Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Ustanie stosunku pracy z trybem natychmiastowym

Rozwiązano ze mną umowę o pracy. Na świadectwie pracy jest napisane: „stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania za porozumieniem stron na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy”. Umowę rozwiązano w trybie natychmiastowym. Co to wszystko dla mnie oznacza?

więcej ››

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Jestem zatrudniona u obecnego pracodawcy od 1 sierpnia 2009 r. (umowa na czas określony). 1 lutego 2010 r. podpisałam rozwiązanie umowy w oparciu o porozumienie stron i 2 lutego 2010 r. zostałam zatrudniona z powrotem, tym razem na czas nieokreślony. Jaki jest mój obecny okres wypowiedzenia, jeśli od czasu podpisania umowy na czas nieokreślony minęło już prawie 3 lata (bez 2 miesięcy)?

więcej ››

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy przez pracownika

W jaki sposób można skrócić zawarty w umowie o pracę na czas nieokreślony 6-miesięczny okres wypowiedzenia? Zależy mi na rozstaniu się z firmą z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

więcej ››

Przywrócenie do pracy nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym na czas nieokreślony ale w niepełnym wymiarze godzin. Dostałam wypowiedzenie z pracy ze względu na brak godzin. Zgodnie z prawem przeszłam w stan nieczynny. Teraz dyrektor zatrudnia kogoś innego, powołując się na art. 20 Karty Nauczyciela, gdyż nie może zapewnić mi pełnego wymiaru godzin, a tej drugiej osobie tak, bo ona może uczyć również innego przedmiotu. Czy jest to zgodne z prawem i czy mam po co iść do sądu?

więcej ››

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą po urlopie macierzyńskim

Pracownica po urlopie macierzyńskim złożyła wniosek o obniżony wymiar czasu pracy. Aktualnie jest na urlopie wypoczynkowym. Czy można taką pracownicę zwolnić? Jaki można zastosować okres wypowiedzenia?

więcej ››

Okres ochronny pracownika przed emeryturą

Pracuję w banku na 3/4 etatu. Czy pracodawca może mnie zwolnić dwa lata przed emeryturą?

więcej ››

Wycofanie wniosku o stan nieczynny nauczyciela

Pracowałem w szkole, w pełnym wymiarze zatrudnienia na czas nieokreślony, jako nauczyciel kontraktowy. Pod koniec roku szkolnego otrzymałem wypowiedzenie. Na moje miejsce był przewidziany nowy nauczyciel. Złożyłem podanie o przeniesie w stan nieczynny. Okazało się jednak, że w szkole nie znaleziono nikogo na moje miejsce. Czy mogę wycofać wniosek o stan nieczynny (aktualnie jeszcze nie korzystam ze stanu nieczynnego)?

więcej ››

Wypowiedzenie umowy po urlopie wychowawczym

Moja pracownica wraca po 6-ciu latach z urlopu wychowawczego. Jak mam rozwiązać umowę z tą pracownicą?

więcej ››

Wypowiedzenie umowy o pracę bez uzasadnienia

Moja córka została zatrudniona na okres 3 lat. Zachorowała i była na zwolnieniu lekarskim w sumie 20 dni. Po powrocie ze zwolnienia przepracowała 1 dzień, a następnie otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Nie podano żadnego uzasadnienia. Czy córka może odwołać się do sądu? Czy należy się jej jakieś odszkodowanie? Córka podejrzewa, że przyczyną wypowiedzenia umowy było zwolnienie lekarskie.

więcej ››

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy? Czy wypowiedzenie zmieniające, jeśli nie zgodzę się na proponowane warunki, jest skuteczne w przypadku ochrony z art. 1868 K.p.? Czy rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. jest skuteczne w przypadku ochrony z art. 1868 K.p.?

więcej ››

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę

Nasza firma planuje zwolnienie pewnego pracownika. W uzasadnieniu wypowiedzenia chcemy napisać, że jego przyczyną jest powtarzająca się odmowa wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Potrzeba wynikała ze szczególnych warunków zakładu, gdy w sezonie chorobowym otrzymaliśmy duże zlecenie od ważnego kontrahenta. Chcemy zaznaczyć, że naszym zdaniem to naruszenie obowiązków pracowniczych. Co więcej, ten pracownik ma własną działalność i wiemy, że to jej poświęca więcej uwagi. Czy takie powody uzasadniają odpowiednio złożenie mu wypowiedzenia?

więcej ››

Odwołanie pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę

Zwolniłem pracownika zatrudnionego na umowę na czas określony. Powodem było jego naganne zachowanie i maniery. Dnia 17 marca otrzymał wypowiedzenie z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia, tj. do 31 marca. Pracownik odwołał się od tego wypowiedzenia. Wnosi o naliczenie okresu do 6 kwietnia i rekompensatę w wysokości 1500 zł (dodam, że tyle zarabiał za miesiąc netto). Czy ma rację co do terminu? Czy wnioskowana kwota mu się należy? Co robić?

więcej ››

Niezachowany okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy

Tydzień temu otrzymałem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jest to umowa na czas nieokreślony. Przyczyną jest art. 53 § 1 pkt 1 lit. b) Kodeksu pracy (jestem długo na zwolnieniu). Obecnie jestem w sanatorium do końca miesiąca – mam skierowanie z ZUS-u. Świadczenie rehabilitacyjne mam przyznane do końca kolejnego miesiąca. Czy rozwiązanie umowy jest zgodne z prawem?

więcej ››

Zwolnienie pracownika przez dyrektora zatrudnionego niezgodnie z prawem

Zostałam zwolniona ze stanowiska dyrektora przedszkola – zarządzeniem wójta, które było zaskarżone do WSA. Zostało uchylone w całości; wójt odwołał się do NSA – podtrzymany wyrok WSA, czyli zarządzenie uchylone w całości. W międzyczasie zostałam zwolniona ze stanowiska nauczyciela. Zwolnił mnie dyrektor, który niezgodnie z prawem był powołany zarządzeniem wójta. Czy zwolnienie nieprawnie powołanego dyrektora jest prawomocne?

więcej ››

Groźba utraty pracy

Pracodawca pod groźbą utraty pracy chce zmusić 204 osoby do przepisania się do ubezpieczenia grupowego, które reprezentuje syn pracodawcy. Co robić?

więcej ››

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony

Ubiegam się o świadczenie przedemerytalne. Rozwiązanie umowy o pracę (zawartej na czas określony) nastąpiło w oparciu o art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. Pracodawca zwolnił wszystkich pracowników (17 osób). Jak w tej sytuacji mogę ubiegać się o świadczenie?

więcej ››

Aneks do umowy wprowadzający nowe stanowisko pracy

Muszę rozwiązać umowę (za porozumieniem stron) z długoletnim pracownikiem – powodem jest kryzys w mojej branży. Pracownik prosi o wpisanie do świadectwa pracy funkcji kierownika, co pomoże mu znaleźć nową pracę. Chciałbym mu pomóc w ten sposób. Czy mogę podpisać aneks do umowy wprowadzający nowe stanowisko pracy (z datą wsteczną)? Boję się jednak konsekwencji w kwestii składek na ZUS i podatku. Czy słusznie?

więcej ››

Zajście w ciążę podczas okresu wypowiedzenia

Dwa miesiące temu podpisałam porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony. Obowiązuje mnie 3-miesięczne wypowiedzenie, po nim likwidowane jest stanowisko pracy i później – cała firma. Za 4 tygodnie pozostanę więc bez pracy, a dziś dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Czy należą mi się  świadczenia z ZUS-u do porodu?

więcej ››

Wypowiedzenie zmieniające – zamiana stanowisk pracy

Po powrocie z urlopu macierzyńskiego otrzymałam wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Zostałam zdegradowana ze stanowiska kierownika. W związku z tym będę zarabiać o kilkaset złotych mniej. Szef, wręczając mi wypowiedzenie zmieniające, powiedział tylko, że następuje zamiana stanowisk: przejmę stanowisko koleżanki, a ona moje. Ze strachu przed utratą pracy zgodziłam się. Jednak cała ta zamiana stanowisk pracy mi nie odpowiada. Co mogę w tej sytuacji zrobić? W załączniku przesyłam moją umowę.

więcej ››

Osiągnięcie wieku emerytalnego a wypowiedzenie stosunku pracy

Niedługo osiągnę wiek emerytalny. Chcę pracować jak najdłużej, ale pracodawca chyba będzie chciał się mnie pozbyć. Jeżeli dostanę wypowiedzenie stosunku pracy, to o co mogę w takim przypadku wnosić do sądu? O przywrócenie do pracy? O odszkodowanie? Jeżeli o odszkodowanie, to na jakich zasadach liczone? Ponieważ czekając na decyzję o przywróceniu do pracy, muszę jednak z czegoś żyć, to czy mogę ewentualnie wystąpić do ZUS-u o przyznanie emerytury?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »