Odszkodowanie od pracodawcy - kiedy można je otrzymać?

• Autor: Artykuł Partnera

Odszkodowanie od pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy może w dużym stopniu pomóc w dochodzeniu do zdrowia. Podstawą do wypłaty środków jest wówczas posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia. Zapewni ono właściwe wsparcie finansowe, jeśli dojdzie do poważnego w skutkach zdarzenia. Kiedy można otrzymać odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu i jak najlepiej zabezpieczyć się na taką ewentualność? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!


Odszkodowanie od pracodawcy - kiedy można je otrzymać?

Kiedy możliwe jest odszkodowanie od pracodawcy? 

Kwestię otrzymania odszkodowania od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu można rozważać w obliczu sytuacji wynikających stricte z naruszenia obowiązków pracodawcy względem pracownika, czyli wtedy, gdy np. nie zapewnił on odpowiednich warunków technicznych i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Oto najczęstsze przypadki, kiedy jako osoby zatrudnione możemy ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy

 

 • Wypadek przy pracy lub choroba zawodowa: Jeśli pracownik uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności zawodowych lub zapadł na chorobę z powodu warunków pracy, jakie zastał w miejscu zatrudnienia, może ubiegać się o finansowe zadośćuczynienie. 

 

 • Niewypłacenie wynagrodzenia lub jego części: Pracownik ma prawo do odszkodowania za nieotrzymane wynagrodzenie, jeżeli pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia w terminie lub wypłacił je częściowo.

 

 • Zwolnienie z pracy bez ważnej przyczyny lub w sposób naruszający przepisy prawa: Jeśli zwolnienie z pracy było bezprawne, pracownik może ubiegać się o odszkodowanie.

 

 • Naruszenie praw pracowniczych: Może obejmować dyskryminację, naruszenie zasad równego traktowania przy zatrudnieniu, molestowanie lub mobbing. W takich sytuacjach możliwe jest również odszkodowanie od pracodawcy za utratę zdrowia psychicznego.

 

 • Niewłaściwe warunki pracy: Jeśli naruszają one przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, co negatywnie wpływa na zdrowie, komfort i jakość wykonywanych obowiązków, pracownik również może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek lub chorobę zawodową od pracodawcy

Kto pokrywa koszty leczenia w razie wypadku w pracy? 

Koszty leczenia pracownika w razie wypadku w pracy mogą być pokrywane przez różne źródła. Oto ogólne zasady: • Publiczna opieka zdrowotna: Koszty ewentualnego leczenia mogą być finansowane przez państwo (pracodawca odprowadza składki do NFZ). Warto jednak wiedzieć, że prywatna polisa pracownika może pokrywać dodatkowe wsparcie lub oferować szybszy dostęp do specjalistycznej opieki (np. w placówkach prywatnych). 
 • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne pracownika: Jeśli pracownik ma wykupioną tę polisę, otrzymuje dostęp do wizyt u lekarzy specjalistów oraz do badań laboratoryjnych w takim zakresie, jaki jest określony umową. Więcej informacji na temat prywatnego ubezpieczenia na życie i zdrowie znajdziesz na tej stronie: https://cuk.pl/ubezpieczenia/zycie-i-zdrowie

Wypadek w pracy a odszkodowanie – co zapewnia polisa?

Jeśli dochodzi do wypadku przy pracy, ochronę i odpowiednie świadczenia zapewnia głównie NFZ oraz dodatkowe ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne pracownika. Celem polisy jest ochrona pracowników w obliczu wypadków w pracy lub chorób zawodowych. Pokrywa ona zwykle: 

 • rehabilitację, 
 • świadczenia pieniężne w przypadku czasowej niezdolności do pracy,
 • jednorazowe świadczenie lub rentę w przypadku stałej niezdolności do pracy,
 • świadczenia dla rodziny w przypadku śmierci pracownika w wyniku wypadku przy pracy.

Warunki takich ubezpieczeń mogą się różnić i warto zapoznać się z nimi, aby wiedzieć, co dokładnie gwarantują w razie wypadku. Prywatną polisę na życie i zdrowie lub NNW można poszerzyć o dodatkowe świadczenia, które ubezpieczyciel proponuje w swojej ofercie. 

Jak ubezpieczyciel definiuje wypadek w pracy? 

Ubezpieczyciele definiują wypadek w pracy zazwyczaj jako niespodziewane, nagłe zdarzenie, które ma miejsce w związku z pracą i powoduje uraz ciała lub śmierć pracownika. Definicja ta jest kluczowa dla ustalenia, czy dane zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Może się ona różnić w zależności od polityki konkretnej firmy ubezpieczeniowej oraz warunków indywidualnej polisy.

Warto wiedzieć, że wypadki, które są wynikiem umyślnych działań pracownika lub wynikają z jego rażącego niedbalstwa, mogą być wykluczone z ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego zawsze należy dokładnie zapoznać się z warunkami swojego ubezpieczenia i w razie potrzeby skonsultować się z doradcą lub prawnikiem, aby w pełni zrozumieć zakres ochrony i procedury postępowania w razie wypadku. Takie szczegóły można znaleźć w OWU. 

Jak zgłosić wypadek w pracy do odszkodowania? 

Aby wypadek w pracy był uznany przez ubezpieczyciela, musi być odpowiednio udokumentowany i zgłoszony zgodnie z procedurami określonymi w polisie ubezpieczeniowej. Może wymagać to zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji zdarzenia, raportów lekarskich, a w wielu przypadkach także konsultacji prawnych. Więcej informacji na temat procedury uzyskania odszkodowania za wypadek w pracy znajdziesz w tym artykule: https://cuk.pl/porady/jak-uzyskac-odszkodowanie-za-wypadek-przy-pracy 

Odszkodowanie za chorobę zawodową i utratę zdrowia psychicznego 

Odszkodowanie za chorobę zawodową od pracodawcy lub za utratę zdrowia psychicznego to świadczenie, które ma zapewnić rekompensatę za szkodę zdrowotną powstałą w wyniku wykonywania obowiązków zawodowych. 

Choroba zawodowa to schorzenie, które rozwija się jako bezpośredni skutek warunków pracy lub specyficznych obciążeń związanych z danym zawodem. Utrata zdrowia psychicznego może obejmować natomiast takie problemy, jak depresja, zespół stresu pourazowego (PTSD) czy wypalenie zawodowe, jeśli są one bezpośrednio związane z warunkami pracy.

Każda z takich sytuacji wymaga indywidualnej oceny, dlatego warto skorzystać z porad prawnych. Prawnik może realnie ocenić szanse na odszkodowanie od pracodawcy za utratę zdrowia psychicznego lub za chorobę zawodową oraz właściwie przeprowadzić pokrzywdzonego przez wymagane procedury. Ważne jest, aby dokumentować wszystkie okoliczności związane z naruszeniem praw pracowniczych, czyli: zebrać dowody, świadków zdarzeń, zaświadczenia lekarskie lub korespondencję z pracodawcą.

Ubezpiecz się od wypadku w pracy i choroby zawodowej! 

Wybór ubezpieczenia, które zapewni wsparcie w razie wypadku w pracy lub skutków choroby zawodowej może zależeć od indywidualnych czynników, takich jak specyfika wykonywanej pracy i ryzyka z nią związane. Szukając najlepszych ofert, warto brać pod uwagę zakres ubezpieczenia, sumy oraz możliwe wyłączenia odpowiedzialności. Polisę na życie i zdrowie, która kompleksowo zabezpieczy Cię na wypadek zdarzeń związanych z podejmowaną pracą znajdziesz w multiagencji CUK Ubezpieczenia


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »