Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Praca na pół etatu – ile dni wolnych w ciągu roku?

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-01-27

Od października 2007 r. do chwili obecnej pracuję na pół etatu (4 h dziennie, 5 dni w tygodniu). Biorąc pod uwagę wykształcenie i staż pracy, jeszcze nie przekroczyłam 10 lat jako podstawy do wyliczenia 26 dni wolnych. Moje pytanie jest następujące: ile dni wolnych przysługuje mi w ciągu roku, jeżeli pracuję na pół etatu?
Dorota Kriger

Ilość dni urlopu dla osoby pracującej w niepełnym wymiarze etatu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy takiej osoby (art. 154 § 1 Kodeksu pracy).

Za podstawę przyjmuje się 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy danego pracownika.

Ponadto wymiar urlopu wyliczony dla niepełnoetatowca należy zaokrąglić w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 Kodeksu pracy).

Podstawową zasadą przy udzielaniu urlopu – zgodnie z art. 1542 § 2 Kodeksu pracy – jest to, że jeden dzień urlopu równy jest 8 godzinom pracy. Wyliczając urlop, należy uwzględnić zarówno tę regułę, jak i kolejną, według której urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu (art. 1542 § 1 Kodeksu pracy).

W związku z powyższym wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, którego podstawą jest 20 dni, należy liczyć w sposób następujący:

1 dzień urlopu = 8 godzin, wymiar czasu pracy = 1/2, podstawa urlopu = 20 dni, a zatem: 1/2 etatu x 20 dni = 10 dni, 10 dni x 8 godzin = 80 godzin urlopu.

Jeśli pracownik pracuje po 4 godziny dziennie, oznacza to, że ma prawo w ciągu danego roku do 20 dni urlopu, a każdy dzień urlopu w tym przypadku jest równy rozkładowi czasu pracy tego pracownika i wynosi 4 godziny.

Gdyby pracownik miał inny rozkład godzin, także należałoby stosować powyższe zasady, ustalając odpowiednio, jaki rozkład czasu pracy przypada w dniu roboczym, w którym pracownik korzysta z urlopu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień wolny, skoro byłam na urlopie macierzyńskim?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z kolei twierdzi, że tylko pracodawca może udzielić urlopu.

Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia

Dostałem wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie sporządzone zostało w formie porozumienia stron. Jeden z paragrafów dokumentu brzmi, że pracownik zobowiązuje się do wykorzystania do dnia (…) przysługującego urlopu wypoczynkowego w wymiarze (…). Czy oznacza to, że muszę wykorzystać cały urlop i pracodawca nie może się z tego wycofać? Wykorzystanie urlopu jest mi bardzo na rękę. Pracodawca zaś straszy mnie, że nie puści mnie na urlop, dopóki nie przekażę wszystkich obowiązków pracownikowi, który został zatrudniony na moje miejsce.

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »