? Czy może to być 1/8 etatu? Czy to prawda że umowa musi trwać co najmniej 6 miesięcy żeby móc skorzystać z tego zasiłku? Za jaki okres należy wykazać dochód jeśli będę się starała o zasiłek wychowawczy w 2008 roku? Jak długo można korzystać z zasiłku wychowawczego?

więcej ››

Nagroda jubileuszowa

Przez kilka lat pracowałem na pełnym etacie i 1/2 etatu w innym zakładzie pracy. W związku z tym mam pytanie czy do nagrody jubileuszowej można zsumować lata pracy na pełnym etacie i 1/2 etatu?

więcej ››

Obniżenie premii dniówkowej

Czy obniżenie premii dniówkowej jest uznawane za karę pieniężną?

więcej ››

Określenie wynagrodzenia dla każdego stanowiska

Inspektor PIP podczas ostatniej kontroli stwierdził, że w regulaminie wynagradzania nie ma ujętych stawek wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk (np. kierownik - stawka 2000zł brutto itp.). Inny inspektor natomiast twierdzi, że takie wyszczególnianie stawek dla poszczególnych stanowisk jest nieobowiązkowe. Jak to właściwie jest. Czy należy zgodnie z prawem ująć wszystkie stanowiska i wysokość wynagradzania dla nich, czy nie ma takiego obowiązku?

więcej ››

Tworzenie regulaminu wynagradzania

Firma 50 osobowa, w której nie ma układu zbiorowego ani ponadzakładowych układów pracy, jest zobowiązana do tworzenia regulaminu wynagradzania. W przepisach KP znalazłam zapis, że w takim przypadku regulamin ustala pracodawca. Czy to oznacza, że pod regulaminem podpisuje się tylko i wyłącznie pracodawca? Nie potrzeba innych podpisów? Moim zdaniem nie, ale nie wiem jak na to patrzy PIP. Może wg. nich muszą być jeszcze podpisy przedstawicieli pracowników?

więcej ››

Potrącanie sprzedawcy za szkody

Pracuje w sklepie spożywczo - przemysłowym na stanowisku mięsnym. W czasie nadgodzin podczas rutynowego sprzątania sklepu rozbiła się szyba od lady mięsnej, która była dzień wcześniej zamontowana przez fachowców (szyba zsunęła się samoczynnie). Pracodawca chce mnie obciążyć kosztami (ok 4 tyś zł) mimo iż nie miałam styczności z ową szybą gdyż w momencie rozbicia stałam daleko od niej. jednak pracodawca jak stwierdził nic go to nie obchodzi. 1. Czy ma prawo obciążyć mnie kosztami? (w umowie nie było zawarte nic na temat odpowiedzialności i ponoszenia kosztów przez pracowników) 2. Czy może potrącać mi z wypłaty za szybę? (ironicznie się mnie spytał ile ma mi potrącać z wypłaty) 3. Podobna sytuacja jest z przeterminowaną żywnością. Za którą także musimy zapłacić gdy nie zgłosimy 2 dni przed upływem terminu ważności. Czy także musimy za to płacić ? 4. Czy istnieją jakieś przepisy prawne, dotyczące powyższych spraw, które mogłabym przytoczyć podczas rozmowy z szefem?

więcej ››

Płaca w przypadku awansu

Pracodawca twierdzi, że jest zadowolony z mojej pracy, ale nie może dać mi podwyżki bo w tym roku wzrost płac wynosi tylko 1,5% i to jest granica jakiej nie może przekroczyć w ogólnym wzroście wynagrodzenia. Pracuję w jednostce samorządu terytorialnego i moja umowa o prace została zmieniona na "powierzenie obowiązków ", pełnię rolę szefa nowo powstałej komórki. Czy pracodawca ma rację?

więcej ››

Aneks dotyczący wynagrodzenia

W aneksie do umowy o pracę widnieje zapis, iż wypłata ruchomej części wynagrodzenia ( 40% ) zależna jest od średniej miesięcznej wydajności pracy na jednego zatrudnionego pracownika w wysokości 3600 zł. Czy zapis taki jest zgodny z prawem pracy?

więcej ››

Potrącenia za braki podczas pracy „na czarno”

Pracuję na czarno, nie podpisywałam żadnej odpowiedzialności materialnej oraz żadnych oświadczeń, umów itp! Okazało się że po moim weekendzie (bo pracuję tylko w weekendy) brakuje 16 sztuk na sklepie. Czy pracodawca ma prawo nie wypłacić mi pensji? Czy jestem za ten towar odpowiedzialna? Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

więcej ››

Czy specjalista powinien otrzymać prowizję za sprzedaż?

Pracownik w umowie o pracę ma wpisaną nazwę stanowiska pracy "specjalista". W sprawach nieuregulowanych umową następuje odesłanie do Regulaminu Wynagradzania. W zakresie obowiązków pracownika zatrudnionego w Dziale Handlowym, należy sprzedaż produktów i usług zatrudniającego go Przedsiębiorcy (co jest zgodne z intencją Stron). Regulamin wynagradzania pracowników przewiduje "prowizję" dla "handlowców", liczoną od wartości sprzedaży w określonej wysokości i w określonych terminach. Prowizja była pracownikowi wypłacana regularnie zgodnie z regulaminem. Spór powstał po rozwiązaniu umowy o pracę, pracownik twierdzi że pracodawca nie wypłacił mu prowizji za 2 miesiące. Pracodawca natomiast twierdzi, że prowizja mu nie przysługiwała, ponieważ był zatrudniony na stanowisku specjalisty, a nie handlowca. Z ustaleń wynika, że wszyscy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli na stanowiskach "specjalistów" (wszyscy otrzymywali prowizję zgodnie z treścią regulaminu), a regulamin niezbyt dokładnie odzwierciedlał stan faktyczny w zakresie nazw stanowisk w kontekście wykonywanych przez pracowników obowiązków służbowych. Czy do oceny prawnej w zakresie roszczeń pracownika przyjąć literalne brzmienie stanowiska pracy określone w umowie o pracę, czy rozważać to w szerszym kontekście i badać zakres obowiązków i faktycznie wykonywane czynności i zadania na tym stanowisku.

więcej ››

Wynagrodzenie punktowe czy tabela wynagrodzeń?

Czy ustawa z dnia 4 sierpnia 2005 w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, nakłada obowiązek na jednostkę budżetową, wprowadzenia wynagrodzenia tzw. punktowego?

więcej ››

Nierówne traktowanie pracowników

Pracuję w banku i od początku byłam zatrudniona na 3/4 etatu. Równorzędnie ze mną na takim samym stanowisku pracowały osoby zatrudnione wcześniej na cały etat. Niedawno tym osobom całoetatowym zmniejszono etat do 3/4 (bez zmniejszenia pensji). Teraz pracujemy wszyscy w takim samym wymiarze pracy, jednak za znacząco różne wynagrodzenie. Dysproporcja sięga 80%. Czy nie jest to dyskryminacja?

więcej ››

Informacja dotycząca trzynastki

Czy pracownik powinien otrzymać informację na piśmie o dokonanych zmniejszeniach i potrąceniach z dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Chodzi o urlopy szkoleniowe, okolicznościowe, wynagrodzenie za czas choroby itp. Czy pracownik nieuprawniony do „13-tki” powinien zostać poinformowany o przyczynach nie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »