Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z rozwiązaniem umowy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Wycofanie wniosku o stan nieczynny nauczyciela

Pracowałem w szkole, w pełnym wymiarze zatrudnienia na czas nieokreślony, jako nauczyciel kontraktowy. Pod koniec roku szkolnego otrzymałem wypowiedzenie. Na moje miejsce był przewidziany nowy nauczyciel. Złożyłem podanie o przeniesie w stan nieczynny. Okazało się jednak, że w szkole nie znaleziono nikogo na moje miejsce. Czy mogę wycofać wniosek o stan nieczynny (aktualnie jeszcze nie korzystam ze stanu nieczynnego)?

więcej ››

Wypowiedzenie umowy po urlopie wychowawczym

Moja pracownica wraca po 6-ciu latach z urlopu wychowawczego. Jak mam rozwiązać umowę z tą pracownicą?

więcej ››

Wypowiedzenie umowy o pracę bez uzasadnienia

Moja córka została zatrudniona na okres 3 lat. Zachorowała i była na zwolnieniu lekarskim w sumie 20 dni. Po powrocie ze zwolnienia przepracowała 1 dzień, a następnie otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Nie podano żadnego uzasadnienia. Czy córka może odwołać się do sądu? Czy należy się jej jakieś odszkodowanie? Córka podejrzewa, że przyczyną wypowiedzenia umowy było zwolnienie lekarskie.

więcej ››

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy? Czy wypowiedzenie zmieniające, jeśli nie zgodzę się na proponowane warunki, jest skuteczne w przypadku ochrony z art. 1868 K.p.? Czy rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. jest skuteczne w przypadku ochrony z art. 1868 K.p.?

więcej ››

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę

Nasza firma planuje zwolnienie pewnego pracownika. W uzasadnieniu wypowiedzenia chcemy napisać, że jego przyczyną jest powtarzająca się odmowa wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Potrzeba wynikała ze szczególnych warunków zakładu, gdy w sezonie chorobowym otrzymaliśmy duże zlecenie od ważnego kontrahenta. Chcemy zaznaczyć, że naszym zdaniem to naruszenie obowiązków pracowniczych. Co więcej, ten pracownik ma własną działalność i wiemy, że to jej poświęca więcej uwagi. Czy takie powody uzasadniają odpowiednio złożenie mu wypowiedzenia?

więcej ››

Odwołanie pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę

Zwolniłem pracownika zatrudnionego na umowę na czas określony. Powodem było jego naganne zachowanie i maniery. Dnia 17 marca otrzymał wypowiedzenie z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia, tj. do 31 marca. Pracownik odwołał się od tego wypowiedzenia. Wnosi o naliczenie okresu do 6 kwietnia i rekompensatę w wysokości 1500 zł (dodam, że tyle zarabiał za miesiąc netto). Czy ma rację co do terminu? Czy wnioskowana kwota mu się należy? Co robić?

więcej ››

Niezachowany okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy

Tydzień temu otrzymałem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jest to umowa na czas nieokreślony. Przyczyną jest art. 53 § 1 pkt 1 lit. b) Kodeksu pracy (jestem długo na zwolnieniu). Obecnie jestem w sanatorium do końca miesiąca – mam skierowanie z ZUS-u. Świadczenie rehabilitacyjne mam przyznane do końca kolejnego miesiąca. Czy rozwiązanie umowy jest zgodne z prawem?

więcej ››

Zwolnienie pracownika przez dyrektora zatrudnionego niezgodnie z prawem

Zostałam zwolniona ze stanowiska dyrektora przedszkola – zarządzeniem wójta, które było zaskarżone do WSA. Zostało uchylone w całości; wójt odwołał się do NSA – podtrzymany wyrok WSA, czyli zarządzenie uchylone w całości. W międzyczasie zostałam zwolniona ze stanowiska nauczyciela. Zwolnił mnie dyrektor, który niezgodnie z prawem był powołany zarządzeniem wójta. Czy zwolnienie nieprawnie powołanego dyrektora jest prawomocne?

więcej ››

Groźba utraty pracy

Pracodawca pod groźbą utraty pracy chce zmusić 204 osoby do przepisania się do ubezpieczenia grupowego, które reprezentuje syn pracodawcy. Co robić?

więcej ››

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony

Ubiegam się o świadczenie przedemerytalne. Rozwiązanie umowy o pracę (zawartej na czas określony) nastąpiło w oparciu o art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. Pracodawca zwolnił wszystkich pracowników (17 osób). Jak w tej sytuacji mogę ubiegać się o świadczenie?

więcej ››

Aneks do umowy wprowadzający nowe stanowisko pracy

Muszę rozwiązać umowę (za porozumieniem stron) z długoletnim pracownikiem – powodem jest kryzys w mojej branży. Pracownik prosi o wpisanie do świadectwa pracy funkcji kierownika, co pomoże mu znaleźć nową pracę. Chciałbym mu pomóc w ten sposób. Czy mogę podpisać aneks do umowy wprowadzający nowe stanowisko pracy (z datą wsteczną)? Boję się jednak konsekwencji w kwestii składek na ZUS i podatku. Czy słusznie?

więcej ››

Zajście w ciążę podczas okresu wypowiedzenia

Dwa miesiące temu podpisałam porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony. Obowiązuje mnie 3-miesięczne wypowiedzenie, po nim likwidowane jest stanowisko pracy i później – cała firma. Za 4 tygodnie pozostanę więc bez pracy, a dziś dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Czy należą mi się  świadczenia z ZUS-u do porodu?

więcej ››

Wypowiedzenie zmieniające – zamiana stanowisk pracy

Po powrocie z urlopu macierzyńskiego otrzymałam wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Zostałam zdegradowana ze stanowiska kierownika. W związku z tym będę zarabiać o kilkaset złotych mniej. Szef, wręczając mi wypowiedzenie zmieniające, powiedział tylko, że następuje zamiana stanowisk: przejmę stanowisko koleżanki, a ona moje. Ze strachu przed utratą pracy zgodziłam się. Jednak cała ta zamiana stanowisk pracy mi nie odpowiada. Co mogę w tej sytuacji zrobić? W załączniku przesyłam moją umowę.

więcej ››

Osiągnięcie wieku emerytalnego a wypowiedzenie stosunku pracy

Niedługo osiągnę wiek emerytalny. Chcę pracować jak najdłużej, ale pracodawca chyba będzie chciał się mnie pozbyć. Jeżeli dostanę wypowiedzenie stosunku pracy, to o co mogę w takim przypadku wnosić do sądu? O przywrócenie do pracy? O odszkodowanie? Jeżeli o odszkodowanie, to na jakich zasadach liczone? Ponieważ czekając na decyzję o przywróceniu do pracy, muszę jednak z czegoś żyć, to czy mogę ewentualnie wystąpić do ZUS-u o przyznanie emerytury?

więcej ››

Zmiana rodzaju umowy - Praca na zastępstwo

Przed 5 lat byłam zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo za nieobecną pracownicę (zwolnienie, macierzyński, wychowawczy) – panią X. Pracodawca miał ze mną podpisać stałą umowę po powrocie pani X, czyli za kilka miesięcy. Tymczasem zaszłam w ciążę, a przełożony ze mną umowę rozwiązał, zamiast zmienić jej rodzaj. Czy mam prawo starać się przed sądem pracy o uznanie mojej umowy za umowę o pracę?

więcej ››

Utrata zaufania do pracownika

Byłam menadżerem w pewnej firmie. Niedawno otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Jako powód zwolnienia pracodawca podał „utratę zaufania do pracownika” spowodowaną tym, że nie skonsultowałam z nim decyzji o zatrudnieniu pewnej osoby, choć nieformalnie mi to sugerował. Czy takie uzasadnienie rozwiązania umowy jest dopuszczalne? W przepisach wewnętrznych firmy nie ma zapisu o konieczności konsultacji takich decyzji, w dodatku inni menadżerowie również nigdy tego nie robili.

 

więcej ››

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu zdrowotnego

Jestem nauczycielem akademickim. Jestem obecnie na urlopie zdrowotnym, który trwa do końca maja (miałam zamiar przedłużyć go o kolejne sześć miesięcy). Parę dni temu otrzymałam pocztą zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

więcej ››

Groźba utraty pracy

Pracodawca pod groźbą utraty pracy chce zmusić 204 osoby do przepisania się do ubezpieczenia grupowego, które reprezentuje syn pracodawcy. Co robić?

więcej ››

Zwolnienie pracownicy po urlopie wychowawczym

Przejąłem firmę mojego ojca. Po różnych reorganizacjach (m.in. rozwiązaniu części umów) sytuacja firmy uległa poprawieniu. Po kilku latach urlopu wychowawczego do pracy zamierza wrócić pewna kobieta. Z przyczyn ekonomicznych chciałbym zakończyć współpracę z tą osobą. Wiem, że pracownica jest zainteresowana pracą na pół etatu, a to tym bardziej nie jest mi na rękę. Czy mogę zwolnić pracownicę po urlopie wychowawczym (ma umowę o pracę na czas nieokreślony)?

więcej ››

Ochrona nauczycieli

Jestem nauczycielką urodzoną w 1957 r., więc podlegam ochronie przedemerytalnej. Dyrektor zaproponował mi zmniejszenie etatu, na co się nie zgodziłam. Dostałam wypowiedzenie. Czy ochrona nauczycieli daje mi jakieś prawa?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z rozwiązaniem umowy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »