Forum | Kontakt | Cennik | Porady prawne
Kategoria: Mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.
Pytania

Strona: 1 2


Równe traktowanie w zatrudnieniu – wypowiedzenie

Czy mogę wypowiedzieć umowę bez wypowiedzenia, podając jako przyczynę nierówne traktowanie pracowników? Moje zarobki są zbliżone do innych, a mam w umowie więcej obowiązków od pozostałych.

więcej ››

Równe traktowanie w zatrudnieniu a palenie papierosów

Ostatnio w moim zakładzie pracy strasznie się wszystko pozmieniało – razem z kierownikiem. Wcześniej wolno było palić (prawie wszędzie), a teraz trzeba wytrzymać 8 godzin bez papierosa. Oczywiście jest zakaz wydany przez kierownika ale on sam się do niego nie stosuje. Pali gdzie chce i kiedy chce, nawet w naszej jadalni. Palą także „pupile” kierownika a nam nie wolno. Proszę mi powiedzieć czy jest jakieś wyjście z takiej sytuacji i czy nie jest to przypadkiem nierówne traktowanie pracowników?

więcej ››

Równe traktowanie w zatrudnieniu – oświadczenie

Interesuje mnie czy po zapoznaniu się przez pracownika z rozdziałem Kodeksu pracy dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu, konieczne jest umieszczanie w aktach osobowych pracowników ich oświadczeń?

więcej ››

Mobbing grupowy

Pracuję w firmie gdzie nasz przełożony ma napady furii, jak mu coś nie pasuje lub produkcja idzie nie tak jak on by chciał, zaczyna wyładowywać się na nas pracownikach. Wyzywa nas, wygania do domu, kopie w maszyny, rzuca przedmiotami – cokolwiek wpadnie w jego ręce fruwa po hali. Mam wrażenie, że wszyscy boją się cokolwiek powiedzieć. Nie wiemy co zrobić w takim przypadku, gdzie się udać, żeby nam ktoś pomógł.

więcej ››

Mobbing całej załogi

Jestem pracownikiem obsługi przedszkola, w którym panuje zastraszenie całego personelu. Dyrektorka przedszkola wprowadziła swoje zasady – jeśli ktoś nie jest po jej stronie, to jest przez nią szykanowany i pozbawiany premii. W styczniu odebrała premie prawie wszystkim pracownikom w większym czy mniejszym stopniu, chociaż cały personel pracował na wysokich obrotach, żeby wszystko było tak jak się należy. A to i tak pani dyrektor było mało. Nie mam pojęcia jak problem ten rozwiązać bo ludzie są tak wystraszeni, że już jeden do drugiego nawet boi się odezwać, by nie sprowokować utraty premii. Dyrektorka straszy, że jeżeli coś się nie podoba to możemy się pozwalniać, bo na nasze miejsce jest sporo ludzi chętnych. Proszę o radę co możemy w tej sytuacji zrobić.

więcej ››

Wolny czas w pracy a mobbing

Pytanie dotyczy wolnego czasu podczas pracy czyli z braku lepszego „nudy”. Dla wyjaśnienia - pracuję jako konsultant telefoniczny. Wszyscy mają ustalone obowiązki i wypełniają je sumiennie co owocuje wyższymi wynikami w statystykach niż oczekiwane. Jednak jedna z osób zarządzających non stop „czepia się”, że w czasie gdy naprawdę nie mamy co robić, jako że wszystkie obowiązki są wypełnione a telefony nie dzwonią my zajmujemy się rozmowami na gadu, grami internetowymi (w stylu scrable, szachy) czy też przeglądaniem zawartości Internetu. Rozumiem, że praca nie jest miejscem na takie rozrywki jednak moje pytanie brzmi czy nie jest to już mobbing, jako że wykonujemy powierzone nam zadania i chwilami nie mamy naprawdę nic do roboty, a siedzenie i patrzenie się w sufit może doprowadzić do szału. Czy można jakoś przepisami uzasadnić, że jest to swego rodzaju mobbing(dodam, że osoba ta znajduje sobie powody by się do czegokolwiek przyczepić, pomimo że wszystko jest w porządku).

więcej ››

Przeciwdziałanie mobbingowi

Zgodnie z art. 94 par. 1 pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Proszę o wyjaśnienie co to oznacza dla pracodawcy w praktyce. Czy jest on zobowiązany do organizowania szkoleń w tym zakresie?

więcej ››

Czy mobbing może być przyczyną wypowiedzenie umowy

Jak wypowiedzieć umowę pracodawcy z powodu mobbingu?

więcej ››

Jednakowe wynagrodzenie

Czy w świetle art. 18 § 3 a-e K.p. zróżnicowanie stawek osobistego zaszeregowania pracowników wykonujących tą samą pracę na tym samym stanowisku ze względu np. na większe doświadczenie i umiejętności, aktywność zawodową i zaangażowanie w pracy na tym stanowisku, większe poczucie obowiązku itp. jest naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu?

więcej ››

Ujawniamy mobbing

Proszę o radę. Jeżeli dyrektor występując w imieniu pracodawcy nakłania pracownika do wykonywania poleceń mimo, że pracownik ma odmienne zdanie a jako argumenty używa słów: „pani pracuje długo w tej firmie i wie co dzieje się z pracownikami, którzy nie są posłuszni czy oporni”, „nie chcę słyszeć o nadgodzinach i nie chcę ich nigdzie widzieć zanotowanych, ale do domu wychodzi się jak wszystko jest zrobione”. Dla wyjaśnienia zakres moich obowiązków jest coraz większy, sukcesywnie zmieniane są zakresy obowiązków, w których przybywa punktów, muszę je podpisać mimo, że nie zgadzam się z ich zwartością. Bardzo często pracuję po godzinach, żeby wywiązać się z powierzonych obowiązków bez wynagrodzenia. Gdy głośno powiedziałam, że pracuję na 1 etat zmieniono mi angaż a dokładnie wymiar czasu pracy na „zadaniowy”. Uzyskałam informację, że w tym wymiarze pracy także obowiązuje nieprzekraczalny czas tygodniowy w ilości 45 godzin. Proszę o radę czy muszę zgadzać się na ciągły stres i różne metody przełożonych zmierzające do posłuszeństwa. W ostatnim okresie kilka osób złożyło wymówienia z winy pracodawcy podając art. 55 & 1.1. Co to jest?

więcej ››

Mobbing i jego przesłanki

Czy jako mobbing można rozumieć zakaz rozmawiania (dwóch pracowników) ze sobą?

więcej ››

Strona: 1 2


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Opinie naszych Klientów ››Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.


wizytówka